субота, 16. фебруар 2013.

Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава

Програм стручног усавршавања под називом ''Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава,'' настао је као плод искуственог, практичног рада у настави млађих разреда. Први пут је акредитован 2011. године.

Број програма: 434. у Каталогу стручног усавршавања за школску  2012/13. и 2013/14. годину.
Компетенцијa: K2
Приоритети: 
6
Семинар је на листи приоритета из 6. групе – Јачање професионалних капацитета запослених нарочито у области иновативних метода наставе и управљањ
а одељењем.
Област: oпшта питања наставе
Циљна група: професори разредне наставе, стручни сарадници, директори и помоћници директора школа, наставници језика који раде у млађим разредима и вероучитељи. Уверења о завршеном семинару  са семинара важећа су и за предметне наставнике и васпитаче.
Број учесника: 16-30
 Циљеви програма:
Општи циљ:
 Практична примена интегративне наставе у млађим разредима основне школе.
 Специфични циљеви:
Тематско планирање на годишњем и месечном нивоу кроз хоризонтално и вертикално повезивање градива;
Корелативно повезивање градива као тенденција савремене школе;
Примена савремених модела наставе у циљу јачања мотивације ученика за рад;
Развијање креативности и функционалних знања ученика кроз примену интегративне наставе;
Стварање интердисциплинарних веза у изградњи појмова као предуслов за стицање трајног знања;
Семинар траје један дан, 8 радних сати, а за то се добија 12 бодова.
Институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

1.Ауторка и реализаторка: Луција Тасић, професор разредне наставе у ОШ’’Драгољуб Илић’’ Драчић (Ваљево)
2. Друга реализаторка семинара  је Каролина Нешковић, професор разредне наставе у ОШ’’Драгољуб Илић’’ Драчић (Ваљево) и председница Друштва учитеља Ваљева. 

Са полазницима семинара смо у контакту и даље по завршеном семинару сарађујемо.
За ближе информације о семинару можете нас  контактирати телефоном или мејлом.

       E mail:  lunito@sbb.rs
                                                                                                                  karolina.neskovic@gmailo.com
      Тел. 064/ 982 88 77 Луција
                                                                                                                      065/8838193 Каролина


Нема коментара:

Постави коментар