недеља, 17. фебруар 2013.

"ЉУБАВ ЈЕ МОЈА МАМА"


ОШ''Сестре Илић''Ваљево
Учитељица:Светлана Јанић

ОПШТИ ПОДАЦИ
Школа
ОШ "Драгољуб Илић" Драчић
Разред
IV
Датум
5.3.2010.
Учитељ
Светлана Јанић
                                                 
ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ
Предмет
Српски језик
Наставна јединица
Мајка Раде Јовановић
Тип часа
Обрада
Наставне методе
метода разговора, самосталног рада ученика, дијалошка,монолошка и метода рада на тексту
Наставни облици
Фронтални, индивидуални
Наставна средства
читанка за 4.разред, радна свеска ,CD
Циљ часа

Оспособити ученике за доживљавање, разумевањe, свестрано тумачење песме.
Оперативни задаци

Образовни
Увођење ученика у свестрано доживљавање и тумачење песме                " Мајка",            
Вежбање изражајног читања песме "Мајка"
Оспособљавање ученика за разумевањем прочитаног
Подстицање развоја стваралачке маште код ученика

Функционални
Развијање способности доживљавања песме, песничких слика. Развијање осећаја за лепоту уметничког казивања
Васпитни
Развијање љубави према лирским песмама
Развијање читалачких навика
Неговање љубави и поштовања према мајци
МЕТОДИЧКА СТРУКТУРА ЧАСА СА ВРЕМЕНСКОМ АРТИКУЛАЦИЈОМ

Интелектуално-емоционална припрема (5 мин.)

Најава наставне јединице (1 мин.)


Изражајно читање (1 мин.)

Емоционална пауза

Дожививљај песме (2 мин.)

Тихо,усмерено читање (2 мин.)

Тумачење непознатих речи

Анализа песме (15 мин.)

Језик и стил (5 мин.)

Самостални рад ученика (8 мин.)

Синтеза (5 мин.)

Домаћи задатак (1 мин.)


Ток часа

Интелектуално-емоционална припрема
Разговор о престојећем празнику, 8.марту. Коме је посвећен. Слушање песме" Децу не доносе роде" Колибри
Најава наставне јединице


Данас ћемо читати песму  Мајка Р.Јовановића, запис на табли, ученици у свеске.
Изражајно читање
Читам песму.
Емоционална пауза

Дожививљај песме
Разговорамо о утисцима. Која осећања у вама је изазвала песма? Да ли вам се допала? Зашто? Истаћи племенитост, лепоту, топлину, нежност, бригу..
Тихо,усмерено читање
ü  Прочитајте пажљиво песму.
ü  Пронађите непознате речи.
ü  Која строфа је оставила на вас најјачи утисак, обележите је?

Тумачење непознатих речи
ü  Изданак- младица која израста из корена при дну стабла

Анализа песме
Које строфе у песми се понављају, има ли то некаквог значаја? Песму графички приказујемо корен,стабло, изданак и цвет, где ћемо дописивати кључне речи у току анализе песме.
Зашто је мајка као биљка? У чему је вредност порећења? Којим цветом је представљена мајка, зашто баш њим?
Зашто је дете део таквог цвета?
По чему се мајке разликују,да ли песник сматра да су све мајке исте, пронађи? По чему су исте? Ко нам даје живот? Ко је Света мајка? Како се она односи према свом јединцу Исусу? Више о томе разговараће те на часу веронауке.
Зашто песник повезује корен  и изданак?
Како се то мајка огледа у деци? Какви треба да будемо да би се мајка поносила са нама? Како сте схватили последњи стих у овој строфи? У ком стиху се показује колико траје брига мајке за децу? Које мирисе песник спомиње? Како нам мајка помаже кад нас нешто брине? Наведите ситуацију када је ваша мајка од бриге направила мирисе. На шта мајка потроши свој век? Какав заклон мајка пружа, како нам помаже у животу уколико тражимо заклон? Како сте схватили последњи стих у овој строфи? Шта пружа мајка?
Шта све учимо од мајке,чему нас  још може научити? На који начин се можемо одужити мајци за све што чини за нас? Да ли само мајка треба да воли, имају ли и њена деца неке обавезе? У чему си ти њено огледало? Шта ти све пружаш својој мајци? Да ли си спреман да признаш и своју погрешку? Да ли се некад извиниш? Размишљаш ли да ли је и њој понекад тешко? Коју вредност има цвет у песми? Како тумачиш стих па ако су руже и она је ружа
Којим цветом би ви представили своју мајку? Шта се истиче понављањем прве и последње строфе?
Које су поруке песме?
ü  Мајка је највећи цвет
ü  Деца треба да узврате љубав и поштовање мајци...
Језик и стил
Колико песма има мотива?
Понављамо шта је стих. Колико строфа има ова песма? Колико у првој стофи има песничких слика? Какав је ритам у песми? Има ли риме, подвуците речи које се римују?
Од речи ружа саставити неколико реченица у читанци.
Синтеза
Изражајно читање песме. Радна свеска
Самостални рад ученика
Писанје песме о својој мајци или поруке коју ће преписати када на следећем часу ликовног направе честитку за маму.
Домаћи задатак
Научити песму напамет.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Школа
ОШ "Драгољуб Илић" Драчић
Разред
IV
Датум
5.3.2010.
Учитељ
Светлана Јанић
                                                 
ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ
Предмет
Ликовна култура
Тема часа
Честитка за 8.март
Садржај
Цвет
Ликовна област-техника
колаж
Извори за практични рад-материјал
Хамер у боји(жути, црвени, љубичасти), сушене коре од поморанџе и лимуна, гранчице и лист од папира, лепак са шљокицама,охо лепак
Извори за посматрање и истраживање
Честитка коју је учитељ направио код куће.
Задатак

Активности
Доносе просушене коре од лимуна и поморанџе.Бирају одговарајуће боје ,секу и лепе, декоришу честитку.
За учитеља
Доноси припремљен, исечен хамер, лепак са шљокицама.Усмеравање ученика.
За ученике

Очекивања
Очекујем да ученици на овом часу од понућеног материјала самостално осмисле и направе честитке за своје маме,баке...Примене знање о бојама (слагање,контраст) које су усвојили у предходној области рада на часовима ликовне културе.
Ток часа
Разговор о понуђеном материјалу,избору боја, начину сечења и лепљења, објашњење и инструкције,показивање већ направљене честитке. Самостални рад ученика. Писање поруке или песме коју су осмислили на часу српског.Презентовање радова.

            Извештај са Тематског дана - Љубав је моја мама

Тематски дан  је одржан:  05.03.2010.год.
Разред: IV
Наставни предмет: српски језик
Наставна јединица: "Мајка" Раде Јовановић
Тип часа: обрада
Наставна средства:  читанка за 4.разред, радна свеска ,CD
Наставне методе: метода разговора, самосталног рада ученика, дијалошка,монолошка и метода рада на тексту
Облик рада: Фронтални, Индивидуални,
Корелација: Постигнута је корелација часа српског језика са наставом ликовне културе и наставом веронауке.

 ЦИЉ ЧАСА: Циљ часова  на тему Љубав је моја мама је у потпуности остварен. Остварена је повезаност градива  српског језика, ликовне културе и веронауке. На основу анализе песме на српском језику, ученици прве честитку на ликовној култури на тему цвета која је кључни мотив песме "Мајка" Р.Јовановића. А  мотив Свете мајке дубље анализирају на часу веронауке.
   

                                                                                               

1 коментар: