среда, 16. октобар 2013.

Чаробница зима


Учитељи из смедеревске школе ''Бранко Радичевић''урадили су сјајну припрему за тематски дан под називом ''Чаробница зима.'' 

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ „Бранко Радичевић“
Место:
Смедерево
Датум:
27.11.2013.
Разред:
трећи
Часови по реду:
1.  2. и 3.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Предмет
Наставна јединица
Тип часа
Српски језик
„Зима“ Душан Васиљев
обрада
Математика
Текстуални задаци

вежбање
Природа и друштво
Зима
обнављање градива
Ликовна култура
Контраст
вежбање

Предмети:
Српски језик, Математика, Природа и друштво, Ликовна култура
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво ,проширивање знања
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
хамер са асоцијацијама, хамер,боје,вуница,вата,гранчице,лепак,  наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива,
Временска артикулација часа:
Час траје 135  минута (три везана часа)
Уводни час: 45 минута
Главни део: 45минута
Завршни део: 45 минута
Садржај рада:
1.Решавање асоцијације са решењем ЗИМА
2.Обрада песме „Зима“ Душана Васиљева
3.Подела деце у групе и подела задатака
4.Презентација радова група
5.Певање „Зимске песме“
6.Утисци о часу


     
ЦИЉ ЧАСА:
Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о зими кроз групни рад и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група према афинитетима, јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду


ТОК ЧАСА:

ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА

УВОДНИ ДЕО

-Решавање асоцијације са решењем ЗИМА
(такмичење по редовима,ко први дође до решења)
- Истицање циља часа
-Изражајно читам песму
-Први утисци,расположења кроз краћи разговор
-Ученици читају у себи песму са задатком да уоче песничке слике
– Песма је подељена на делове. Један од ученика чита део, а затим вршимо анализу и издвајамо песничке слике
– уочавање строфе, риме и ритма
-ученици записују пар реченица о томе зашто они воле зиму
-читање реченица

-Подела деце у групе према афинитетима:
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за ликовно
4. Група за природу и друштво
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
ФРОНТАЛНИ,ИНДИВИДУАЛНИ
РАЗГОВОР, ТЕКСТУАЛНА,
ПИСАНИХ РАДОВА

Хамер 
са асоцијацијамадео ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

-док деца раде пустити тиху музику

-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама

-подстицање деце на сарадњу

-праћење рада
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
КООПЕРАТИВНА, АМБИЈЕНТАЛНА, РАДИОНИЧАРСКА, МЕТОДА ПРАКТИЧНИХ РАДОВА, МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
текст-
Читанка,хамер, боје,вуница,вата,
гранчице,
лепак,  наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика наставни листићи са
задацима  за групе,

ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
-презентовање радова по групама

-наставни листић са 1-2 питања како би се добила повратна информација о савладаном градиву

-утисци ученика о часу
ИНДИВИДУАЛНИ и ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, ДЕМОНСТРАТИВНА
РАДОВИ УЧЕНИКА, АУДИО ЦД

 Прилог бр.1
 Изглед хамера са асоцијацијом

сметови
јелка
шаргарепа
веје
поклони
лонац
пахуља
Деда Мраз
бело
Снег
Нова година
Снешко Белић
ЗИМА

                                                                     Прилог бр. 2
Група за српски језик
 1.Напиши по једну реченицу о зими:
-изјавну ______________________________________________________________
-упитну_______________________________________________________________
-узвичну______________________________________________________________
-заповедну____________________________________________________________

2.Уз наведену именицу допиши одговарајући придев:
снег _______________    ___________________    __________________
зима _______________    ___________________   __________________
пахуљица _________________  ______________   __________________
брег  _____________________  ________________ __________________
ветар ___________________   __________________  _________________

3.Допиши одговарајући глагол
Први снег__________________је брег.
Сва је природа_______________бели покривач.
Грлица је_________________ у гнезду.

4.Дате реченице напиши у одричном облику

   Стигла  је зима у мој крај.
  ____________________________________________

   Крупне,свилене пахуљице прекриле су брег.
 _____________________________________________

5.Следеће реченице напиши у будућем времену:
Сва је природа обукла бело,град и село.Крупне,нежне пахуљице лагано падају.
Деца се радују зими јер је пао први снег.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                                                                     Прилог бр.3
        Група за математику         
 1.На Копаоник,на зимовање,кренуло је 3 одељења другог разреда са по 12 ученика и 5 одељења ученика трећег разреда са по 14 ученика.Колико је укупно ученика отишло на зимовање?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.Веверица је,упорним радом,у једном стаблу сакрила 207 лешника,а у другом 25 лешника мање.Колико је укупно лешника веверица сакрила за зиму?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.Дека је наручио 1 t угља за грејање.Првог дана камион је довезао 178 kg угља,а другог
 дана 362 kg.Колико kg угља још треба да стигне са стоваришта?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.На брежуљку се грудвала група деце.Направили су укупно 846 грудви.Половину 
грудви потрошили су у међусобном грудвању,а од остатка грудви трећину су 
искористили за прављење Снешка Белића.Колико грудви је остало на брежуљку?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.У пећини спава породица медведа.Тата  Брундо има 534 kg,мама Меца је за 38 kg лакша
од тате,њихов син Мицко је за 120 kg лакши од маме.
а) Колико килограма има Мицко?
б) Колико ће килограма имати свако од њих,ако знамо да ће након дугог зимског сна свако изгубити по 50 kg?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6.Састави један задатак о зими на основу дате једначине  х + 234 = 700
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                                                                      Прилог бр. 4
Група за природу и друштво        
  1. Када почиње зима?________________________________________________________
    2. Који су зимски месеци?
   ____________________________________________________________
    3.Заокружи појаве везане за зиму:
    иње,роса,мраз,киша,снег,развигор,сметови,сунце,северац,кошава
   4.   Избаци уљеза!

   а) медвед       б) вук        в) веверица      г) јеж

   5. Објасни како настаје пахуљица.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    6. Шта се деси са пахуљицом када падне на длан? Објасни.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     7. Шта се дешава са биљкама зими?
________________________________________________________________________________

    8.  Наведи 5 доказа да је стигла зима.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Које птице одлазе у топлије крајеве?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Наведите  један разлог зашто волите  и један разлог зашто не волите зиму.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                Прилог бр. 5
                                              Група за ликовну културу  


Материјал: Црни хамер,вата,вуница,гранчице,други природни материјали,  лепак,маказе,боје,папир
Од добијеног материјала направите зимски пано.Нека вам помогне текст песме „Зима“ 
Душана Васиљева.


.


Нема коментара:

Постави коментар