субота, 16. фебруар 2013.

ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Назив школе:
Место:
Предмет:


Разред:
Датум:
Учитељца:
ОШ''Анта Богићевић''
Лозница
Српски језик, математика, свет око нас, музичка култура,  све у корелацији са  ликовном културом
први
1 . децембар  2011.
Светлана Павловић
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Наставна јединица и тип часа:
ОД  КУЋЕ  ДО  ШКОЛЕ - КАКО ДА СТИГНЕМО БЕЗБЕДНО
Основа часа је наставна јединица из света око нас, остали часови су 
Српски језик,  Математика. Музичка култура, Ликовна култура
Наставна средства:
ЦД , картончићи са саобраћајним знацима, текстови, слике
Tехничка помагала:Рачунар
Наставне методе: текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, амбијентална, кооперативна, радионичарска
Облици рада: фронтални, групни рад
Трајање часа: 135 минута – три школска часа
Активности ученика: посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља: организује час,  упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:Обрада новог градива из Света око нас о саобраћају , упознавање са раскрсницом , сигурно и безбедно путовање од школе до куће,  у интеграцији са осталим предметима.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:
- савладавање новог градива о саобраћају
- писмено изражавање ученика
- проширивање знања из математике на текстуалне задатке
ФУНКЦИОНАЛНИ:
- сналажење деце на раскрсници
- безбедно и сигурно путовање од куће до школе
- развијање креативности
- примена знања у конкретним ситуацијама
ВАСПИТНИ: 
- развијање културе понашања у саобраћају
- развијање сарадње у групи
- развијање толерантног понашања и другарских односа

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
око 60  минута
Главни део:
око 45  минута
Завршни део:
око  30 минута УВОДНИ ДЕО:
       Са ученицима прошетати градом до главне раскрснице (кружни ток у центру и раскрсница са семафором код Тржног центра ). Током шетње уочавање знакова поред пута, свих који се односе на пешаке, тумачимо знакове и покушавамо да их запамтимо. Уочавамо и знакове на путу (пешачки прелаз) и разговаромо о начину преласка улице (са и без пешачког прелаза).Долазак на раскрсницу са семафором ( код зграде Тржног центра) и уочавање правила рада семафора, и понашања свих учесника у саобраћају. Затим и сами учествујемо у саобраћају. Враћамо се у учионицу и разговарамо о њиховим запажањима и усвојеним правилима понашања у саобраћају.
       Следи истицање циља данашњег рада у школи. 
ГЛАВНИ ДЕО:
Ученици се деле у  4 групе на основу облика и изгледа саобраћајних знакова  (троугласти, четвртасти, округли, семафор). Ко има одговарајући облик укључује се у ту групу. Кратко образлажу како су се формирали.
  I група ( српски језик) :
Ученици добијају  6  (4) слика на основу којих састављају причу. Прича се односи на дечака који се игра са лоптом поред пута , лопта му одлази на улицу, он трчи за њом не гледајући да ли иде аутомобил, возач који нагло зауставља своја кола.
II  група : (математика )
1. Мира од куће до школе пређе три улице а Ана 4 улице. Колико укупно њих две укупно пређу улица ? (  Која од њих две има тежи пут од куће до школе ? Зашто? )
2. На раскрсници има 4 семафора и 4 знака. Колико је укупно знакова на раскрсници?
3. У раскрсницу је ушло 9 аутомобила.  5 аутомобила је скренуло лево а 2 десно. Колико је  аутомобила остало у раскрсници ? (Колико је  аутомобила отишло право ? )
4. Маша је до куће избројала 4 знака, а Мира 2 више. Колико има укупно знакова од школе до Машине и Мирине куће ?
5. У колони деце која су прелазила улицу, било је 4 дечака и 6 девојчица. Половина деце је прешла улицу а друга половина није успела да пређе улицу. Колико деце је прешло улицу а колико је остало да сачека ново зелено светло?
III  група  ( музичка култура )
   Ученици имају задатак:
1. прочитајте текст песме "Семафор"
2. Са ЦД неколико пута тихо преслушајте песму као бисте је научили ;
3. Илуструјте песму  "Семафор"
4. Током презентације покушајте на најбољи начин да научите све другаре овој песми
IV   група
1. Нацртајте све саобраћајне знакове  којих се сећате да смо их видели током шетње
2. Нацртајте нам раскрсницу и покушајте да нам објасните како као пешаци треба да се понашамо на њој ?
3. Наведите нека ваша искуства ( или сте то уочили код ваших другова)  када се нисте добро понашали на путу од школе до куће и на раскрсници  ? У чему сте све грешили ?

ЗАВРШНИ ДЕО:
 -Презентација група, дискусија ...
-Заједнички правимо пано (по 1/2 одељења)
    ДА  у саобраћају          НЕ у саобраћају
-Решавамо асоцијацију :
црвен                забрана           дивља животиња
жут                    обавештење   црно-бела
зелен                 опасност         на путу
СЕМАФОР      ЗНАК              ЗЕБРА
                  Р А С К Р С Н И Ц А


Нема коментара:

Постави коментар