четвртак, 24. октобар 2013.

Зимске чаролије

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ „ Бранко Крсмановић“
Место:
Доња Мутница
Датум:
/
Разред:
други
Часови по реду:
1.  2. и 3.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ ДАНУ:
Наставна
тема:
Зимске чаролије
Предмети:
Српски језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура  у корелацији са Музичком културом
Тип часа:
Комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво, проширивање знања
Облик рада:
Групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 Текст-Читанка, наставни листићи са задацима за групе
Техничка помагала:
Рачунар и видео-бим
Специјални облик наставе:
Интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Наставни дан траје 135  минута (односно три везана часа)
 Уводни део: 45 мин.
Главни део: 45 мин.
Завршни део: 45 мин.
Садржај рада:
- Певање песме ''Зима'', као мотивациија за рад;
 - учитељ изражајно чита текст;
- истицање циља часа;
- подела деце у групе према афинитетима  и подела задужења;
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама;
- запевајмо сложно сви за крај – ''Ала, веје, веје''

ЦИЉ ЧАСА:
 Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о зими кроз групни рад  и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          сарадња међу децом
-          осамостаљивање ученика у раду
-          разврставање деце према интересовању
-    да деца испољавају креативност
-          помоћ слабијим ученицима


ТОК ЧАСА:

Настава се изводи у другом разреду. Градиво ће бити повезано хоризонтално и вертикално. Први час је увод у активности које ће се реализовати током дана.
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
УВОДНИ ДЕО


- певање песме ''Зима''
- кратак разговор о зими
- читање текста: ''Сликарка зима'' Десанка Максимовић

*      Први уитисци, објашњавање непознатих речи
*      Анализа текста, према  методичко-дидактичко апаратури у Читанци
*      Ликови и њихове особине
*      Одређивање поруке
*      Јесењи плодови
*      Птице и животиње
*      Људи-послови
*      Деца
*      Одевање

Потом ће се ученици поделити по разредима, а потом по групама или паровима ( у зависности од тога колико ученика има у разреду).
-Подела деце у групе према афинитетима :
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за природу и друштво
4.Група за ликовну културу

ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА

ФРОНТАЛНИ
РАЗГОВОР, ТЕКСТУАЛНА МЕТОДА, МЕТОДА ПИСАНИХ РАДОВА

Текст – Читанка, свеска

део ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

- Објашњавање начина рада

- Подела деце у групе према интересовањима

1. Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за свет око нас
4. Група за ликовну културу
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА

КООПЕРАТИВНА, РАДИОНИЧАРСКА МЕТОДА , МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
Наставни листићи са задацима за групе, темпере и четкица


ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
- презентовање радова по групама

- писање стихова о појмовима везаним за зиму (пахуља, снег, Деда мраз, санке...)

- утисци ученика о часу

ИНДИВИДУАЛНИ И ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, МЕТОДА ПИСАНИХ РАДОВА
РАДОВИ УЧЕНИКА

Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик

Обрада
градива, утврђивање,
Домаћи задатак ученицима је био да прочитају бајку ''Сликарка зима'' у Читанци
Математика

Утврђивање градива 
До сада су ученици научили сабирање и одузимање двоцифрених бројева тако да ће задаци бити везани за то градиво
Ликовна култура
Стваралаштво
Цртање на тему ''Зимске чаролије''

Свет око нас

Утврђивање градива
Ученици су до сада научили годишња доба, карактеристике зиме, временске одреднице.
 Прилог број 1.
 Група за српски језик
 Текст се налази у Читанци на страни 85.
 1. Како Десанка Максимовић у тексту „Сликарка зима“ описује природу ?
 2.Чиме је сликарка Зима решила да обрадује децу ?
 3.Како замишљате слику на прозору ?
 4. Шта је врт захтевао од Зиме?
 5.Шта је зима поклонила четинарима?
 6.Шта мислите коме још Зима може да испуни жеље?
 7.Коју вашу жељу може испунити зима?
 8. Како нестају зимске чаролије?

Прилог бр. 2
Група за математику
 1. Маша је добила 36 новогодишњих украса, а њена сестра 23. Колико су укупно украса добиле?
 2. Марко је засадио 54 јелки, а Неша 15 мање. Колико ја јелки засадио Неша?
 3. Домаћин Никола је за славу купио 18 килограма рибе, а његов комшија 9 килограма више. Колико су килограма укупно купили?
 4. Маја је новогодишњој јелки ставила 7 украса, а њена другарица 10 пута више.
а) Колико су укупно украса ставиле на јелку?
б) Колико је украса више другарица ставила од Маје?
 1. Два друга су се скијала један другом у сусрет. На почетку је растојање између њих било 100 м. Један друг је до сусрета прешао 58 м, а други 19 м мање.
      Колико им је метара остало до сусрета?
 1. Мама је за Нову годину правила колаче. Направила је 10 баклава, 2 пута више ружица, а цветића колико баклава и ружица заједно. Колико је укупно колача мама направила?
 2. Две другарице Милица и Невена су за грудвање направиле 58 грудви снега. У грудвању је Милица искористила 18, а Невена 15 грудви више од Милице. Да ли су искористиле све направљене грудве снега?
 3. У џаку је било 90 пакетића. У једном џаку је било 10 пакетића више него у другом. По колико је пакетића било у сваком џаку?Прилог бр. 3

Група за свет око нас

 1. Између којих годишњих доба се налази зима?
 1. Који су зимски месеци?
 1. Опиши промене у природи зими.
 1. Које празнике прослављамо зими?
 1. Наброј падавине зими.
 1. Које зимске спортове волиш?
 1. Наведи један разлог зашто волиш зиму.


Прилог бр. 4

Група за ликовну културу
 Материјал: темпера и четке, хамер папир.

На хамеру насликајте зиму, зимске чаролије.


среда, 23. октобар 2013.

Нова година куца на врата

Вредне колегинице Оливера Мркаљ, Силвана Свилар, Александра Јанковић и Силвана Раденковић из Параћина које су похађале семинар Интеграција, корелација, занимација, урадиле су свој ''домаћи задатак.'' Послале су тимски урађену припрему за тематски дан посвећен Новој години, која ће многим учитељима добро доћи пред новогодишње празнике. Хвала колегинице!!!

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ „Бранко Радичевић“
Место:
Поповац
Разред:
1.
Часови по реду:
1.2. и 3.
Учитељи:
Оливера Мркаљ, Силвана Свилар, Александра Јанковић и Силвана Раденковић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Натавна тема:
Нова година куца на врата
Предмети:
Српски језик, Математика, Ликовна култура, Народна традиција у корелацији са музичком културом и физичким васпитањем
Тип часа:
Комбиновани: обрада, утврђивање, стваралаштво
Облик рада:
Фронтални, индивидуални, групни
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, разговор, усмено излагање, метода практичних радова, илустративна
Наставна средства:
Читанка, слика Деда мраза, картон, шарени папири, колаж папир, срма, креп папир, јелка, наставни листићи са задацима за групе, радови ученика
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Временска артикулација часа:
Час траје 135 минута (3 школска часа)
Уводни део: 45 минута
Главни део: 45 мин
Завршни део: 45 минута
Садржај рада:
- лепимо слику Деда Мраза и разговор о њему
- истицање циља часа
- учитељ изражајно чита песму „Срећна Нова година“, Д. Радовић
- подела деце у групе према афинитетима и подела задужења
- деца раде у групама
- надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
- презентовање радова група
- запевајмо, заиграјмо сложно сви за крај „Пршти, пршти бела стаза“
- утисци о часу

ЦИЉ ЧАСА
Обрадити, утврдити, обновити знања о новогодишњим празница кроз групни рад и различите предмете, задатке и активности.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
- подстицање празничног расположења
- разумевање и доживљавање песме
- усавршавање технике почетног читања
- навикавање ученика на групни рад и међусобну сарадњу
- одређивање група према афинитетима
- развијање креативности и самосталности у раду

ТОК ЧАСА:
ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
Облик рада
Наставне методе
Наставна средства
УВОДНИ ДЕО
- На табли (зиду) лепимо слику Деда Мраза
- Разговор о њему
- Одакле долази? Ко је и шта ради? Ко му помаже? Како путује?
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- Учитељ изражајно чита песму
- Објашњење нових речи
- Анализа песме
- Читање песме наглас по строфама
- Подела деце у групе према афинитетима
1. Група за математику
2. Група за ликовно
3. група за народну традицију
- Објашњење начина рада и подела задужења


ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
РАЗГОВОР, ТЕКСТУАЛНА, УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ
Слика Деда Мраза, читанка, наставни листићи са задацима за групе

ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
Облик рада
Наставне методе
Наставна средства
ГЛАВНИ ДЕО
- надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама

- подстицање деце на сарадњу

- праћење рада

- група која заврши прва, прилази групи по избору и помаже у раду
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
Метода
писаних радова, радионичарска, метода практичних радова
Картон, шарени папири, колаж папир, срма, креп папир, наставни листићи са задацима

ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
Облик рада
Наставне методе
Наставна средства
ЗАВРШНИ ДЕО
- презентовање радова по групама
- презентовање решења групе за математику
- група за ликовно лепи поклоне у нацртаној торби Деда Мраза(са уводног дела часа)
- група за народну традицију кити новогодишњу јелку направљеним украсима и са новогодишњим капама на глави
- корелација са музичком  културом и физичким васпитањем  - ученици певају и плешу уз новогодишње песме
ИНДИВИДУАЛНИ, ФРОНТАЛНИ
Метода усменог излагања, метода практичних радова
Продукти дечјих радова, аудио CD

Прилог бр. 1
Група за математику

 1. Израчунај:
5 + 3 =                       10 – 7 =
2 + 4 =                        9 – 4 =
1 + 7 =                       10 – 1 =
8 + 1 =                        6 – 6 =

A
Р
Д
З
М
Е
9
5
8
0
3
6
      

 1. Јелка има 5 црвених и 3 плава украса. Колико је укупно украса?
Решење: ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

 1. У џаку Деда Мраза је 10 поклона. Деда Мраз је поделио 4 поклона. Колико му је поклона остало да подели?
Решење: ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

 1. Учионица је украшена са 3 црвена, 4 плава и 2 жита балона. Израчунај на три начина колико је балона у учионици?
Решење: ____________________________________________________
                ____________________________________________________
                ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

 1. Поштар је имао 1о честитки. У једној улици поделио је 5, а у другој 2 честитке. Колико честитки је остало неподељено?
Решење: ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

 1. Милан је припремио 7 поклона за Нову годину, а Бобан 3 поклона. Ко је спремио више пакетића и за колико?
Решење: _____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

 1. Ана је добила 5 пакетића, а Соња за 2 мање. Колико пакетића су добиле заједно?
Решење: _____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

Прилог бр. 2
Група за ликовну културу

Од материјала који су ученици донели ( шарени папир, колаж папир) праве новогодишње поклоне.

Прилог бр. 3
Група за народну традицију

Од картона, колаж папира, срме, креп папира ученици праве новогодишње капе и украсе за јелку.