недеља, 17. фебруар 2013.

Зимске слике


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:

Назив школе:
ОШ''Милован Глишић''
Место:
Ваљево
Предмет:
Српски језик, математика, ликовна култура све у корелацији са  музичом културом
Разред:
3.
Учитељ:
Ивана Пантелић, Данијела Живанивић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна јединица и тип часа:
Српски језик-,,Први снег“ В. Илић-обрада
Математика –Сабирање и одузимање троцифрених бројева Утврђивање и вежбање
Ликовна култура-  Ћилим;
Појас; Џемпер какав бих желео-обрада

Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативно учење н-у и у-у

Облици рада:
индивидуални,  фронтални, групни

Наставна средства:
Текст из читанке, аудио CD, наставни листићи за групе, колаж папир, темпере , маказе, картон, тканина, вуна, вата
Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом

Циљ часа:
Хорозонтална и вертикална повезаност наставних садржаја о зими.ЗАДАЦИ ЧАСА:
- обнављање стечених знања о зими
- усвајање песме ,,Први снег“ В.Илића

-утврђивање сабирања и одузимања троцифрених бројева
ОБРАЗОВНИ:- представљање зимских одевних предмета уз коришћење рзличитих материјалаВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према поезији

- васпитавање одговорности у раду

- васпитавање сарадничких односа

- изражавање властитог мишљења


-развијање правилног односа према природи
ФУНКЦИОНАЛНИ: 
-богаћење речника

- проширивање знања

- примена знања на конкретним задацима


ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део:45 минута
Централни део:око 45 минута
Завршни део:око 45 мин
Садржај радаУводни део:

Откривамо асоцијацију (прилог 1). Решење је реч ,,зима“.
Резговор о зими:
-Каква је природа у зиму?
-Шта раде људи у зиму?
-Шта је са животињама?
-Које животиње спавају зимски сан?

Ученици се деле у групе методом случајног избора.
1.     група- ПАХУЉА
2.     група-ГРУДВА
3.     група-САНКЕ
    
       Централно део:

Ученици раде своје задатке по групама. Наставник их надгледа и даје потребна објашњења уколико је то потребно. Неопходно је да сви ученици подједнако учествују у раду на задацима.Завршни део:

- презентација ученичких  радова
- повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу
- утисци о часу


П Р И Л О З И:
ПРИЛОГ 1:
Асоцијација:


одморо
 Асоцијација:

веје
 

летњии
 
                             


пахуљаља
 


пауза
 

бели
 
                               


СНЕГ
 

РАСПУСТ
 


ЗИМА
 

МРАЗ
 

стакло
 

деда
 

ЧИЗМЕ
 

гумене
 

плитке
 

дубоке
 
                                                           

-1С
 
ПРИЛОГ 2:
 Питања за 1. групу – група Пахуља (група за српски језик)
Које доба дана се описује у песми? Пронађите стихове који о томе говоре.
Каква је природа у то време?
Објасни стих ,,Покривене снегом почивају равни“.
Где је пао први снег?
Каква је ноћ?
Како разумете стих ,,Ноћ ведра и хладна на подиже крило“?
Ко  како  ремети јутарњу свежину и снежну белину?
Колико бисмо слика могли издвојити у песми?
Колико песма има строфа?
Колико свака строфа има стихова?
Којим чулима доживљавате песму?
Како ви доживљавте лепоту падања првог снега?
Саставите што више описних придева о зими.

     ПРИЛОГ 3:

Задаци за 2. Групу-група Грудва (група за математику)

1.У Ваљеву су деца направила 252 Снешка Белића, а у Београду 327 више. Колико их је направљено у Београду?

 2.У једној продавници је продато 218 пари рукавица, а у другој 59 пари мање. Колико је продато у другој продавници?

3.Ирваси се припремају да доброј деци довезу поклоне од Деда Мраза. Ирвас Бони треба да донесе 401 поклон. Ирвас Дони треба да донесе 336 више, а ирвас Пони треба да донесе 96 мање него Дони. Колико треба да донесе Пони?

4.У фабрици за производњу скијашке опреме у првој смени ради 83 радника. У другој смени ради 69 радника више. У трећој смени ради 14 радника мање него у другој смени. Колико радника укупно ради у фабрици?

5.У цистерну зимске скужбе за просипање соли на путеве може да стане 1000 кг соли. Једна група радника је убацила 319 кг у цистерну, а друга група радника је убацила 98 кг више. Колико још може да стане у цистерну?

6.Саставите задатак са сабирањем и одузимањем троцифрених бројева. Нека вам слике помогну у томе.

ПРИЛОГ 4:
Задатак за 3. групу- група Санке (група за ликовну културу)
Од припремљеног материјала направите зимски одевни предмет.
Материјал: колаж папир, картон у боји, маказе, вуна, лепак, тканина, вата...

ПРИЛОГ 5:

Наставни листић- Повратна информација о савладаности градива

1. Песма ,,Први снег“ је:
А) шаљива
Б) описна
В) успаванка

2. Песник је одушевљен:
А) јачином ветра
Б) зимском идилом
В) шапама лисице

3. Доба дана које се помиње у песми:
А) вече
Б) подне
В) зора

4. Животиња која се помиње у песми су:
А) змија
Б) грлица
В) зец
Д) лисица


     

Нема коментара:

Постави коментар