четвртак, 9. јануар 2014.

КАД ПРОЛЕЋЕ ДОЂЕ, СВЕ НАБОЉЕ ПОЂЕ

ОШ ''Светозар Марковић'' Рековац
Учитељи:Зоран Стојковић,  Данијела Ђорђевић,Ивана Гавриловић,   Зорица Ристић,Јелена Вишњић,  Игор Пауновић,Драган  Благојевић,Верица Благојевић, Бобан Миљојковић,Татјана Петровић
Зор
Учесници семинара :
Општи подаци:
Школа:
ОШ''Светозар Марковић" Рековац
Разред:
1.
Часови по реду:
1.,2.,3. и 4.

Стручни подаци о часу:
Тематска целина:
Кад пролеће дође,све набоље пође
Наставна јединица:
Пролећна песма-Музичка култура
Сабирање једноцифрених бројева са прелазом преко 10-Математика
Пролеће- Свет око нас
Пролећна ливада-Ликовна култура

Наставни предмети:
Музичка култура,Српски језик,Математика,Свет око нас и Ликовна култура
Тип часа:
Комбиновани:обрада,утврђивање,стваралаштво
Облик рада:
Фронтални,групни,индивидуални,у пару
Наставне методе:
Текстуална,метода писаних радова,метода практичних радова,радионичарска,разговор,метода усменог излагања,демонстративна,метода сценске игре
Наставна средства:
Наставна листићи за групе,ЦД,наставни листићи за индивидуални рад  о добијању повратне информације,смајлићи за изражавање утисака о тематском дану,хамер,папир у боји
Техничка помагала:
Рачунар
Специјалан облик наставе:
Интегративно учење
Временска артикулација часа: 
Час траје: 180 мин.

Уводни део: 45 мин.
Главни део:  90 мин.
Завршни део:  45 мин.
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља:
организује час, глуми, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог градива из Музичке културе,утврђивање градива из Српског језика,Математике,Света око нас и Ликовне културе кроз интеграцију сродних садржаја
ЗАДАЦИ ЧАСА:
Образовни-Обрада песме по слуху "Пролећна песма",утврђивање граматичких и књижевних појмова,утврђивање знања о сабирању и одузимању кроз решавање текстуалних задатака,утврђивање стеченог знања о караактеристикама пролећа и утврђивање ликовног стваралаштва ученика.
Васпитни-Развијање љубави према природи,биљкама  и животињама.
Функционални-Развијање креативности и способности за јавно наступање,јачање самопоуздања.
Естетски-Развијање осећаја за лепо кроз музику,игру и састављање стихова.ТОК ЧАСА:
Садржај рада


Уводни део:
-Слушање звукова који најављују пролеће(звукови птица,буба,фијукање ветра,зујање пчела...)
-Када се ови звукови појављују?
- Истицање циља часа
-Обрада песме по слуху "Пролећна песма"
-Откривам текст песме и читам га прво ја ,па заједно.
-Певам први стих па ученици,певам други стих па ученици,први и други заједно,па ученици,трећи стих па ученици,прва три па ученици,четврти стих па ученици,певам целу строфу па ученици.
-Тако и са другом и трећом строфом.
-Када ученици науче целу песму певамо је сви заједно три пута.
-Делим ученике у три групе и свака група пева по једну строфу.
-Добровољно се јављају за певање у пару и самостално.
-Изводимо музичку игру "Птичице и жабице",птичице су девојчице и имају маску птичице,а дечаци су жабице и имају маску жабице.Птичице певају прву строфу,другу певају заједно сви и трећу строфу певају жабице и при певању самостално изводе покрете.
-Подела ученика у групе.
-Сви ученици извлаче сличице и формирају 4 групе: маслачак,љубиичица,висибаба и зумбул.Носе круне са тим сликама.
-Подела наставних листића и давање инструкција за рад.

Главни део:
-Ученици раде задатке у групама.
-Учитељ помаже и надгледа рад.
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно.
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа.
-Ако неки пар заврши пре пребацићемо га у групу за ликовно.

Завршни део:
- Презентација групних радова.
- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу.
-Утисци деце о часу (лепе смајлиће по свом избору на хамеру)

ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ БРОЈ 1/1
Група за српски језик

1.Допуни започете реченице.
Један ред у песми називамо  _______________.
Више стихова који чине целину називамо ________________.

2.Поређај по азбучном реду следеће речи:ветар,деца,ливада,цвет,дрво,лист,кућа,школа,мама,торба.

3.Од речи:ливада,коса,ветар,Јелена,трчи,мрси састави и напиши две
реченице.


4.Допиши речи са умањеним значењем:
бака-                               тата-                                 лист-
мама-                              зец-                                   кућа-
бата-                                цвет-                                птица-

5.Препиши писаним словима следеће реченице.
Када пролеће дође све живо на земљи почне да:гугуче,зуји,квоца,кликће,
кукуриче,кокодаче,лаје,пијуче,пишти,цвчи,цвркуће,пева и шепа.Сви су весели,срећни,радосни и пуни живота.Најсрећнија су деца јер могу да се играју лоптом.

6.Прочитај и препознај стихове песме.Напиши из које су песме стихови и ко их је написао.

Учио их,учио                                                    Није било успеха
Од среде до петка,                                            Учитељском труду,
Ал' се нису одмакли                                         Цела мука његова
Даље од почетка.                                              Остаде залуда.7.Поређај следеће стихове по реду,тако што ћеш испред сваког стиха уписати број.

    Ћију,ћи,ћију,ћи,ћијући.

     Слушао сам једног јутра птичицу.
 

     Пролећу је извијало песмицу.

8.Спој линијама:

Зумбул                        лаје
Птица                           пљушти
Пас                               мирише
Киша                            цвркуће
Пчела                           жубории
Поток                           зуји

Реши загонетку.
Шта то кљуца у белој лоптици и  не да мира мами кокици ? ______________

ПРИЛОГ БРОЈ ½
Група за математику

1.Израчунај и откриј загонетну реч.У правоугаоницима су испретурана слова за речи љубичица и лептир. Из техничких разлога нисам могла да их поставим.
Oval: ТТOval: У9 + 6 =____                       19                   8 + 4 =____                                14
Oval: Љ Oval: ИИИ
 

11 + 8 =___                                   15                   7 + 4 =____                                  15
Oval: И Oval: П
 

9 + 9 =___                                    17                   8 + 5=____                                   13
Oval: Р
Oval: Ц
 

9 + 8 =___                                    14                   8 + 6 =____                                  16
Oval: А Oval: Л
 

8 + 8 =___                                    13                   8 + 7=____                  12
Oval: Ч Oval: Е
 

12 + 5 =___                                  16                   9 + 7 =____                          11
Oval: Б
 

7 + 7 =___                                   18
 

7 + 6 =____

2. На ливади је било 9 маслачака и 7 љубичица. Колико је укупно цветова на ливади?
_______________________________________________________________

Одговор: __________________________________________________________________________

3. Пролеће је измамило децу на игралиште. Изашло је 3 дечака и 5 девојчица. Дошло је још 6 дечака. Колико  сада  има  деце на игралишту?
_______________________________________________________________

Одговор: __________________________________________________________________________

4. У квадратић упиши потребан знак <, > или =.

8 + 3          3 + 9                     8 + 4          9 + 2                    6 + 8         7 + 7

 

7 + 5          6 + 9                     4 + 9          8 + 7                    4 + 7          9 + 9

5. Са доласком пролећа процветало је првог дана 3 висибабе, а другог дана још 9 висибаба. Колико је висибаба процветало прва два дана пролећа?
_______________________________________________________________
Одговор: __________________________________________________________________________

6. Пролеће је стигло, а са њим и птице селице. Првог дана је долетело 5 ласта и славуја 3 више од ласта. Колико је селица долетело првог пролећног дана?
_______________________________________________________________

Одговор: __________________________________________________________________________НАПОМЕНА.7,8,9 и 10 задатак нисам могла да поставим из техничких разлога. 

ПРИЛОГ БРОЈ 1/3
Група за свет око нас
1. Нађи решење укрштенице.

1. Пролећни месец


2. Украс је цвета


3. Стоји на једној нози


4. Жути цвет


5. Животиња која се буди из сна


6. птица која прави рупу у стаблу


7. Пчелињи производ2. Допуни реченицу.
Живу природу чине: _____________, ________________ и ______________.

3. Природа се буди јер                          4. Животиње у пролеће:
а) напољу пада снег                                  а) спавају зимски сан
б) сунце јаче греје                                     б) добијају младе
в) ветар јаче дува                                      в) скупљају храну

5. Како се људи облаче у пролеће?
________________________________________________________________

6. Повежи линијама шта је биљци потребно за живот као што је започето.


7. За које пролећне биљке кажемо да су весници пролећа?
_________________________________________________________

8. Који велики празник славимо у пролеће?
_________________________________________________________

9.Реши загонетке.

Шарено је- змија није,                                   Мастан каиш кроз земљу прође.
рогато је- коза није,                                         _______________
товар носи- а коњ није.                                   Одозго плоча,одоздо плоча,
_________________                                         а у средини живо месо.
_______________
10. Обој пролећни венчић.(Бојанка на којој је венчић.)


ПРИЛОГ БРОЈ ¼
Група за ликовну културу

Задатак: Од одговарајућег материјала направити слику пролећне ливаде са цветовима и лептирима. 
Техника:Колаж
Материјал за рад:
-хамер плаве боје
-зелени колаж папир
-папир у боји А4 формата
-маказе
-лепак

За позадину је потребно да се на плавом хамеру залепи зелени колаж папир, да би се добила трава.
Цветове правити од разнобојних трака, крајеве трака лепити на  један мањи круг.
Дршке цветова правити од зеленог папира,увртањем крајева.Да би се добила 3Д слика, цветове 
треба залепити на горње делове увртеног и савијеног зеленог папира.
Лептире правити на сличан начин.Крила правити од тракица, а затим залепити крајеве трака на нацртано тело лептира.На месту где треба поставити лептире, прво залепити куглице гужваног папира.Када се на то додају лептири, изгледаће као да лептири стварно лете око цвећа.
  

2 коментара:

  1. Замисао целог овог пројекта, (мислим на семинар Интеграција, корелација, занимација и на блог који је посвећен том семинару), јесте да се раде искључиво практичне радионице,оно што ће учесници примењивати у настави. И заиста, како кажете, добијамо веома креативне идеје и оригинлна решења учитеља који знања са семинара примењују у својим школама и својим учионицама. Као ауторки то ми веома импонује, као и Ваш коментар.Хвала у име ауторског тима колега који су послали ову припрему.

    ОдговориИзбриши