субота, 16. фебруар 2013.

Зимске чаролије


ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОВАН ГЛИШИЋ''ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА

Учитељи:Весна Пантић
Владан Павловић
Весна Павловић
Данијела Марковић
Марина Андрић
Слободан Деспић

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
II (други)
Часови:
Српски језик, Ликовна култура, Музичка култура, Математика
Време трајања:
3 школска часа

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.; 2 .; 3. и 4. час
Предмет:
Српски језик
Наставна тема:
«Зимскe чаролије»
Наставна јединица:
Сликарка Зима, Десанка Максимовић
Тип часа:
обрада
Облик рада:
групни
Наставне методе:
дијалошка, демонстративна, писаних радова, илустративна, текстуална
Наставна средства:
Читанка, наставни листићи, хамер, лепак, тканина, самолепљива фолија, сунђер, пак папир, стиропор, сребрни спреј, јелка, пластичне флаше, вуна, кесе, вата, металофон
Техничка помагала:
pачунар, пројектор и  и видео бим
Специјални облик наставе:
хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Време је дато оријентационо и укупно у збиру 4 часа (150-180 min). Главни део зависи од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Корелација;
Српски језик, Музичка култура
Место одржавања часа:
учионица

ЦИЉ ЧАСА:

* oбрада новог градива из Cрпског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из Mатематике, Ликовне и Музичке културе, кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета, где се свим предметима посвећује иста пажња;
* повезивање интегративне наставе са луткарством.
ЗАДАЦИ ЧАСА:

Образовни:

* cликовито описивање природе у зимским месецима и описивање личног доживљаја;
* упоређивање слика из текста са сликама у стварности;
cавладавање новог градива кроз добро осмишљене и вођене активности.

Функционални:

* pазвијање маште и љубави према природи;
* pазвијање мишљења, тачности, уредности; развијање и јачање само-поуздања и задовољства у настави;
* развијање креативности и способности за јавно наступање пред ра-зредом.

Васпитни:

Садржај рада:

Садржај рада:
Садржај рада:


  
* pазвијање културе усменог изражавања;
* богаћење речника;
* oписивање појава и промена у природи;
* изражавање властитог мишљења.

Уводни део:
Игра  пантомиме.
       * задатак: ученици треба да погоде назив текста.
                              
Главни део:
      * учитељ чита текст ,,Сликарка Зима'';
      * први утисци деце о тексту;
      * усмерено читање текста;
      * кратак разговор о тексту;
      * гласно читање текста;
      * ученици деле текст на целине и дају поднаслове;
      * подвлачење непознатих речи.
Садржајна анализа: самостално састављање питања.
      * Шта је чудесно у причи „Сликарка Зима“?
(написати нешто о писцу (3-4 реченице)).
       
ГРУПА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

       * Ученици пишу краћи драмски текст на тему.
       * Подела улога.

ГРУПА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ

Припрема сцене за драмско извођење текста «Сликарка Зима»
       * ученици праве стакло  (оквир од хамера ,пак папира, или стиро-пора, а стакло од провидне самолепљиве фолије);
* праве Сликарку од сунђера......комбиновани материјал;
      * праве децу –лутке и јелку (може и природна,или пластична јелка)
·         сребрним спрејом украсити ''стакло'' и јелку.

     
                                                                     
ГРУПА ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ

* на стихове из бајке урадити музички аранжман користећи инструменталну пратњу.

Насликаћу борове
                                        сребром оковане
и сребрне дворове
                                        и сребрне гране.

Слетеће на борове
     птица светлих крила,
                                       ући ће у дворове
                                       сребрнаста вила.

Не сме само мама
                                       наложити пећи,
јер ће слика одмах
                                       с прозора побећи.

Зимо,добра Зимо,
хладноћа је љута,
дај ми мало свога
                                           меканога скута.

Зимо,добра Зимо,
                                           погледај на јеле,
дај им мало своје
                                           одећице беле.

* поред металофона, ученици праве потребне инструменте (триангл, звечке, бубњеве) које ће користити у музичкој пратњи.

ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ

  • ученици решавају текстуалне задатке;
  • након решених задатака са листића добијају слагалицу коју треба да саставе. Састављају 10 задатака са основним рачунским операцијама на тему „Зима'“. Решења исписати на полеђини делова слагалице (слагалица „крије“огромног Снешка Белића од стиропора, којег такође постављају на сцену).
Задаци из Математике:

1) Влада је направио 15 грудви, а Весна 27 грудви. Колико су укупно направили грудви?
_________________________________________________________

2) На клизалишту је било 13 девојчица, а дечака 10 више него девојчица.
Колико је укупно деце било на клизалишту?
_________________________________________________________
3) Ски стаза на Дивчибарама дуга је 10 km. Стаза на Златибору дужа је 8 km од стазе на Дивчибарама, а стаза на Копаонику дужа је 15 km од стазе на Дивчибарама и Златибору.

Графички прикажи и израчунај дужине стаза:
Најдужа ски стаза: ___________________
Краћа ски стаза: _____________________
Најкраћа ски стаза: __________________


4) Деда Мраз је обишао 10 кућа. У свакој другој кући, дао је поклон једном детету, а у осталим кућама по два поклона. Колико је поклона поделио?
       ________________________________________________________

5) У Ваљеву је пало 20 cm снега. На Фрушкој гори два пута више. На Пештеру је пало 50 cm снега. У Новом Пазару 15 cm. На Дивчибарама два пута више него у Новом Пазару а у  Сомбору 45 cm.
На графикону уцртај количину падавина са припадајућим местом и напиши нешто о месту у ком је пало највише снега.

 место:
(након решених задатака са наставног листића, ученици састављају Снешка Белића)
                       
 Презентација рада по групама.

Ø  прво презентује група за Математику, јер након прочитаних задатака и решења свих задатака са листића, постављају Снешка Белића на сцену;
Ø  затим се надовезује група за Ликовну културу, јер наставља даље постављање сцене и лутака;
Ø  затим излази група за Српски језик и драматизује текст;
Ø  групи за Српски језик се истовремено прикључује и група за Музичку културу са својом интерпретацијом песме из бајке уз пратњу одговарајућих инстумената.

 Завршни део:
*      утисци ученика о одржаном часу;
*      певање песама о зими;
*      излазимо напоље да се грудвамо.Нема коментара:

Постави коментар