недеља, 17. фебруар 2013.

''Нек свуд љубав сја''


ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
 Учитељица:Луција Тасић

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Датум:
14. фебруар 2011.
Разред:
4.
Часови:
Српски језик, Математика, Ликовна култура
  1. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Тема:
''Нек свуд љубав сја''
Предмети:
Српски језик, Математика, Ликовна култура
Наставне јединице и тип часа:
''Прва љубав''- Драгомир Ђорђевић- Обрада
Текстуални задаци- Љубавна математика-Утврђивање
Ликовна култура-Срца од папира- Обрада и стваралаштво
Облик рада:
индивидуални, фронтални, у пару
Наставне методе:
текстуална, илустративна, усмено излагање, метода писаних радова, игра асоцијација,кооперативна, радионичарска, интерактивна
Наставна средства:
Читанка, наставни листићи за парове, аудио CD, Цедуље за избор група, наставни листићи са задацима за групе, повратна информација на графофолији, Папирне марамице,бели  тоалет папир, маказе, лепак (туткало или лепак за тапете), темпера боја или  молерски тонери, картон, слике из рачунара, лутке на штапу, луткарски параван
Техничка помагала:
Рачунар и графоскоп
Специјални облик наставе:
Интегративна настава са применом луткарства.
Временска артикулација:
135 минута
Време је дато оријентационо. Ученици ће радити онолико времна колико им буде потребно.
  1. Уводни час : 45 минута
  2. час: oкo 45 минута
  3. Завршни део: око 45
Корелација;
Музичка култура


ЦИЉ ЧАСА:


Обрада новог књижевног  садржаја, утврђивање старих садржаја, дечије стваралаштво кроз хоризонталну и вертикалну повезаност градива из различитих предмета при чему се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима


Функционални:

- интеракција међу децом
     -ослобађање деце да говоре о љубави, да схвате  
      да љубав није нека забрањена тема и да није     
      срамота волети и изразити осећање

Васпитни:
-          развијање љубави према особама супротног пола
-          схватање колико је љубав важна у животу сваког  
     човека, да је љубав велика покретачка снага и   
     велики учитељ.  
Љубав нас подстиче да будемо бољи и позитивнији.
Садржај рада:
  1. час- Уводни део:
- Игра асоцијација: Куца у нама без престакна (срце).
Реците прву асоцијацију за срце (запистаи на табли дечије одговоре). Између осталог најбитније је да се деца сете речи ЉУБАВ. Данашњи дан носи наслов ''Нек свуд љубав сја.'' Кратко упућивање учитеља у празнике Св. Трифун и Св. Валентин и зашто се 14. фебруар слави као Дан заљубљених.
Мотивација за рад: Слушање песме ''Нек свуд љубав сја.''
-Истицање циља часа

Друга активност:део:
-          Учитељ чита песму ''Прва љубав''Драгомира Ђорђевића (Читанка 114. страна)
-          Утисак о песми
-          Деца читају песму са задатком да уоче у кога се заљубио дечак и како се осећа.
-          Изражајно читање једног детета.
-          Подела ученика у парове и подела задатака.
-          Задаци се налазе у прилозима. (Прилог бр. 1)

      Трећа активност:
Парови презентују одговоре на питања.

2.час: Четрта активност:
-Подела у групе случајним избором.
-Давање задатака групама.
-Групе раде задатке на другом часу. Пошто је рад групе за ликовну културу обимнији, ако нека група раније заврши придружиће се ликовњацима.

  1. час  -Презентовање радова
        - Извођење луткарске представе ''Прва љубав''
        - Утисци деце о тематском дану.
       -Најлепша порука данашњег дана(ученици индивидуално пишу оруку).
       - Плес уз песму –Кад се воли –Колибри
Домаћи задатак: Написати састав на тему Моја прва љубав.


Прилог бр 1. (за парове)
Српски језик

1. пар
1. Шта је строфа?
2. Напиши 3 речи које се римују са речи љубав.
3. Подвуци именице у трећој строфи.
4. Ко чини Маринину породицу?
5. Како је то неко губав а осећа се сјајно?
6. Бранислав Нушић је у својој Аутобиографији написао причу ‘’Прва љубав.’’ Шта је то аутобиографија?

2. пар
1. Шта је стих?
2. Напиши 3 описна придева уз реч љубав.
3. Подвуци у четврој строфи прилошке одредбе за место.
4. Шта је закључио дечаков деда?
5. Какво је осећање љубав. Опиши мало детаљније.
6. Шта нам поручује песма ‘’Прва љубав?’’

Прилог бр 2
Српски језик

1. Шта је строфа?
2. Напиши 3 речи које се римују са речи љубав.
3. Подвуци именице у трећој строфи.
4. Ко чини Маринину породицу?
5. Како је то неко губав а осећа се сјајно?
6. Бранислав Нушић је у својој Аутобиографији написао причу ‘’Прва љубав.’’ Шта је то аутобиографија?
7. Шта је стих?
8. Напиши 3 описна придева уз реч љубав.
9. Подвуци у четврој строфи прилошке одредбе за место.
10. Шта је закључио дечаков деда?
11. Какво је осећање љубав. Опиши мало детаљније.
12. Шта нам поручује песма ‘’Прва љубав?’’

Прилог бр. 3
Математика

1. Сваки дан у години 77 пута помислим на тебе. Ако ме волиш израчунај колико пута помислим на тебе у преступној години?
_______________________________________________________

2. Послао сам ти 567 ружиних латица да миришеш као ружа. Марко каже да ти је послао дупло више. Безобразник један! Колико ти је послао Марко, а колико смо послали заједно?
________________________________________________________________

3. Док те нисам угледао срце ми је куцало 70 пута у минути. Кад сам те срео закуцало је за ½ брже. Колико ми сад срце у минути куца, а колико откуцаја направи за 10 минута док сам с тобом?
________________________________________________________________

4. Сваки дан проведем пред огледалом 297 минута да бих се за тебе улепшала. Колико је то сати и минута знаш ли мили мој?
_________________________________________________________
Од 297 минута 1/3 времена потрошим на укроћавање једног лудог чуперка који ми не да мира на врху моје заљубљене главе. Колико се минута дневно мучим са тим чуперком?
________________________________________________________________


5. Саставите и ви један леп љубавни задатак.
________________________________________________________________
Повратна информација

1. 366 . 770= 28 182
У преступној години помислиш на мене 28 182 пута.

2. 567
Марко: 567 .2 =1134
Марко је послао 1134 ружине латице.
Заједно: 567 + 1134= 1701
Заједно смо послали 1134 ружине латице.

3. 70 пута
70 + 70 : 2 = 70 + 35 = 105
Сада куца 105 пута у минути.
105 . 10 = 1050
За 10 минута моје срце направи 1050 откуцаја. Љубав је то!

4. 297 : 60 = 3 ( 57)
 То је 3 сата и 57 минута.

297 : 3 = 99
Потребно је 99 минута да се укроти чуперак

Прилог бр.4
Материјал:
Папирне марамице,бели  тоалет папир, маказе, лепак (туткало или лепак за тапете), темпера боја или  молерски тонери, картон, слике из рачунара.


Начин рада:
1. На картону нацртајте срце.
2.5-6 листића тоалет папира савијте у чвршћу ролну.
2. Исеците на 3 дела.
4. Доњи део зароните у лепак.
5. Ређајте ролнице на картон док не испуните срце.
6. Обојите срце темперам
Сценарио за луткарску представу из књиге ''Лутка из ђачког кутка''        


Прва љубав
(По мотивима из Аутобиографије Бранислава Нушића)
Ликови: Брана, Перса, мама Дана

ПРВА СЦЕНА
(На паравану је травица, цвеће, лептирићи…Мотив за заљубљене.)

БРАНА: Персо, моја комшинице,
                волим твоје криве ножице,
                и пегице што ти красе лице...
                Заљубљен сам, моја лепотице!

ПЕРСА: Волим и ја тебе, мој комшија,
                и твоја ми љубав много прија,
                али, не смем, ником за то рећи,
                не надам се заједничкој срећи.

БРАНА: Зашто, Персо, да љубав кријемо?
                Па нећемо ми да се бијемо.

ПЕРСА: Мој тата је строг учитељ,
                а такав је и родитељ,
                он не воли ђаке лоше,
                таква су правила куће наше.

БРАНА: Само кажи шта те мучи
                твој ће Брана сад да учи,
                поправићу рачуницу,
                ма, добићу чак петицу.

ПЕРСА: Учи, Брано, то нам је шанса
                да се оствари љубав наша.

ДРУГА СЦЕНА

( Нека сетна музика најављује другу сцену.)

БРАНА: (Проговара тужним гласом.)
                Све сам Персо покушао,
                али нисам истрајао,
                немам више двојку из рачунице,
                уместо ње, имам јединице.

ПЕРСА: (Плаче.)
             Онда, Брано, шансе нема,
             лоше нам се сада спрема.
             Никад твоја нећу бити,
             тата неће дозволити!

БРАНА: Бићеш, Персо, лепи цвету,
                бар на оном другом свету!

ПЕРСА: Како мислиш, Брано, то?
                Да ли смишљаш неко зло?

БРАНА: Не смишљам, драга, никакво зло,
                желим да будемо заједно.
                Отров ћемо попити
                 и заједно умрети!

ПЕРСА: Ако неће да ме боли
                попићемо га у школи.

БРАНА: Није школа згодно место,
                пролазе ђаци често.
                Него, хајде, у четвртак,
                иза куће, у мој кутак.

ТРЕЋА СЦЕНА

( Сада је слојевита сцена. Параван је исти, а иза паравана је дрвеће - Бранин воћњак.)

БРАНА: Ево, жељо мога срца,
               донео сам палидрвца.
               То је отров јак за нас,
               и ту ћемо наћи спас.
(Брана пружа Перси палидрвца и једу их.)

ПЕРСА: Појела сам дрвца три
                и не могу више јести!
                Нешто ме гребе у гуши,
                и тешко ми је у души.

БРАНА: Онда си се отровала,
                иди кући моја мала,
                лези само у кревет,
                и умрећеш до девет. 
            ЧЕТВРТА СЦЕНА

( Сада је сцена Персина кућа.)

ПЕРСА: (Проговара плачним гласом.)
               Распреми ми, кревет, мама,
               и хоћу да будем сама,
               за смрт да се припрмим,
               што по мене долази.

ДАНА: (Говори успаничено и брзо.)
             Кажи мами шта те боли,
             мама тебе много воли!

ПЕРСА: Пред нашим старим забраном,
                јела сам отров са Браном.

ДАНА: Какав отров , мило дете,
             реци док не буде штете?!

ПЕРСА: Јели смо дрвца од шибица,
                у грлу ме гуши и голица...
                Наша љубав је забрањена
                не могу Брани  бити жена,
                решили смо зато мама,
                да нас прогута, вечна тама.
                Ако не можемо уживати
                у цветном мају,
                уживаћемо заједно у рају.

ДАНА: А, тако моја луткице!
              Подигни твоје сукњице,
              да ти противотров дам
              пре него што паднеш у сан
 (Мама бије Персу, чује се плач)
ПЕТА СЦЕНА
(Поново је сцена Бранин воћњак.)

БРАНА: (Пева.)
               ''Прва љубав заборава нема
               само оста тужна успомена,
               забораву неће бити краја,
               пуна бола пуна уздисаја.''
  (Даље тужно говори.)
                  И тако је Перса моја мила,
                  од мамице батине добила,
                  престала је тада љубав наша,
                  омрзла ме она истог часа.
                  Зато, децо, паметни будите,
                  чак и онда кад се заљубите!
Из књиге''Лутка из ђачког кутка'' Л. ТасићНема коментара:

Постави коментар