недеља, 17. фебруар 2013.

''У својој смеђој коси јесен носи''


''ОШ ''Драгољуб Илић'' Драчић
Учитељица:Луција Тасић

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Драгољуб Илић''
Место:
Драчић
Датум:
30. 10. 2009.
Разред:
3.
Часови по реду:
1.  2. и 3.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна
тема:
''У својој смеђој коси јесен носи''
Предмети:
Српски језик, Математика, Природа и друштво, Ликовна култура у корелацији са музичком културом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво
,проширивање знања
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
презентација часа у Power Pointu, текст-Читанка, стиропор, темпере, широке четке,  наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика
Техничка помагала:
рачунар и видео бим
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива, примена образовног софтвера у настави
Временска артикулација часа:
Час траје 135  минута (односно три везана часа)


Уводни час: 45 мин
Главни део: 45минута
Завршни део: 45 минута
Садржај рада:
-Певање песме ''Јесењи дан'' као мотивација за рад
-учитељ изражајно чита текст
- презентација ''Јесен''
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
-док деца раде пустити тиху музику –Јесен - Вивалди, и вокално инструменталне песме о јесени
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-запевајмо сложно сви за крај – Ст. Коруновић -Јесен
-утисци о часу


ЦИЉ ЧАСА:

Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о јесени кроз групни рад и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група према афинитетима, јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду

Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик
Обрада
градива
Домаћи задатак ученицима је био да прочитају Бајка о листу-Гроздана Олујић који се налази на 12. страни у Читанкама.

Математика
Утврђивање градива
До сада су деца научила мерне јединице, римске цифре и сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја, тако да ће задаци бити везани за то градиво.
Ликовна култура
Стваралаштво
На табли стиропора темперама да насликају јесен.
Природа и друштво
Утврђивање градива и проширивање знањазнања.
Вертикална повезаност градива 1. 2. и 3. разреда. Хоризонтална повезаност градива- у трећем разреду су и из математике и из природе и друштва рађене јединице мере за  за време.

ТОК ЧАСА:
Уводни део:
-кратак разговор о јесени
-Презентација Јесен која је тако направљена да ученици истовремено обнављају градиво и уче нове садржаје. Кроз лекцију која се обрађује има пуно питања тако да деца одговарајући на њих уче. Овај део ће у информатичком кабинету трајати око 30 мин.
Потом ће се ученици 2. и 3. разреда раздвојити и отићи у своје учионице.
-Подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за ликовно
4. Група за природу и друштво
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
Главни део:
-док деца раде пустити тиху музику –Јесен- Вивалди
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
-подстицање деце на сарадњу
-праћење рада
Завршни део:
-презентовање радова по групама
-наставни листић са 1-2 питања како би се добила повратна информација о савладаном градиву
-утисци ученика о часу

Прилог бр 1.
Група за српски језик
Бајка о листу- Гроздана Олујић

Текст се налази на 12. страни у Читанкама.
 1. Која два дрвета се помињу у бајци?
 2. Којој врсти дрвећа припада дрвеће из бајке?
 3. Шта лист јасена непрекидно понавља?
 4. Како се лист јасена док је још зелен понаша према листу брезе?
 5. Које људске особине би смо могли дати листу јасена?
 6. Шта се на крају догађа са листом из приче?
 7. На какве људе подсећа лист јасена?
 8. Да ли можеш да се присетиш ситуације када се неко од људи –деце понашао као лист јасена? Ако не можеш, замисли неку ситуацију па напиши.
 9. Зашто се ветар лоповски шетао између грана, шта он намерава?
 10. Како ће на крају завршити и други лист јасена?
11. Подвуци све именице у првом пасусу бајке.
      12. Напиши десет описних придева уз именицу Јесен.

ПРИЛОГ БР. 2
ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ

 1. Тата је наручио 1 тону угља. Камион је довезао 600кг. Колико још треба да довезе?
_____________________________________________________________________________

 1. Веверица је сакупила 263 лешника за зиму. Деца су појела 9 лешника. Колико је веверици остало?
_____________________________________________________________________________
                                                           
 1. Воћар је убрао 564кг јабука за зиму. Крушака је убрао 7кг више. Колико је убрао крушака?
________________________________________________________________________________

 1. У јасеновој шуми посечено је 345 стабла за огрев. У буковој шуми посечено је 8 мање. Колико је стабала посечено у буковој шуми?
________________________________________________________________________________

 1. Бака је оставила за своју децу 367кг купуса да кисели за зиму. Колико још треба да остави да би имала 370кг.
_____________________________________________________________________________

 1. Деда Марко је продао на пијаци 598 кг тек обраног кукуруза, а деда Миле за 5кг више. Колико је кукуруза продао деда Миле?
_____________________________________________________________________________

 1. Бака Мара је спремила за зиму 125кг крушака, а јабука 6 кг мање. Колико има крушака? Напиши тај задатак и римским цифрама.
_____________________________________________________________________________

 1. Породица медведа спрема се за зиму. Тата Меда има 342 кг. Мама Мица је за 6 кг лакша од тате. Син Меца је 100кг лакши од тате.Колико кг има мама Мица? Колико килограма има син Меца?
_____________________________________________________________________________9. Чобанин тера велико стадо оваца да презиме у тору. Овнова има 867, а овчица  за 7 више. Колико има овчица?
      _____________________________________________________________________________

10. Потрудите се да и ви саставите један јесењи задатак.
________________________________________________________________________________

Прилог бр. 3
Група за природу и друштво

 1. Када почиње и када се завршава јесен?
___________________________________________________________
 
     2. Између којих годишњих доба се налази јесен?
   ____________________________________________________________
  
    3. Који су јесењи месеци?
  ____________________________________________________________
  
   4.   Колико дана има јесен?                                        
 ____________________________________________________________
  
   5. Наброј шта све ''У својој смеђој коси јесен носи.''
____________________________________________________________

    6. Опиши промене у природи и јесење време у:
Октобру:_____________________________________________________

Новембру:____________________________________________________
Децембру:______________________________________________________
   
     7. Заокружи појаве које су везане за јесен:
Иње, роса, дуга, слана, киша, снег, развигор, ветар, облаци, сунце

    8.  Наведи 5 доказа да је стигла јесен.
______________________________________________________________
9. Које послове у селу људи обављају у јесен?
____________________________________________________________

10. Наведите  један разлог зашто волите  и један разлог зашто не волите јесен.
________________________________________________________________________________

Прилог бр. 4
Група за ликовну културу
Материјал: Табла стиропора, темпере и широке четке.
Од добијеног материјала насликајте јесен.Нема коментара:

Постави коментар