субота, 16. фебруар 2013.

''Кад пролеће дође, све набоље пође''
Материјал са семинара
OШ ''Миле Дубљевић''Лајковац

Разред:1.
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа:
Српски језик –''Кад пролеће дође све набоље пође''-Божидар Тимотијевић-Обрада
Математика- Сабирања и одузимања до 100 – Утврђивање
Ликовна култура- Пролеће –Обрада –комбинована техника
Свет око нас- Пролеће-Утврђивање
Облик рада: индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
амбијентална ,текстуална, метода писаних радова, интерактивна, демонстративна, метода усменог излагања, радионичарска, кооперативна,
Наставна средства:
очигледна (објекти у природи), текст-Читанка, наставни листићи за групе, цедуље за избор група, наставни листићи за повратну информацију, аудио CD, цветови, травке, листићи, лепак, фломастери, блок
Техничка помагала:Рачунар
Временска артикулација часа:
135 минута
Уводни део: 45 минута
Главни део: 45 минута
Завршни део: 45минута
ЦИЉ ЧАСА: Обрада нових садржаја из српског језика кроз  утврђивање садржаја из математике и света око нас, обраду и дечије стваралаштво на часу ликовне културе. Повезивање градива различитих предмета при чему се сваком предмету посвећује једнака пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:

-         Образовни:
-          савладавање новог градива о пролећу
-         утврђивање знања о карактеристикама пролећа
-         Функционални:
-         повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
     - примена знања са претходних часова
Васпитни:
-   развијање љубави према природи и боравку у њој
-         развијање одговорности према природи
-         васпитавање одговорности за рад у групи

Уводни час –Српски језик
Садржај рада:
-Увод у наставну јединицу
Први део часа биће организован у школском дворишту где ћемо разговарати о томе што ученици виде, чују, осећају. Разговараћемо о променама које су уочљиве у природи...
Мотивација за рад
Повратак у учионицу-Певање песме пролеће.
Кратак разговор о томе каква осећања песмица изазива у ученицима.
-Истицање циља часа
-Читање песме ''Кад пролеће дође све набоље пође''
-Кратак разговор о песми
-Поређење стихова песме и оног што смо видели у природи

2. час

Подела у групе.
-Давање инструкција за рад;
-Групни рад на наставним листићима ;
градива на часовима.
-Утисци деце о часовима
  3. час

-Презентовање радова
-Израда наставних листића за добијање повратне информације о савладаности градива
-Утисци деце о часу
-Заиграјмо уз ''Пролећну песму''

Прилог бр. 1
Група за српски језик
1.Шта Сунце поклања биљкама и животињама у пролеће?
2. Шта људима Сунце поклања?
3. Кога Сунце позива да провири из рупе?
4. Којим бојама извуцима је описан долазак пролећа?
5. Споји линијом како се ко оглашава.                 
                                                                                  


Пас

                                                    
                    зуји                      

голуб
                   кукуриче                      
                                             
пчела

                   пијуче
      
цврчак

                   цврчи

пиле
               цвркуће

петао
                  гугуче

птица
                  лаје
                               
6. Опишите ваша осећања доласком пролећа.
7. Зашто кад пролеће дође све набоље пође?       

Прилог бр.2
Група за математику

1.На ливади пасе 55 оваца и за 28 јагањаца. Колико је укупно стоке на ливади?

2. У башти је процветало 30 љубичица и за 3 више нарциса. Колико је укупно
цветова процветало?

3. На дрвету је било 47 врабаца. 7 је одлетело. Колико је остало?
4. У парку се играју деца. Њих 22 играју фудбал. 4 пушта змаја, а 11 игра одбојку.
Колико је укупно деце у парку?

5. Мама је посадила 72 луковице лала. Никло је 50. Колико није никло?

6. Једна квочка је излегла 17 пилића, друга 13. Колико је укупно пилића излежено?


Пилог бр. 3
   Група за свет око нас  
1.    Допуни слова која недостају да добијеш веснике пролећа.
___од___,  л__ __ т ___,   ___у__ __ч__ __ а

__ ___с ___ б__ ___ __,  ___ ____рц___ ___

2.Прецртај речи које не припадају пролећу:

цвета, буди се, пилићи, школа, јабука,
јагорчевина, пахуља, башта, Снешко, игра,
пчеле, храст, бадњак, багрем, кукурек
3. Напиши нешто о:
пчели:
јагорчевини:
висибаби:

4.Наведи одлике пролећа:

5. У пролеће се буди нови живот. Повежи маме са њиховим младунцима:

крава                       прасе
кобила                    пиле
овца                        паче
коза                        јаре
кокошка                 јагње
патка                      ждребе
свиња                     теле

 Прилог бр. 4
Група за ликовну културу

Материјал: стари рам за слике, цветићи, травке, листичи, маказе, лепак, лист блока, темпере, четке.

Задатак:Од добијеног материјала направи слику пролећа: лепљењем, сецкањем, доцртавањем...
 

 


Нема коментара:

Постави коментар