субота, 16. фебруар 2013.

„Пада киша капљицама“


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ


Назив школе:

ОШ „Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Јован Цвијић“

Место:
Лозница

Предмет:
Свет око нас, Српски језик, Математика, Музичка култура, Ликовна култура, Физичко васпитање 
градиво се интегрише око садржаја из Света око нас
Разред:
2.


Аутори:

Драгана Церовац – професор разредне наставе ОШ „Доситеј Обрадовић“
Снежана Стефановић- професор разредне наставе ОШ „Доситеј Обрадовић“
Јелена Лазаревић- професор разредне наставе ОШ“Јован Цвијић“
Борис Стефановић- професор разредне наставе – незапослен


 СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
СВЕТ ОКО НАС
Кружење воде у природи
обрада
СРПСКИ ЈЕЗИК
„Кад почне киша да пада“ Стеван Раичковић
обрада
МАТЕМАТИКА
Множење и дељење – текстуални задаци
утврђивање
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Креирамо музичку пратњу
стваралаштво
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Коришћење различитих материјала за рад
систематизац.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Штафетне игре
вежбање


ЦИЉ ЧАСА:

Обрада нових садржаја из Света око нас и Српског језика, утврђивање обрађених садржаја из Математике и креативно изражавање из Музичке и Ликовне културе кроз интеграцију наставних садржаја из наведених предмета


ЗАДАЦИ ЧАСА:


ОБРАЗОВНИ:

 • стицање основних знања о кружењу воде у природи;
 • стицање знања о настанку појединих врста падавина;
 • усвајање знања о повезаности појава и промена у природи;
 • понављање појмова :песма, рима, строфа стих;
 • уочавање песничких слика;
 • утврђивање и примена знања о множењу и дељењу;
 • понављање научених песмица;
 • утврђивање и примена знања о ликовним материјалима;
 • утврђивање правила игре „Бродови у магли“


ВАСПИТНИ:

 • развијање сарадничких односа;
 • развијање интересовање за посматрање и уочавање појава и промена у природи;
 • развијање свесне дисциплине;
 • развијање такмичарског духа;


ФУНКЦИО
НАЛНИ:

 • развијање стваралачког мишљења;
 • навикавање ученика на истраживачко учење;
 • коришћење постојећих дечјих искустава како би се учење учинило занимљивијим и смисленијим;
 • јачање самопоуздања.


НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:

фронтални, групни

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

експериментална, метода демонстрације, илустрације, метода рада на тексту, стваралачко учење


НАСТАВНА СРЕДСТВА:

компакт диск, текстови, наставни листићи, лед, решо, шерпа,
 огледало, слика, бели папир, темпере, фломастери, уџбеник
 Свет око нас, Читанка, дечји ритмички инструменти, дечји ранчеви (острва)


ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:

уводни део: 45 минута
централни део: 60 минута
 завршни део: 30 минута


САДРЖАЈ РАДА


Уводни део:

- Слушање песме „Пљус, пљус“ Б. Милићевић
- Кратак разговор о киши
- Оглед са загреваљем и хлађењем воде – настанак кише
- разговор о огледу
-  објашњење кружења воде у природи коришћењем слике;
- подела ученика у групе и задатака групама


Централни део:

-ученици у групама раде постављене задатке,
- учитељ надгледа рад, даје потребне сугестије;
- пезентовање групаЗавршни део:

- повратна информација о савладаности градива – квиз – такмичење између група
- штафетна игра „Бродови у магли“ 
- певање песмица о киши : „Пљус, пљус“ „Ситна је киша падала“    „Киша пада , трава расте“

 ТОК ЧАСА
Уводни део:

Слушање песмице „Пљус, пљус“ , Бранко Милићевић
                                      
                                           Пљус, пљус

                Када киша пљуском пљушти: пљус, пљус...
                Хладно је и ветар шушти: шу, шу...
                У кући је девојчица,
                У гнездашцу птичица: ћију, ћију...
                Жућу чува кућица, вау, вау,
                Крај огњишта мачкица.
                А мој жабац крекетан
                под печурком наш'о стан,
                А мој жабац крекетан
                под печурком наш'о стан.
                Крееее... креее....кре.....

Разговор:
- Волите ли ви кишу? Зашто?
- Знате ли зашто пада киша? (Нема степенице да сиђе) Шалим се.
- Хоћете ли да видите како стварно  настаје киша?

Учитељ изводи оглед, уз постављање питања и навођење ученика да повезују оно што виде са појавама у природи.

               - Шта је у шерпи? (вода) Где се у природи налази вода?
               - Ово је? (решо) Чему служи? Помоћу њега ћемо загрејати воду.
                  Шта загрева воду у природи? Шта је Сунце?
               - Вода испарава. Шта је ово? (водена пара)
                 Како настаје водена пара? (загревањем воде)
                 Вода испарава и кад је сунце загрева, али је ми не видимо као ову, јер је
                 ређа. Шта се дешава са нашом паром? (иде увис). И пара са земље се
                 пење у висине. Тамо се згушњава и можемо да је водимо. То је облак.
                 Стављам огледало изнад паре. Измичем и кад се охлади настају капљице.
                 Шта се десило? Кад се пара у облаку охлади, настају капи воде. Те капи
                падају на земљу и тако настаје киша.

Понављамо како настаје киша показујући на слици:
           


Нема коментара:

Постави коментар