четвртак, 28. август 2014.

Семинар у ОШ''Бранко Радичевић''Седларе

 27. августа 2014. у организацији Друштва Учитеља Јагодина, одржан је семинар Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава у ОШ''Бранко Радичевић'' Седларе (околина Свилајнца). Ово је осми, а уједно и последњи наш семинар у овој школској години који је организовало ово учитељско друштво.
Учесници семинара били су  сви учитељи из матичне школе и издвојених одељења и сви наставници предметне наставе, школски педагог и директорка школе Снежана Ресавац.
Лепо уређено школско двориште са великим летњиковцем и много цвећа, ентеријер школе брижљиво уређен који обилује паноима из различитих области и бројни продукти дечјег рада, говори о залагању и вредном раду свих радника школе и добром руковођењу овом установом.
Радни стаж полазника био је од једног дана (за два учесника ово је био први радни дан)  до 27 година. Услови рада учитеља:неподељена школа, комбиновано и чисто одељење.
Иако се после летњег распуста сви поново навикавамо на радне обавезе, учесници су радили веома заинтересовано, детаљно и тачно, испољивши занимање за сам  семинар и велику креативност у решавању постављених задатака.
Изводећи семинаре у Јагодини и околини,  увек смо се осећале добродошло и прихваћено. Конструктивна размена искустава, дружење, упознавање са колегама и стицање нових пријатељстава  је лепша страна свих семинара која не оставља места умору  и негативним расположењима.
Захваљујемо председнику друштва Ивану Миловановићу на изузетној сарадњи и доброј организацији свих осам семинара и свим члановима Друштва Учитеља Јагодина.