четвртак, 28. новембар 2013.

Кад у Тавнику дуње замиришу...

Још једна сјајна припрема стиже нам из Краљева где смо пре равно годину дана имали прилику да се дружимо на семинару Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава, са колегама из Краљева и околине. Припрему је послала учитељица Зорица Крунић, која ради у ОШ''Драган Ђоковић Уча'' у селу Тавнику. Часове је реализовала у сарадњи са колегиницом са којом заједно ради. Тематски дан је изведен у комбинованом одељењу 3.и 4. разреда. Присуствовали су директор и школски педагог који су часове наших колегиница  оценили највишом оценом. Применили су знања са семинара на оригиналан и најбољи могући начин, прилагодивши условима своје школе и локалне заједнице. Наиме, Тавник је познат по узгајању дуња, тако да је тематски дан носио назив ''Кад у Тавнику дуње замиришу...''Сви часови су били у складу са овом темом, а Зорица каже да су ученици били презадовољни оваквим часовима и да је њихов коментар био, да им је то један од најлепших дана у школи. Ако тако деца кажу, онда не треба да сумњамо у квалитет часова.
Хвала колегинице Зорице на припреми и фотографијама које нам омогућују да сви заједно уживамо у делићу атмосфере са Вашег тематског дана. Ово је велико признање за семинар Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава.


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ''Драгaн   Ђоковић  Уча''
Место:
Тавник
Предмет:
Српски језик, математика, музичка  култура, ликовна култура , чувари  природе
Разред:
3. и 4.
Датум:
21. октобар 2013.  година

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
Уводни час

Асоцијација
Рецитал  - Жуте дуње  наше
Презентација

Садржаји су у корелацији са Природом и друштвом

Српски  језик
3. разред-Описни  и присвојни  придеви

4. разред-Именице- врста,речи умањеног и увећаног значења
УтврђивањеУтврђивање
Математика 
3. разред-Сабирање  и одузимање троцифрених бројева

4. разред- Писмено  сабирање  и одузимање  бројева  до милион
УтврђивањеУтврђивање
Чувари  природе
3. разред-Природне  појаве  и промене у  непосредној животној  средини

4. разред-Животна  средина
УтврђивањеСистематизација

Ликовна култура-
3. разред-Композиција облика

4. разред-Организација  бојених облика  у односу  на раван  у простору

Вежбање


Обрада
Музичка   култура
3. разред-Народна  и уметничка  музика

4. разред-Сети  се шта смо научили
Обрада


Утврђиваење

Наставна средства:
Наставни листићи за групе, текст песме,колаж папир, темпере , маказе, картон, маховина, стари рам за слике, вуна, гранчице, лишће, пластелин ...
Tехничка помагала:
Рачунар, пројектор
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска, метода сценске игре
Облици рада:
индивидуални,  рад  у групи
Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом

Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Трајање часа:
135 минута – три   школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује, глуми
Активности учитеља:
организује час, ,упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Утврђивање и обнављање савладаног градива из математике, српског језика, музичке култура, ликовне  културе и чувара природе  кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.  Повезивање наставних садржаја са актуелним догађањима у селу.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави

ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   
- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање
- развијање креативности
-развијање способности за јавно наступање
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према  родном селу
- васпитавање одговорности у раду
- васпитавање сарадничких односа
- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз сцену, глуму,    ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 минПретходна ситуација:
Иако се рад у групама   често примењивао у настави и  корелација између различитих предмета овај начин организације наставног дана примениће се први пут. Оствариће  се повезивање између наставних садржаја различитих предмета као и између садржаја 3. и 4. разреда ( ученици ће радити у мешовитим групама). Ученици су на претходном часу Српског језика добили задатак да науче стихове за овај час и да припреме неопходан материјал за рад.Село је познато по производњи  дуња  и овај час је томе посвећен. У припреми часа укључени су и родитељи
( дуње и производи од дуње).
Садржај рада:


Уводни део:
-Решавање   асоцијације;
-Истицање циља часа;
-Рецитал;
- Презентација
- Подела  ученика у групе;
-Давање инструкција за рад;

Средишни   део:

- Ученици раде своје задатке у групама;
- Учитељ помаже и надгледа рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;
-Ако нека група заврши пре пребацићемо га у групу   која није  завршила свој задатак;

Завршни део:
- Презентација ученичких  радова ;
- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу;
-Производи   од дуње ( сок , џем, слатко...);
- Утисци деце о часу;


П Р И Л О З И

Асоцијација

            A
B
C
D
1. киша
1.јабука
1.имунитет
1.село

2.23.септембар
2.шљива
2. здравље
2.НИД

3. кукуруз
3.воћњак
3. лимун
3. рудник

4. школа
4.здраво
4.  Ц
4. Вољавча


Јесен

Воће

Витамини

Тавник

дуња

ЖУТЕ  ДУЊЕ   НАШЕ

Јесен је дошла у село,
Све је сада весело.
Лишће пада са грана,
Дошли људи са свих страна.

Жуте дуње замирисале,
људи се  веселе.
Тавничани срећни су,
јер у јесен богатији су.

Дуње село украсе,
сви се њима поносе.
Оживе дуњари,
вредни су и стари.

Наше дуње најбоље су,
целом селу понос  су.
Као  лек  или храна,
наша   дуња  нема мана.

Тата дуње  бере.
Мама за слатко дуње  пере.
Баба од дуња џем кува,
а   деда  ракију дуњевачу  чува.

Волим када  жуте дуње замиришу,
Тада момци за девојкама уздишу.
По овом воћу девојчица име доби.
Нека наша Дуња  расте у слободи.

Тавник дуњари красе,
то је жуто злато наше.
Волим   дуње  и њихов   мирис,
Волим   дуње  и    њихов    укус.
***
У јесен, у јесен  када дуње  замиришу,
Тавничани, Тавничани  најсрећнији су.
Листићи  за поделу ученика у групе

Група  за Српски   језик
Душко    даје   Дуњи  дуњу. 
 ДУШКО
 ДАЈЕ
 ДУЊИ
 ДУЊУ.


Група   за Математику
254 дуње плус 126  дуња  једнако је 380 дуња

 254
дуње
 плус
 126
дуња
 једнако
је
 380
дуња

 Група  за  Музичку  културу
 Дуње  ранке, крушке  караманке.

Дуње
ранке,


крушке
караманке

Група   за чуваре природе
 Дуња    је    здраво   воће.

Дуња


је

здраво

воћеГрупа   за  ликовну  културу
 Помоћу 4 сличице   
                                                    

  
Група за српски језик
 1. У  следећем тексту именице подвуци  црвеном бојом  ,а придеве плавом.
 2. Село  Тавник  је познато  по производњи  дуње. Када   кишна јесен дође   замиришу  жуте  дуње. На  све  стране  чује  се весела граја    вредних   људи   који   сакупљају  дуње.  Кажу  да су тавничке  дуње најбоље.
 1.  Допуни  следећи текст придевима.
Данас  __________  Ана   помаже   родитељима  да  беру_________  дуње. Њен ____________  брат   више  воли  да игра __________  игрице.  Ипак  је дошао  да  им  помогне. Док  су купили  дуње  изнад њихових глава  пролетео  је  _____________ лептирић. Чуло  се и шуштање ____________  кукуруза.

3.Састави  што  више  реченица  у којима све речи  почињу  словом  Д  и у којима  се налази реч дуња.
На пример:  Деда  Драган  даје деци дуње.
_________________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________________________________
 4.Попуни  следећу табелу  речима  умањеног  и   увећаног значења.

Основно значење
Умањено значење
Увећано значење
дуња


киша


лист


камен


 5.Напиши   што више придева  уз реч ДУЊА.


Група за Ликовну културу
Задатак:
Од добијеног материјала направите слику  на тему   Дуње 
Материјал: стари рам за слике, колаж папир, картон у боји, маказе,   лепак, тканина...

                                  Група  за Чуваре природе

Задатак:
 Од    добијеног  материјала  направи  - Дуњар  у јесен. Обратите пажњу  које биљке и животиње  можемо видети . 

Материјал: стриропор, гранчице,лишће,пластелин, маховина...

                                   Група  за Музичку  културу  

Задатак : Смислите  мелодију    за следећи текст  и илуструјте , покушајте  да  смислите  још   једну строфу песме.

  Мирише  жута дуња,
 витамина пуна.
 Сунце она сања
 и каже   да  нема мана.

  Група  за Математику

 1.    Израчунај   збир  бројева 256  и 312._____________________________________________________ 
 1. Израчунај разлику бројева 398  и 210.
_______________________________________________________

 1. На  једном стаблу дуње  било је   145 дуња. Дунуо је ветар  и опало је  36 дуња. Колико је дуња остало на стаблу?
______________________________________________________

 1. Марко  је   убрао  256 дуња, а његова сестра 172  дуње.Колико укупно Дуња  су убрали  Марко и  његова  сестра?
__________________________________________________

 1.    Нина и Тања купе дуње. Нина   је накупила 345 дуња, а  Тања 53 дуње мање. Колико су укупно накупиле  дуња?
_____________________________________________________________

 1. Тата  је набрао  436 дуња . Мама је за слатко употребила    56 дуња, а бака за џем   48 дуња. Колико је тати остало дуња?
__________________________________________________
________________________________________________________

 1. Састави текстуалан задатак према следећем изразу: 
134 +( 134 – 57)=   . У задатку употреби  реч  ДУЊА
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 1. Састави  текстуалан  задатак  у којем  ћеш употребити  речи: Тавник, дуње.
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________среда, 27. новембар 2013.

Без Вука била би мука

Највеће признање за ауторку програма стручног усавршавања је када учесници примењују стечена знања дуго после похађања семинара. Пре годину дана, у Краљеву су биле 4 групе полазника и одмах по завршеном семинару послали су много припрема и фотографија које потврђују да се у њиховим школама примењује интегративна настава. Сада после годину дана, учитељице Татјана Крстић и Златана Зарић поново су послале сценарио и фотографије са тематског дана Без Вука била би мука. Њих две су заједно урадиле сценарио и реализовале часове са 60 ученика подељених у 12 група. То значи, да су и саме иновирале и надоградиле добијену идеју на семинару, обогатиле је својом сопственом креативношћу. Деца су за ужину су имали проју и чај, у духу са темом која је рађена. Хвала колегинице Златана и Татјана у Каролинино и моје име!  Потврдиле сте да ''У рукама Мандушића Вука...'' тј. у раду креативних учитеља свака идеја је подстрек за квалитетан рад. 


ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Светозар Марковић''
Место:
Краљево
Датум:
6. 11. 2013.
Разред:
III 2 и  III3
Часови по реду:
1.  2. 3. и 4.
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна
тема:
Живот и рад Вука Караџића
Предмети:
Српски језик, Математика, Ликовна култура, Музичка култура, Народна традиција, Чувари природе
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво, вежбање, систематизација
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 Припремљени текст, задаци за групе, фломастери, ЦД, слике, стари предмети
Техничка помагала:
рачунар
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 180 минута (односно четири везана часа)
Уводни час: 30 мин
Главни део: 105  минута (пауза за ужину траје 15 минута )
Завршни део: 45 минута ( 36 минута презентација група, 9 минута повратна информација )
Садржај рада:
- Поздрављање гостију
- Упознавање гостију са новим начином рада ( тематски дан )
- Почетак обраде (учитељ ) прилог 1
- Наставак обраде, долазак ,, Вука Караџића ''
- Подела задужења већ формираним групама ( 12 група ) прилог 2,3
- Рад група
- Пауза за ужину
- Наставак рада
- Презентација рада група
- Повратна информација прилог 4

ЦИЉ ЧАСА:
Обрадити, утврдити, проширити,вежбати , обновити и систематизовати знања о Вуку Караџићу кроз групни рад и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група према афинитетима, јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду


ТОК ЧАСА:

На првом часу сви ученици 3.разреда слушају уводну реч учитеља и ,, Вука'' . Ту ћемо имати хоризонталну и вертикалну повезаност градива (обнављање обрађеног у претходним разредима и обрада новог из трећег ). Тај 1. час биће нам уједно и уводни час у активности које предстоје током дана. Ученицима ће бити подељени откуцани записи које ће залепити у свеску ( идентични запису на табли ) како не би губили време на записивање. Групе почињу са радом на задацима који су им спремљени. По завршеном раду презентују рад и кроз повратну информацију проверавамо оствареност циља.
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
УВОДНИ ДЕО
- Поздрављање гостију
- Упознавање гостију са новим начином рада               ( тематски дан )
- Почетак обраде (учитељ )
- Наставак обраде, долазак    ,, Вука Караџића ''
- Групе ( већ формиране ):
1.Група за Српски језик (1А и 1Б )
2. Група за Математику ( 2А и 2Б )
3. Група за Ликовну културу ( 3А и 3Б )
4. Група за Музичку културу (4А и 4Б )
5. Група за Народну традицију ( 5А и 5Б )
6. Група за Чуваре природе (6А и 6Б )
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
,,Без Вука би била мука''
-објашњавање начина рада и подела задужења
ФРОНТАЛНИ
РАЗГОВОР, АМБИЈЕНТАЛНА
ЦД СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ припремљена адекватна музика,


део ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

-док деца раде пустити тиху музику (припремљен диск)

-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама

-подстицање деце на сарадњу

-праћење рада
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
КООПЕРАТИВНА, АМБИЈЕНТАЛНА, РАДИОНИЧАРСКА, МЕТОДА ПРАКТИЧНИХ РАДОВА, МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
Припремљени текст, задаци за групе, фломастери, ЦД, слике, стари предмети

ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
-презентовање радова по групама

-Осмишљена откривалица (решење  је: пиши као што говориш, а читај као што је написано )
-утисци ученика о часу
ИНДИВИДУАЛНИ и ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, ДЕМОНСТРАТИВНА
РАДОВИ УЧЕНИКА, АУДИО ЦД

Предмет
Тип часа
Наставна јединица
Српски језик
     Обрада

,, Живот и рад Вука Караџића ''
Математика
     Вежбање
Сабирање троцифрених бројева
Ликовна култура
     Вежбање
Цртање портрета Вука Караџића и украшавање слова
Музичка култура
      Вежбање
Певање песме ,, Ми идемо преко поља'' и објашњавање појма Додола
Народна традиција
       Обрада

Народна веровања ( име Вук )
Стари предмети
Чувари природе
       Обрада

Лековито биље
Прилози :

Прилог 1

                                                    Вук Стефановић Караџић

Биографија
-          Рођен је 6. Новембра 1787. Године у Тршићу
-          Умро је 7. Фебруара 1864. Године у Бечу
-          Посмртни остаци пренесени су 12. Октобра 1897. Године у Београд и сахрањени у порти Саборне цркве поред  Доситеја  Обрадовића; 
Вуков рад
-          Реформа ћирилице и рад на граматици и речнику
-          Борба за увођење народног језика у књижевност
-          Сакупљање народних умотворина
-          Сакупљање народних обичаја
-          Историјографски рад ( учесник Првог српског устанка )
Вуков утицај
-          Филолошки рад ( темељи за савремени стандардни српски језик)
-          Нефилолошки рад ( у књижевни језик је унео много речи о деловима тела од темена до стопала; дао је објашњења у вези са искраном, хигијеном, болестима, природној средини )
Принцип ,, Пиши као што говориш, а читај као што је написано '' измислио је Немац Јохан Кристоф Аделунг. Вук га је искористио за спровођење реформи свог језика.

Прилог 2
1А
Српски језик 

1. Како је Вук реформисао азбуку ( која слова је оставио из старословенске азбуке, а која је додао) ?
2. Који језик је био пре реформе азбуке?

1Б
Српски језик  

1. Шта су народне умотворине и како су сачуване од заборава? 
2. Напиши:
- једну загонетку и одгонетку
- једну пословицу са објашњењем значења                      
2А
Математика

1.У првој збирци народних песама коју је сакупио и издао Вук Караџић имало је 126 лирских и 6 епских песама. У другој 100 лирских и 17 епских песама. Колико је песама било у првој, а колико у другој? А колико укупно у обе? (сабирај на два начина).

2Б
Математика

1.      У књизи приповедака које је сакупио и издао Вук Караџић било је 120 приповедака и 166 загонетки. У другом издању додао је још 254 приповетке и 102 загонетке. Колико је било укупно умотворина у првој, а колико у другој збирци? А колико укупно у обе? (сабирај на два начина).

                       
3А
Ликовна култура

1.      Нацртај портрет Вука Стефановића Караџића (можеш користити слику као помоћ ).
3Б
Ликовна култура

1.      Нацртај и обој слова старословенске азбуке и азбуке (можеш користити слику као помоћ).4А
Музичка култура

1.      Запиши и отпевај народну песму ,, Ми идемо преко поља''.
4Б
Музичка култура

1.      Објасни појам Додола.
                      
5А
Народна традиција

1.      Зашто је Вук Караџић добио баш то име? Објасни народно веровање у вези са тим.

5Б
Народна традиција

1.      Које су предмете људи користили у свакодневном животу у времену када је Вук живео? Изабери два предмета и објасни их.


6А
Чувари природе

1.      Шта је лековито биље и чему служи?
2.      Која су лековита својства жалфије? Напиши нешто о тој биљци.
6Б
Чувари природе


1.      Наброј лековито биље.
2.      Шта лечи коприва, имате ли неки рецепт за нас?


Прилог 3

          
         


                                                                 Ми идемо преко поља
Додолска песма

Ми идемо преко поља...
А облаци преко неба...
Облак брже, дода брже...
Росна киша понајбрже...
Да ороси наша поља...
Да уроде наша жита...
Kopriva (lat. Urtica dioica) je vrsta samonikle jestive biljke roda Urtica koja raste na zapuštenim mestima kao korov. Naziva ju se i velika kopriva, žara te pasja kupina. Raste u Europi, Aziji, Africi i Sjevernoj Americi. Ima velik koren. Stabljika doseže visinu do 150 cm, a listovi mogu biti dugi od 3 do 15 cm. Listovi srcolikog oblika se nalaze na kratkim peteljkama i imaju kratke dlačice. Listovi i peteljke su pokriveni žarnicama, i zbog toga ih je jako neugodno dodirnuti, jer izliju oštar sok na kožu. Cvjetovi koprive su zeleni i neugledni. Kopriva ima lekovita svojstva. Cveta od proleća do jeseni, a za vreme zime ostaje u zemlji.
Lekovita svojstva i druge koristi
Koprivu su stari Grci koristili za masažu protiv reumatskih bolova. Kopriva poboljšava rad probavnog sustava. Sadrži kalcijkalijgvožđefosfor, vitamine C i A i organske kiseline. Od koprive se često priprema čaj i sok te koristi se često u kuhinji. Bez obzira na lekovita svojstva, kopriva se ne konzumira sveža. Koren koprive se koristi za dobijanje žute boje.

Жалфија, кадуља или питоми пелин (Salvia officinalis) је вишегодишња разграната биљка из фамилије уснатица (Lamiaceae). Стабло је високо 50—90 cm, делом одрвенело и четвороугласто на попречном пресеку. Листови су сребрнозелени због обиља длака. Цела биљка је врло ароматична и својственог мириса. Жалфија је једна од најстаријих лековитих биљака. Наводе је сви антички медицински писци
Име биљке
Латински назив читавог рода Salvia потиче од латинске речи salvare, што значи спасти, спасавати, излечити, јер су је Римљани још пре 2000 година веома ценили и на разне начине употребљавали за лечење. Латински назив врсте, officinalis значи лековит. Постоје и друга  народна имена, као што су: бели џигер, вртни жајбел, голопер, жавбеј, жајбл, жалвија, жалфа, јановденче, кадиља, кадуја, кадуља-крижатица, кадуна, калопер, калупер, крастатица, крижна кадуља, љековита кадуља, љековита славуља, немачки калопер, пелин, перушина, питоми пелин, права кадуља, славља, славуља, узани калопер, црни калопер, црногорски пелен, шалвија.
Медицинска употреба
Од жалфије се користи искључиво лист. Најлековитији лист се добија кад жалфија почне цветати, а то је најчешће у мају. Лист се бере, суши и чува пажљиво. Жалфија улази у састав великог броја лекова, који се употребљавају за испирање уста и грла кад настану упале. Чај и други лекови начињени од жалфије употребљавају се и за јачање организма.
Прилог 4

П И Ш И    К А О    Ш Т О    Г О В О Р И Ш ,                                                                                 А    Ч И Т А Ј    К А О    Ш Т О    Ј Е    Н А П И С А Н О.