субота, 16. фебруар 2013.

Време је чаробњак који свашта може


ОШ „Витановац“, Витановац

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
О. Ш. „Витановац“
Место:
Витановац
Датум:
21. 1. 2013.
Разред:
други
Часови по реду:
1.  2. и 3.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Наставна
тема:
Време је чаробњак који свашта може
Предмети:
Српски језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура у корелацији са музичком културом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
,проширивање знања
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, демонстративна илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика, часовник

Техничка помагала:
компјутер
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 135  минута (односно три везана часа)


Уводни час: 45 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: 45 минута
Садржај рада:
-Певање песме ''Куцање сата'' као мотивација за рад
-уводни разговор о орјентацији у времену
-ученицима је дато објашњење о томе колико један дан има часова и колико један час има минута
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- подела деце у групе и подела задужења
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-утисци о часу


ЦИЉ ЧАСА:

Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о орјентацији у времену кроз групни рад и различите предмете и задатке.


ЗАДАЦИ ЧАСА:


-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група , јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду


Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
утврђивање
Прошлост, садашњост, будућност

Математика
обрада
Час и минут
Ликовна култура
обрада
Једнобојан – вишебојан ( израда сата)
Свет око нас
Утврђивање градива и проширивање знања
Дан и час


ТОК ЧАСА:
 Уводни део:
-певање песме „Куцање сата“
-разговор са ученицима о томе како знају када треба да дођу у школу, када почињу часови, колико трају часови, колико траје одмор...
-ученицима објаснити и показати колико један дан има часова и колико један час има минута.
 -на часовнику показујемо делове часовника( бројчаник и казаљке)
-објаснити улогу велике и мале казаљке и њихово кретање  
-Подела деце у групе
 ( ученици се деле у групе извлачећи картончиће на којим су различити облици сата-зидни сат, ручни сат, дигитални сат, стони сат)
1.Група за српски језик- зидни сат
2. Група за математику- ручни сат
3. Група за ликовно-дигитални сат
4. Група за свет око нас- стони сат
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
Главни део:
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
-подстицање деце на сарадњу
 -праћење рада
Завршни део:
презентовање радова по групама
 -наставни листић са 1-2 питања како би се добила повратна информација о савладаном градиву
 -утисци ученика о часу

Група за српски језик

1.      Разврстај следеће речи у одговарајуће колоне:
 певаћу, слетела је, трчим, спавамо, ићи ћу, уживали смо

прошлост
садашњост
будућност

                2.Одреди време вршења радње:
 Шетамо по парку.
Брод је пловио морем.
Ловац ће ући у шуму.
Почиње утакмица.
 3.Одреди време вршења радње и претвори у друга два времена.
 Мачка јури миша.____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Напољу је дувао ветар.________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Судија ће показати црвени картон.________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

Милош шутира лопту._____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Лептир је летео са цвета на цвет.____________________________________
________________________________________________________________
Медвед ће спавати у пећини._______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

                4. Написати следећи текст у садашњем времену.
Игор је истрчао из куће. Журио је на воз. Носио је папагаја у кавезу за брата.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ
           1.Допуни реченице.
Један дан има _________часа.
Један час има _________минута.

  1. Колико је часова ако:
Велика казаљка показује 12, а мала 3?
_____________________________________
Велика казаљка показује 6, а мала је између 4 и 5?
_____________________________________
Велика казаљка показује 6, а мала је између 8 и 9?
_____________________________________
Велика и мала показују 12?
_______________________________________

  1. Допуни реченице.
Кад мала казаљка пређе пут између две бројке на часовнику, кажемо да је прошло_____ минута или ________час.
Кад велика казаљка пређе пут између две бројке на часовнику, кажемо да је прошло ________ минута.

  1. Спој парове:
16h 30min

5h 45min
20h 30min
13h 25min
1h 25min
8h 30min
17h 45min
4h 30min


  1. Аутобус је кренуо у 11h15min . на одредиште је стигао у 5h 45min после подне. Колико је дуго трајала вожња?
РАЧУНАЈ:_____________________________________________________________
ОДГОВОРИ:___________________________________________________________

            Група за природу и друштво
 1. Допуни реченице:
 Време се рачуна од _________________до______________________.
Дан има ___________________сата.
Сат има ___________________минута.

  1. а) Шта на часовнику показује мала, а шта велика казаљка?
______________________________________________________________________
б) Шта је бројчаник?
______________________________________________________________________

  1. Нацртај казаљке на бројчанику тако да показује следеће време:11h15min, 3h 45min, 22h 30min(ученици добијају моделе бројчаника на коме треба да нацртају казаљке које ће показивати време)
  2. Колико дана има:
седмица?___________________
месец?___________, _______________, _____________или _____________.

  1. а)Колико година има: ( заокружи тачне одговоре)
 Дана                           месеци

100 или 101               6 месеци
364 или 365               14 месеци
365 или 366               12 месеци

б) Колико година траје:

деценија?________________
век?_____________________

  1. Повежи стрелицом значајне датуме са дешавањем у природи.
Пролеће

23. септембар

Краткодневница
Лето
22. јун
Равнодневница
Јесен
22. децембар
Равнодневница
Зима
21.март
Дугодневница

Група за ликовну културу
Ученици од припремљеног материјала ( колаж, картон, стиропор, жица, трака, маказе,...) праве сатове различитих облика и намене.

Нема коментара:

Постави коментар