субота, 16. фебруар 2013.

Та дивна створењаМатеријал са семинара
ОШ''Миле Дубљевић'' Лајковац

Разред:
2.
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа:
Српски језик-Лакоми мечићи –Мађарска народна прича- Обрада
Свет око нас -  Дивље животиње-Утврђивање
Математика- Текстуални задаци са све четири рачунске операције- Утврђивање
Чувари природе- Заштитимо дивље животиње

Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна
Наставна средства:
текст-Читанка, наставни листићи за групе, цедуље за избор група, наставни листићи за повратну информацију, аудио CD, фотографије,
Техничка помагала:
Рачунар
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Временска артикулација часа:
90 минута
Време је дато оријентационо
Уводни део: 20минута
Главни део: 45 минута
Завршни део: 25 минута
Корелација;
Музичка култура


ЦИЉ ЧАСА:

Обрада књижевног текста из српског језика и утврђивање градива из света око нас, математике и чувара природе кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима

Функционални:

- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова

Васпитни:
-          развијање љубави према животињама
-          развијање одговорности према природи
-          развијање одговорности за заштиту животне средине    
Садржај рада:
Уводни час је из српског језика.

1.Мотивација за рад-певање  песме ''Медо Брундо.''
2.Разговор о песми и о томе шта деца знају о медведима, присећање на текстове где смо говорили о њима уз гледање слика из рачунара.
3. Учитељ чита текст ''Лакоми мечићи.''
4. Кратак разговор о тексту.

-Истицање циља часа
 

    Главни део:
Подела у групе. 
Подела задатака и давање инструкција за рад.     
      Завршни део:

Групе презентују своје радове.
Анализа радова група.
Утисци деце о часу.

Прилози
Група за српски језик
1.О чему се говори у причи ''Лакоми мечићи?''
2.Шта је мајка саветовала мечићима?
3. Колико су мечићи слушали своју мајку. Наведи пример за тврдњу.
4. Који је био први проблем са којим су се мечићи сусрели?
5. Ко је мечићима понудио помоћ и на који начин?
6. Повежи одговарајуће особине мечића и лисице.

МЕЧИЋИ                           глупост
                                            наивност
ЛИСИЦА                           лаковерност
                                            слаткоречивост
                                            препреденост
                                            лукавост
                                           
7. Шта мислите о лисици?

8. Можете ли да оправдате лијине поступке ако она каже:''И ја сам у праву. И ја сам гладна.''

8. Мечићи су нас научили __________________________________________________

Група за математику

1.Веверица је сакупила 35 лешника и 25 ораха. Колико је плодова сакупила?

2.У башти је било 75 главица купуса, а неваљали зека грицкао је 19 главица. Колико је остало читавих главица?

3. Меда Чеда тежак је 70кг, а његова сестра Неда 30кг више од њега. Колико је тежка Неда?


4. Врана је покљуцала 52 зрна пшенице, а врабац 29 зрна мање. Колико су зрна заједно појели?

5. Лија је једног дана појела 4 пилета, а другог дана 2 пута више. Колико је појела пилића за та два дана?6. Кртица је за 3 дана ископала 100м тунела. Првог дана ископала је 52м, другог дана 2 пута мање. Колико је ископала трећег дана?


7. На основу следећег израза састави текстуални задатак и израчунај:
(36 +28) :4
_______________________________

ПРИМЕДБА: ТЕМА ЈЕСТЕ ''ТА ДИВНА СТВОРЕЊА'' А ОДНОСИ СЕ НА ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ, МЕЂУТИМ, УВОДНИ ЧАС ЈЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ТЕМА ЈЕ ''ЛАКОМИ МЕЧИЋИ.'' ЛИКОВИ СУ МЕЧИЋИ И ЛИСИЦА. ТЕКСТ ЗАДАТАКА ТРЕБАО ЈЕ ДА СЕ ОДНОСИ НА ОВЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊА.
ЗАДАЦИ МОРАЈУ БИТИ РЕАЛНИ. ПИТАЊЕ ЈЕ ДА ЛИ ЈЕДНА ЛИСИЦА МОЖЕ ПОЈЕСТИ 8 ПИЛИЋА ЗА ЈЕДАН ДАН.

Група за свет око нас

1.     Заокружи станишта дивљих животиња:
а)двориште
б)резерват
в)шума
г)зоо врт

2.     Препознај животиње и залепи слику на одговарајућу сенку: (нацртане су контуре животиња на основу изрезаних сличица).

3.     Повежи младунце са родитељима:

медвед                          мече
дивља свиња               зече
кошута                         лисиче
зечица                          прасе
лисица                          лане

4.     Разврстај животиње према начину исхране:

медвед, лисица, зец, дивља свиња, јелен, вук, рис

биљоједи
сваштоједи
месоједи


5.     Допуни реченице:
Тело лисице покривено је ______________. Тело медведа покривено је ___________.
Јелена красе ______________. _____________ спава целу зиму. ____________ воли да једе кокошке. Лукав као ____________. Тром као ____________.

6.Попуњавањем укрштенице добићеш назив једне животиње у пољима водоравно:
            
*
**
*
 *

*
*
*


*
*
*

*
*
*
**
*
*
**
*

*
*
*
**
*
  1.Крволочна дивља животиња
  2.Мужјак кокошке
  3. Снажна домаћа животиња
  4.Прави мед
  5. Водена животиња
  6. Мачкин улов
  7.Креће се летењем
  8. Највернији човеков пријатељ
Група- Чувари природе

1.Које животиње живе у нашим шумама?

2. Наведи промене које примећујемо на дивљим животињама у јесен.

3.Како се припремају за зиму:
Медвед:____________________________
Јазавац:_____________________________
 Јеж:_________________________________
Кртица:________________________________ _

4. Повежи слику животиње са са њеном активношћу у току зиме:

спава                                                                   лисица


тражи себи храну                                              медвед


затрпан је у лишће                                            кртица

користи залихе                                                   јеж

 5. Како можемо помоћи дивљим животињама да презиме?

6. Од датог материјала (шишарке, жир, кестен,чачкалице, кромпир, шаргарепа, чачкалице, пластелин) направите јежа, лисицу, мечиће,  зеку.

Нема коментара:

Постави коментар