субота, 16. фебруар 2013.

Чудесни свет животиња


ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Учитељица:Луција Тасић
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Датум:
27. октобар 2008.
Разред:
2.
Учитељи:
Луција Тасић


СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Тематска целина:
Чудесни свет животиња
Наставна јединица:
Лија и ждрал- Руска народна басна-Српски језик
Сабирање и одузимање до 100-  Математика
Вајање дивљих  животиња- Ликовна култура
Дивље животиње - Свет око нас

Наставни предмети:
Српски језик, Математика, Свет око нас,Ликовна култура; корелација са Музичком културом
Тип часа:
комбиновани: обрада, утврђивање, стваралаштво
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални, у пару
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор,усмено излагање
Наставна средства:
текст-Читанка, наставни листићи за групе, пластелин,графофолија
Техничка помагала:
Рачунар,графоскоп
Специјални облик наставе:
интегративно учење
Временска артикулација часа:
Час траје 90 минута


Уводни део: 10 – 15 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: око 30 минута
Садржај рада:
-слушање песме Разболе се лисица
-учитељ изражајно чита текст
кратак разговор о тексту
-објашњавање начина рада
-подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
-ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-док деца раде пустити тиху музику С.Санс-Карневал животиња
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова по групама
-запевајмо сложно сви за крај Јесте л' икад чули то


ЦИЉ ЧАСА:
Обрада књижевног текста Лисица и ждрал који је основа овог часа, а затим утврђивање и дечије стваралаштво.
Интеграција сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свима посвећује једнака пажња.


ЗАДАЦИ ЧАСА:
-         навикавање ученика на групни рад
-         сарадња међу децом
-         помоћ слабијим ученицима
-         одређивање група према афинитетима, јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-   да се упознају са новом врстом наставе- интегративно учење
-         да деца испољавају своју креативност
-         да се деца осамостаљују


ТОК ЧАСА:
Уводни део:
мотивација за рад:
-слушање песме Разболе се лисица
-кратак разговор о песми
-увођење ученика у наставну јединицу из српског језика
-учитељ изражајно чита текст
-кратак разговор
-подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за српски језик
2, Група за математику
3. Група за ликовно
4. Група за Свет око нас
-објашњавање начина рада и подела задужења
(дато у прилогу)
Главни део:
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-док деца раде пустити тиху музику – К.С.Санс-Карневал
животиња
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
-подстицање деце на сарадњу
-праћење рада
Завршни део:
-презентовање радова по групама
-утисци ученика о часу

Прилози
 Група за српски језик
 Лија и ждрал –Руска народна басна
 1.     Зашто је ова прича басна?
2.     Ко су ликови ове басне?
3.     Како је лија почастила ждрала?
4.     Како је ждрал почастио лију?
5.     Зашто је престало пријатељство лије и ждрала?
6.     Која је поука ове басне?
7.     Напиши умањено значење речи:
-лисица
-ждрал
-кум
-голуб
-тањир
-каша
    8.     Разврстај речи према роду:
лисица, кумче, голуб, ждралче, лисац, тањир, шума
 9.     Напиши правилно реченицу:
сву појела кашу је  лисица
 10. Напиши две упитне реченице о лисици и ждралу?

ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ
1. Лисица је славила рођендан. Поставила је 35 црвених и 28 плавих тањира. Колико је имала гостију?
 2. У мочвари су живели ждралови. Једног дана њих 87 изашло је да лови нешто за ручак. Ухватили су 15 риба и 43 жабе. Колико ждралова је остало без ручка?
 3. Лија је отворила школу за животиње. Имала је у њој 24 мале лисице, 32 медведића, 14 вучића и 11 зечића. Колико је укупно ђака у лијиној школи.
 4. Две старе лисице причале су колико су током живота уловиле кокошака. Једна је рекла да је уловила 43, а друга 48. Колико су уловиле заједно?
 5. Јато ждралова је кренуло на пут. У јату је било 99 ждралова. 51 је одустао од пута, а придружило им се још 37. Колико ждралова сада путује?
 6. Један ждрал остао је да чува младуце. Ждралица је било 36, а ждралића за 8 више. Колико је укупно младунаца?

ГРУПА ЗА СВЕТ ОКО НАС
1. Где живе дивље животиње?

2. Како се дивље животиње сналазе за храну?

3. Према начину исхране које групе животиња имамо?
_________________, _______________ и __________________

4. Наброј дивље животиње наших шума:

5. Опиши лисицу:

6. Шта воли да једе лисица?

7. Према начину исхране у коју групу животиња спада лисица?

8. Како се лисица сналази у опасности?

9. Како изгледа ждрал?

10. Где живе ждралови?

11. Којим птицама су врло слични ждралови?

12. Колику висину могу да достигну ждралови?

ГРУПА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ
Материјал: бојанке са животињама, две локомотиве и вагони.
Задатак: Обојите животиње, локомотиве и вагоне и направите воз са животињама.
 Ово је стручни рад који је објављен у часопису Образовна технологија бр. 3-4 2009. године.

Нема коментара:

Постави коментар