уторак, 12. март 2013.

Вук Стефановић Караџић


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ „Прота Матеја Ненадовић“
Место:
Гола Глава (Бранковина)
Предмет:
Српски језик, математика, ликовна култура, све у корелацији са  музичом културом
Разред:
2. и 4.
Датум:
07. 11. 2011.
Учитељи:
Љиљана Пајић, Катарина Ранковић и
Снежана Бирчанин
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна јединица и тип часа:
Основа часа је наставна јединица из српског језика
 2.р. – „У цара Тројана козије уши“ Народна бајка – обрада
4.р. – „Јетрвица адамско колено“ Народна песма - обрада
Математика –Сабирање и одузимање бројевима већим од 1000 Утврђивање и вежбање
Ликовна култура- Живот и дело ВукаОбрада

Наставна средства:
текстови, текстови из читанке, наставни листићи за групе, хамер, лепак, боје, аудио CD, фотографије.
Tехничка помагала:
Рачунар
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, амбијентална, кооперативна, радионичарска.
Облици рада:
индивидуални, фронтални, групни рад
Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом


Трајање часа:
180 минута – четри школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује
Активности учитеља:
организује час, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

 ЦИЉ ЧАСА:Обрада новог градива из српског језика и утврђивање и обнављање савладаног градива из математике кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.ЗАДАЦИ ЧАСА: 
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности
- увођење иновација у наставни процес
-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави
ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                    
 - развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом 
- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање
- развијање креативности
-развијање способности за јавно наступање пред разредом
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према народној књижевности
- васпитавање одговорности у раду
- васпитавање сарадничких односа
- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз  ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 90 минута
Завршни део:
око 45 мин

  
Садржај рада


Уводни део:
- Решавање асоцијације да би открили тему часа
- Изражајно читање текста о животу и делу Вука С. Караџића
- Ученици добијају примерак текста и лепе га у свеске
- Разговор о тексту
- Истицање циља часа

Главни део:
- 2.р. добија задатак да се присети (прелиставајући текст) садржине Народне бајке „У цара Тројана козије уши“
- 4.р. добија задатак да прочита Народну песму „Јетрвица адамско колено“
- 2.р.илуструје цара Тројана
- 4.р. са учитељицом анализира песму
- 4.р. преписује запис анализе са табле
- 2.р. са учитељицом препричава и анализира бајку
- разговор са свим ученицима о осталим врстама народне књижевности
- навођење примера осталих врста народне књижевности (пословице, загонетке, питалице и сл.)
-------------------------------------------------------------подела ученика на три групе (1. математика – уч. 4.р., 2. српски језик – уч.4.р., 3. ликовна култура – уч.2.р.)
- 1. група решава задатке из математике
- 2. група има задатак да разврста дате цедуље  на одговарајуће врсте народне књижевности и напише дефиницију за сваку врсту
- 3. група има задатак да нацрта: Вука, Вукову родну кућу и да напише свих 30 слова азбуке
- питања и задатке као и своје продукте рада треба да лепо испишу на хамер
- презентација радова по групама
- питања и потпитања ученика – дискусија
- разговор о утисцима ученика
 Завршни део:
 - провера усвојеног знања са протеклих часова кроз квиз
- подела ученика на групе (представник сваке групе је ученик 2.р. , а њима се прикључују ученици 4.р. подједнако распоређени)
- учитељ чита питања, а одговара она група која се прва јави и тако редом
- сваки тачан одговор носи по један поен, а победник је група са највише освојених поена
- утисци деце о часу

ТОК ЧАСА
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ РАДА
НАСТ.
МЕТОДЕ
НАСТ.
СРЕДСТВА
ОБЛИЦИ РАДА
У

В


О


Д


Н


И
ДЕО


- Решавање асоцијације да би открили тему часа


- Изражајно читање текста о животу и делу Вука С. Караџића


- Ученици добијају примерак текста и лепе га у свеске


- Разговор о тексту


- Истицање циља часа

ТЕКСТУАЛНА, ВЕРБАЛНА, ДЕМОНСТРАТИВНА,
КООПЕРАТИВНА, ИЛУСТРАТИВНА
ТЕКСТОВИ, ФОТОГРАФИЈЕ, НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ
ФРОНТАЛНИ,
ИНДИВИДУАЛНИ
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ РАДА
НАСТ.
МЕТОДЕ
НАСТ.
СРЕДСТВА
ОБЛИЦИ РАДА
Г

Л

А

В

Н

ИД

Е

О- 2.р. добија задатак да се присети (прелиставајући текст) садржине Народне бајке „У цара Тројана козије уши“
- 4.р. добија задатак да прочита Народну песму „Јетрвица адамско колено“
- 2.р.илуструје цара Тројана
- 4.р. са учитељицом анализира песму
- 4.р. преписује запис анализе са табле
- 2.р. са учитељицом препричава и анализира бајку
- разговор са свим ученицима о осталим врстама народне књижевности
- навођење примера осталих врста народне књижевности (пословице, загонетке, питалице и сл.)

--------------------------------------------------подела ученика на три групе (1. математика – уч. 4.р., 2. српски језик – уч.4.р., 3. ликовна култура – уч.2.р.)

- 1. група решава задатке из математике

- 2. група има задатак да разврста дате цедуље  на одговарајуће врсте народне књижевности и напише дефиницију за сваку врсту

- 3. група има задатак да нацрта: Вука, Вукову родну кућу и да напише свих 30 слова азбуке

- питања и задатке као и своје продукте рада треба да лепо испишу на хамер

- презентација радова по групама
- питања и потпитања ученика – дискусија

-          разговор о утисцима ученика

АМБИЈЕНТАЛНА, ТЕКСТУАЛНА, МЕТОДА  ПИСАНИХ РАДОВА, КООПЕРАТИВНА, РАДИОНИЧАРСКА
НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ ,ТЕКСТ-ЧИТАНКА, АУДИО CD, МАКАЗЕ, КАРТОН,
ХАМЕР, ПАНОИ, БОЈЕ, УЧЕНИЧКИ РАДОВИ
ИНДИВИДУАЛНИ, ФРОНТАЛНИ, ГРУПНИ РАД


ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ РАДА
НАСТ.
МЕТОДЕ
НАСТ.
СРЕДСТВА
ОБЛИЦИ РАДА
ЗАВРШНИ ДЕО
- провера усвојеног знања са протеклих часова кроз квиз

- подела ученика на групе (представник сваке групе је ученик 2.р. , а њима се прикључују ученици 4.р. подједнако распоређени)

- учитељ чита питања, а одговара она група која се прва јави и тако редом

- сваки тачан одговор носи по један поен, а победник је група са
највише освојених поена

- утисци деце о часу
ДЕМОНСТРАТИВНА,МЕТОДА УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА, МЕТОДА ПИСАНИХ РАДОВА, КООПЕРАТИВНА, РАЗГОВОР
НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ, ХАМЕР, ПАНОИ
ГРУПНИ, ИНДИВИДУАЛНИ

 П Р И Л О З И
 1.       Асоцијација у уводном делу часа 

А

Б

В

Г

село
ципела

слова
песме
код Лознице
хода
глагољица

приче
Рађевина
имамо их две
ћирилица

пословице
ТРШИЋ
НОГА
АЗБУКА
НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ


ВУК  СТЕФАНОВИЋ  КАРАЏИЋ


2.Текст за српски језик  
   ВУК  СТЕФАНОВИЋ  КАРАЏИЋ

               Вук Стефановић Караџић је рођен 6. новембра 1787. год. у селу Тршић код Лознице.
               До своје осме године чувао је стоку. Љубав према писмености и књигама стекао је од свог рођака. Започео је школовање у школи у Лозници, затим наставља у манастиру Троноша. Тада већ, много је више знао од својих учитеља. Први српски устанак прекида његово школовање и од тада све што је научио , научио је сам слушајући, читајућу, преписујући, путујући.
               Путовао је пуно (по целој Србији, Аустрији, Немачкој, Русији, Црној Гори), упознао се и радио са пуно веома познатих и образованих људи (Доситеј Обрадовић, Јернеј Копитар, Гете, браћа Грим...), радио је код многих и помагао многим владарима (Карађорђе Петровић, Милош Обреновић, Јаков Ненадовић, П. П. Његош...).
               Вукова слава, признатост и рад били су много већи у Немачкој и Аустрији него у самој Србији. Добио је докторску диплому Немачког универзитета и постао члан неколико научних друштава.
               Издао је, сакупио и написао много дела, на десетине, а најзначајније за нас и наш српски језик јесу: граматике (са азбуком од тридесет слова), речници и записана целокупна народна књижевност.
               Вук је имао жену Ану (Аустријанку) , ћерку Мину и сина Димитрија.
Умро је у Бечу 1864. године, а тек после тридесет година његове кости су пренете у Београд.
             
3. Задаци  за математику

1. Ако је Вук рођен 1787. године, а умро 1864. године израчунај колико је година живео.

2. Колико година је прочло од када је умро Вук Стафановић Караџић?

3. Колико година је прошло од рођења Вука Стафановића Караџића?

4. Напиши годину рођења и годину смрти Вука Стефановића Караџића у облику збира производа и степена броја десет.

5. Вук је од Београда до Беча прешао 897км, а од Беча до Москве 345км више.А онда се директно из Москве вратио у Београд прешавши 1025км. Колико је укупно километара прешао Вук?

4. Задаци за српски језик

    На папирићима су исписане по три пословице, загонетке, питалице, брзалице као и по три цитата из народне епске песме, народне лирске песме као и народне бајке.

5. Питања за квиз
 - Теоријска питања:
1. Када је рођен Вук Стефановић Караџић?
2. Где је рођен Вук Стефановић Караџић?
3. Када је умро Вук С. К.?
4. Од кога је Вук научио прва слова?
5. Како се звало пређашње писмо?
6. Чиме се бавио Вук С. К.?
7. Којој врсти народне књижевности припада песма „Јетрвица адамско колено“?
8. Коме је берберин рекао тајну о цару Тројану?
9. Наброј главне ликове у песми „Јетрвица адамско колено“?

-Слагалица:
  Насумично учитељ бира 10 слова из кутије, качи их на таблу и од тих слова ученици треба да саставе што дужу реч. Тако три пута.

- Загонетке:
1. Два локвања око пања.   (уши)
2. Бије те по ваздан а не видиш га.  (ветар)
3. Пуна школа ђака ниоткуда врата.  (лубеница)
4. Бијело је сир није,
     репато је миш није,
     со ле во није. (ротква)
5. Круну имам – нисам краљица,
    Кожу имам – а нисам кравица. (мушмула)
6. Роге има, коза није,
    Траву пасе, овца није,
    Самар носи, коњ није. (пуж)
7. Дрвен трбух, кожна леђа, длакама говори. (гусле)

Нема коментара:

Постави коментар