уторак, 19. фебруар 2013.

ПУТУЈЕМО КРОЗ ВРЕМЕ-ПРВА СТОТИНА


OPŠTI PODACI O ČASU
Naziv škole:
OŠ''Kralj Aleksandar  I Karađorđević“''
Mesto:
Jadranska Lešnica
Razred :
1.
Časovi :
Svet oko nas ,Srpski jezik,Matematika ,Likovna kultura
Vreme trajanja :
3 školska časa


  STRUČNI PODACI O ČASU
Predmet :
Svet oko nas
Nastavna jedinica:
Prva stotina  - putujemo kroz vreme
Tip časa:
utvrđivanje

Oblik rada :
frontalni ,individualni
Nastavne metode:
dijaloška ,tekstualna,ilustrativna ,interaktivna na relaciji učitelj -učenik
Nastavne metode:
metoda pisanih radova, razgovor, demonstrativna

Nastavna sredstva i potreban materijal :
Radosnice ili fotografije učenika koje ih prikazuju u različitim uzrastima ,fotografije jedne iste osobe iz različitih vremenskih perioda (od detinjstva do starosti ) ,predmeti ili slike predmeta koje su korišćeni u prošlosti,udžbenik
Aktivnosti učenika :


Aktivnosti nastavnika :
Razgledaju fotografije jedni drugih i upoređuju sa svojim u istom uzrastu,rešavaju sličan zadatak u udžbeniku ,uočavaju da se fotografije mogu grupisati prema vremenu kada su fotografisane i one koje su iz skorijeg vremena,upoređuju parove predmeta koji su se nekada koristili i koji se danas upotrebljavaju.

Traži da svi pokažu svoje fotografije kada su bili beba, na prvom rođendanu,zatim u vrtiću,prvog dana u školi,priča o igračkama iz njegovog vremena,pokazuje svoje najstarije fotografije ...

CILJ ČASA:
Utvrditi sadržaje o brojevima prve stotine i vremenskom periodu, kroz povezanost gradiva iz različitih predmeta, a sve kroz aktivan rad učenika i interakciju učitelj-učenik

ZADACI ČASA 
OBRAZOVNI:-povezivanje prethodnih znanja i iskustava
-         da učenici razlikuju prošlost i sadašnjost u svom životu
-         da učenici  prepoznaju različite periode čovekovog života
-         da znaju da smo svake godine stariji i da znaju koliko godina je prošlo
-da učenici uočavaju da su predmeti u prošlosti bili drugačiji nego danas,da upoređuju predmete iz prošlosti i sadašnjosti
FUNKCIONALNI:
                                   
-usvajanje  navika za prikupljanje i očuvanje dokumenata ,predmeta iz prošlosti
-primena  znanja u svakodnevnim situacijama 
VASPITNI: 
-razvijanje i negovanje istračivačkog duha  i kreativnosti kod učenika
-razvijanje logičkog razmišljanja
 KORELACIJA:
Izborni predmeti- narodna tradicija

VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA:
Uvodni deo :
oko 10 minuta

Glavni deo:
oko 30 minuta
Završni deo:
oko 5 min

TOK ČASA

Uvodni deo časa   : oko 10 minuta
- Na  prethodnom času  učenicima sam rekla da   donesu svoju „Radosnicu „ ili neku drugu „knjigu“ u kojoj su sačuvani njihovi pramenovi kose,prve fotografije i sve ono što je u vezi sa prvim danima po rođenju.Posmatramo fotografije ,broj svećica na torti koji se povećavao,proslava Nove godine ...
Upoređivati fotografije, zapažati promene.
 -U kom mesecu ste se rodili ? Koje godine ?Kojeg dana u nedelji ?
 - Koliko je vremena prošlo od tada ?Koji period nazivamo prošlost?
 - Kojih se događaja iz svoje prošlosti sećate ?
-         Posmatrati fotografije koje prikazuju promene osobe od detinjstva do starosti .
 Isticanje cilja časa
  Glavni deo  časa :  oko 30 minuta
    -Pročitati pesmu „Novo“ ,Dragomir Đorđević,  a zatim kraći razgovor o njenom sadržaju
    -Pokazati stare predmete na koje se zaboravilo
     Napomena : U školi imamo malu postavku starih predmeta ,pa su  iskorišćeni za ovaj čas
     -Upoznati ih sa njihovom namenom. ( ručni mlin,fenjer,magnetofon ...)
     -Saopštiti učenicima da se o tome kako su predmeti nekada izgledali može  najviše saznati u muzejima .

-Rad na zadacima iz udžbenika (str.80)

Završni deo časa : oko 5 minuta    
 -Dati učenicima uputstva da mogu prikupljati slišice koje prikazuju prevozna sredstva iz prošlosti i sadašnjosti , igračke . . .   i napraviti album ili pano .
2.čas
Predmeti :
Matematika,Srpski jezik,Likovna kultura 

Nastavna jedinica:
Matematika –Brojevi do 100 (utvrđivanje )
Srpski jezik – Kratke narodne umotvorine
Likovna kultura –Pravljenje izložbe

Tip časa:
Ponavljanje gradiva i praktičan rad učenikа 

Oblik rada :
grupni

Nastavne metode:
dijaloška ,tekstualna,metoda pisanih radova ,ilustrativna ,interaktivna na relaciji učitelj -učenik

Nastavna sredstva i potreban materijal :
Oznake za grupe ,nastavni lističi sa zadacima za grupe

Korelacija :
Priroda i društvo,muzička kultura

CILJ ČASA:
Da učenici povežu  znanja sa prethodnog časa (priroda i društvo ) sa časom srpskog jezika ,matematike i likovne kulture ,da urade praktične vežbe i reše svoje zadatke .

ZADACI ČASA:

OBRAZOVNI:


FUNKCIONALNI:-da učenici pokažu koliko su znanja usvojili na prethodnom času
-        
-povezivanje prethodnih znanja I iskustava sa novim sadržajima
-primena znanja sa prethodnih časova,
-razvijanje logičkog mišljenja I zaključivanja
-interakcija među učenicima  I interakcija učitelj-učenici
-pomoć učenika sa boljim uspehom učenicima sa slabijim uspehom
VASPITNI: 
-Razvijanje drugarstva ,saradnje međusobne poštovanosti
-Razvijanje sigurnosti u sebe i svoje znanje

Sadržaj rada :
Uvodni deo : 
Isticanje cilja časa
Kao motivacija za rad poslušaćemo pesme :“Mate,mate,matika“, „ Računanje“ , „ Deset ljutih gusara“
-Podela učenika u grupe na osnovu izvlačenja ceduljica sa sličicama (brojevi, slova, crno-belo
-Uvođenje učenika u  sadržaj rada na času (davanje instrukcija )

Grupa za srpski jezik
1.      Od ponuđenih zagonetki izdvojiti one u kojima se spominju brojevi do 100.
2.      Pripremiti se za čitanje  ponuđenih šali i dosetki o brojevima .
3.      Od ponuđenih šaljivih zadataka o brojevima do 100 izdvojiti  najsmešniji i napisati svoj šaljiv zadatak 
Grupa za matematiku
Napomena : učenici su  za  čas doneli po 10 isečenih kružića date velićine.
1.      Ispisati na pripremljenim kružićima brojeve do 100.
2.      Obojiti žutom bojom sve neparne brojeve u deseticama .
3.      Poređati na klupi sve bele i žute kružiće po redu ( od 1 do 100)
4.      Svako u grupi  ima zadatak da sastavi tekstualni zadatak za svakog člana grupe.
Grupa za likovnu kulturu
1.Prikupljene fotografije  i stara dokumenta  koja su doneli učenici za čas ( na kojima su  na poleđini ispisane godine starosti osobe ,predmeta na slici),razvrstati po deseticama tj.po starosti osobe na fotografiji i starosti dokumenta  i pripremiti izložbu .
2. List bloka podeliti na 7 delova i u svakom delu nacrtati po jedan događaj koji je bio značajan u toj godini 

3.čas
  
Oblik rada  : Individualni i frontalni
 Nastavne metode : dijaloška,demonstrativna ,analitička,metoda pisanih radova
 Nastavna sredstva :  grupni  radovi
 Cilj časa :  da učenici prezentuju svoje radove i da se oceni obim savladanosti gradiva

Zadaci časi :
Obrazovni :  da se utvrdi znanje o brojevima do 100 i vreme izraženo brojevima (prošlost              Funkcionalni : da učenici primene  znanje u svakodnevnom životu
Vaspitni : vaspitavanje pozitivnih navika i usvajanje  pravila slušati druge i biti saslušan

Sadržaj rada :         
 Uvodni deo :  -Komentar učenika na saradnju u grupi ,izbor člana koji će              prezentovati rad svoje grupe
 Glavni deo:  -Prezentovanje radova grupa
                              - Analiza
                              -Komentari ostalih grupa

Grupa za srpski jezik .
  1. Učenik iz grupe postavlja zagonetke o brojevima ostalim učenicima ,a oni daju odgovor.
  2. Čitanje šala i dosetki o brojevima
  3. Čitanje sastavljenih šaljivih zadataka o brojevima
  4. Grupa iz matematike :
1.Izabrani član grupe će pročitati  parne i neparne brojeve do 100 (koje su poređali po redu
2. Pročitati sastavljene zadatke i postaviti ih drugarima iz drugih grupa

Grupa iz likovne kulture :

  1. Grupa pokazuje pripremljenu „mini“ izložbu od fotografija i starih dokumenata
  2. Pokazivanje likovnih radova –mojih 7 godinа
-Razgledanje izložbe     
 Završni deo :  -Utisci učenika o radu
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                        


                  
   
                                                                
                                                                                              
Нема коментара:

Постави коментар