субота, 16. фебруар 2013.

У сусрет Божићу


ОШ ''Јован Дучић'' Роћевићи-Краљево
Наставници учесници семинара:
-Миливоје Поповић
-Татјана Трбовић
-Весна Бижић
-Весна Чоловић
-Татјана Глоговац
-Марија Павловић
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Јован Дучић''
Место:
Роћевићи
Датум:
20. 12. 2012.
Разред:
2.
Часови по реду:
1.;  2. и 3.
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна
тема:
У сусрет Божићу...
Предмети:
Српски језик, Народна традиција,Свет око нас,Музичка култура, Енглески језик у корелацији са ликовном културом и верском наставом
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, вежбање
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална,  метода практичних радова,  илустративна, кооперативна,  разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 текст-Читанка, , темпере, фломастери,лепак ,маказе,  наставни листићи са задацима за групе, аудио ЦД, радови ученика,слике огњишта,фотографије из илустрованих часописа
Техничка помагала:
ЦД плејер
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 135 минута (односно три везана часа)

Уводни час: око 30 мин
Главни део: 60 минута
Завршни део: 45 минута
Садржај рада:
-Певање песме ''Ој Бадњаче,Бадњаче'' као мотивација за ра
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-обрада наставне јединице ''Огњиште''
- подела деце у групе према афинитетима
 и подела задужења
-док деца раде пустити тихо песме о Божићу
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовање радова група
-утисци о часу

ЦИЉ ЧАСА:Обрада новог градива из музичке културе и народне традиције,уз утврђивање и обнављање знања о Божићу из света око нас,српског и енглеског језика
ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:
-савладавање новог градива о Божићу и обнављање  и проширивање старог кроз добро осмишљене активности;
- разумевање појма ''Огњиште'';
-увођење иновацоја у наставни процес.
ФУНКЦИОНАЛНИ:
-развијање и јачање само поуздања и задовољства у настави;
-коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила занимљивијом;
-развијање креативности.
ВАСПИТНИ:
-васпитавање сарадничких односа  и групног рада;
-развијање толерантности према припадницима различите вероисповести;
-развијање осећаја националне припадности кроз народне обичаје
-изражавање властитог афинитета и мишљења.
ЕСТЕТСКИ:
-развијање осећаја за лепо кроз илустровање честитки.

Предмет
Тип часа
Наставна јединица
Српски језик
Вежбање
Писање новогодишњих  и Божићних честитки

Свет око нас
Утврђивање градива
Прославе у породици
Музичка култура
Обрада
Песма ''Ој Бадњаче,Бадњаче''
Народна традиција
Обрада
У кући и око ње
Енглески језик
Утврђивање
Писање честитки за Божић

ТОК ЧАСА:
Уводни део:У уводном делу часа ученици ће обрадити песму ''Ој Бадњаче,Бадњаче'' (Музичка култура),потом ће обрадити наставну јединицу ''Огњиште''(Народна традиција). Уз помоћ радних листића утврди ће се наставна јединица ''Прославе у породици'' (Свет око нас),док ће касније у току часа бити подељени у две групе и креирати честитка за Божић на српском и енглеском језику. обрада песме
 ''Ој Бадњаче, Бадњаче''-Ученици ће прво чути песму са ЦД,потом ће отпевати сами
 без музике.-Уводни део ће трајати 20 минута.
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада
ГЛАВНИ ДЕО:
-обрада наставне јединице
''У кући и око ње, Огњиште''
(Народна традиција)
-уз помоћ ученика обрадити наставну јединицу са посебним акцентом на Огњиште куће будући да се на огњишту пали Бадњак.
-подстицање деце на сарадњу
-ученици ће индивидуално на радним листићима одговарати на питања везана за Божић и Бадњи дан да би се добила повратна информација како су ученици обрадили наставну јединицу : Прославе у породици
(Свет око нас).
Завршни део:
-Одељење поделити у две групе по интересовањима и афинитетима према језицима. Прва група ће уз помоћ учитеља и припремљеног материјала креирати Божићне честитке на српском ,а друга на енглеском језику уз помоћ наст.енглеског
-докученици креирају честитке,у позадини тихо свирају песмице о Божићу
-презентовање радова
-утисци ученика о часовима
Прилог бр 1.
Свет око нас
Наставни листић за утврђивање градива:
1.Напиши називе празника који се прослављају у твој породици:
________________________________________________________________
2.За које празнике су везани следећи обичаји?

-уношење Бадњака
-ломљење чеснице
-фарбање јаја
3. Који дан претходи Божићу?
4.Шта мушкарци, а шта жене раде тога дана?
5.Ко је положајник?
6.Шта он ради када уђе у кућу?

7.Који се поздрав користи за  честитање Божића?

8.Опиши како се Бадњи дан и Божић прославља у твојој кући?
9.Реши анаграм:
1) Ж И Б О Ћ  
2) К Р С У С

Нема коментара:

Постави коментар