недеља, 17. фебруар 2013.

''Вечни венац Савиних врлина''


ОШ ''Светозар Марковић'' Краљево
Учитељицe:
Јасна Марјановић
Сузана Петровић
Марија Симовић
Гордана Ђајић
Драгана Станић
Марија Недељковић
Татјана Крстић
Златана Зарић

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Светозар Марковић''
Место:
Краљево
Датум:
25. 01. 2013.
Разред:
4.
Часови по реду:
1.  2. и 3.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна
тема:
,,Вечни венац Савиних врлина''
Предмети:
Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура у корелацији са Музичком културом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво

Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 текст-Читанка, дебљи картон,чаршав у боји,дрвене бојице,маказе,лепак, аудио ЦД, радови ученика,слике ратника тог времена
Техничка помагала:
рачунар
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 135 минута (односно три везана часа)


Уводни час: 15 минута
Главни део: 105 минута
Завршни део: 15 минута
Садржај рада:
-Певање химне ,,Свети Сава'' као мотивација за рад
-учитељ подсећа на домаћи задатак (читање текста ,,Златно јагње'' С.В. Јанковић,стр.168. Читанка – Кlett)
Решавање укрштенице ( прилог 1)
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
-док деца раде пустити тиху музику –,,Ко удара тако позно''- Градски девојачки хор Лира
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-запевајмо сложно сви за крај химну о Светом Сави
-утисци о часу

ЦИЉ ЧАСА:
Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о Светом Сави  кроз групни рад и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група према афинитетима, јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду

Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
Обрада
градива
Домаћи задатак ученицима је био да прочитају текст ,,Златно јагње'' С.В. Јанковић,стр.168. Читанка – Кlett
  
Природа и друштво
Утврђивање градива
До сада су деца научила о лози Немањића и њиховом утицају на дешавања у Србији
Ликовна култура
Стваралаштво
Ученици праве костиме храброг витеза,краља и краљице од припремљеног материјала и оригиналних слика костима тог времена.
Музичка култура
Корелација
Хоризонтална повезаност градива-слушање Химне и песме ,,Ко удара тако позно''.

УВОДНИ ДЕО:
-певање Химне о Светом Сави
-решавање укрштенице
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
-подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за Српски језик
2. Група за Природу и друштво
3. Група за  Ликовну културу

ГЛАВНИ ДЕО:
-док деца раде пустити тиху музику –,,Ко удара тако позно''- Градски девојачки хор Лира
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
-подстицање деце на сарадњу
-праћење рада
ЗАВРШНИ ДЕО:
--презентовање радова по групама
-утисци ученика

                                                               Прилог бр. 1                                      
                                                               Укрштеница

 1. Које је сада годишње доба? (Зима)
 2. Презиме познатог песника Драгана. (Лукић)
 3. Планина код Београда. (Авала)
 4. И река и планина. (Тара)
 5. Часопис или... (Новине)
 6. Чуло вида (Око)
 7. Мужјак кошуте (Јелен)
 8. Аждаја или... (Ала)
 9. Борац у арени (Гладијатор)
 10. Вуче запрегу (Коњ)
 11. Одјек или... (Ехо)
 • Решење укрштенице је златно јагње.
                                                                    Прилог бр. 2
Група за српски језик
,,Златно јагње'' – С.В. Јанковић

Текст се налази на 168. страни у Читанци.
 1. Ко се помиње у причи?
 2. Кога се дечак бојао?
 3. Због чега браћа презиру Растка?
 4. Како су га називала?
 5. Шта Растко види у сну?
 6. Шта му саветује ,,златно јагње''?
 7. Какав је осећај имао када се пробудио?
 8. Какав је осећај имао када је угледао вука?
 9. Опиши изглед вука.
 10. Када је вук престао да режи?
 11. Шта му је Растко рекао?
 12. Како се завршава сусрет Растка и вука?
 13. Како су се понашала браћа када су угледала Растка и вука?
 14. Подвуци све именице у последњем пасусу приче.
 15. Напиши десет описних придева уз именицу јагње 
                                                                   Прилог бр. 3
                                          Група за ликовну културу

Материјал: дебљи картон,чаршав у боји,дрвене бојице,маказе,лепак,слике ратника тог времена.
                                                             Прилог бр. 4

                                              Група за природу и друштво
1.      Прва српска држава?
2.      Који је српски владар из доба Немањића донео Србији први законик?
3.      Србија је настала у планински пределима ушћа три треке. Које?
4.      Који манастир је подигао Стефан Немања?
5.      Ко су били синови Стефана Немање?
6.      Његов најмлађи син је?
7.      Ко је подигао манастир Хиландар?
8.      Које су биле велике заслуге Светог Саве?
9.      Зашто су владари у доба Немањића градили цркве и манастире?


Нема коментара:

Постави коментар