среда, 23. октобар 2013.

Нова година куца на врата

Вредне колегинице Оливера Мркаљ, Силвана Свилар, Александра Јанковић и Силвана Раденковић из Параћина које су похађале семинар Интеграција, корелација, занимација, урадиле су свој ''домаћи задатак.'' Послале су тимски урађену припрему за тематски дан посвећен Новој години, која ће многим учитељима добро доћи пред новогодишње празнике. Хвала колегинице!!!

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ „Бранко Радичевић“
Место:
Поповац
Разред:
1.
Часови по реду:
1.2. и 3.
Учитељи:
Оливера Мркаљ, Силвана Свилар, Александра Јанковић и Силвана Раденковић

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Натавна тема:
Нова година куца на врата
Предмети:
Српски језик, Математика, Ликовна култура, Народна традиција у корелацији са музичком културом и физичким васпитањем
Тип часа:
Комбиновани: обрада, утврђивање, стваралаштво
Облик рада:
Фронтални, индивидуални, групни
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, разговор, усмено излагање, метода практичних радова, илустративна
Наставна средства:
Читанка, слика Деда мраза, картон, шарени папири, колаж папир, срма, креп папир, јелка, наставни листићи са задацима за групе, радови ученика
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Временска артикулација часа:
Час траје 135 минута (3 школска часа)
Уводни део: 45 минута
Главни део: 45 мин
Завршни део: 45 минута
Садржај рада:
- лепимо слику Деда Мраза и разговор о њему
- истицање циља часа
- учитељ изражајно чита песму „Срећна Нова година“, Д. Радовић
- подела деце у групе према афинитетима и подела задужења
- деца раде у групама
- надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
- презентовање радова група
- запевајмо, заиграјмо сложно сви за крај „Пршти, пршти бела стаза“
- утисци о часу

ЦИЉ ЧАСА
Обрадити, утврдити, обновити знања о новогодишњим празница кроз групни рад и различите предмете, задатке и активности.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
- подстицање празничног расположења
- разумевање и доживљавање песме
- усавршавање технике почетног читања
- навикавање ученика на групни рад и међусобну сарадњу
- одређивање група према афинитетима
- развијање креативности и самосталности у раду

ТОК ЧАСА:
ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
Облик рада
Наставне методе
Наставна средства
УВОДНИ ДЕО
- На табли (зиду) лепимо слику Деда Мраза
- Разговор о њему
- Одакле долази? Ко је и шта ради? Ко му помаже? Како путује?
- ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
- Учитељ изражајно чита песму
- Објашњење нових речи
- Анализа песме
- Читање песме наглас по строфама
- Подела деце у групе према афинитетима
1. Група за математику
2. Група за ликовно
3. група за народну традицију
- Објашњење начина рада и подела задужења


ФРОНТАЛНИ, ИНДИВИДУАЛНИ
РАЗГОВОР, ТЕКСТУАЛНА, УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ
Слика Деда Мраза, читанка, наставни листићи са задацима за групе

ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
Облик рада
Наставне методе
Наставна средства
ГЛАВНИ ДЕО
- надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама

- подстицање деце на сарадњу

- праћење рада

- група која заврши прва, прилази групи по избору и помаже у раду
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
Метода
писаних радова, радионичарска, метода практичних радова
Картон, шарени папири, колаж папир, срма, креп папир, наставни листићи са задацима

ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
Облик рада
Наставне методе
Наставна средства
ЗАВРШНИ ДЕО
- презентовање радова по групама
- презентовање решења групе за математику
- група за ликовно лепи поклоне у нацртаној торби Деда Мраза(са уводног дела часа)
- група за народну традицију кити новогодишњу јелку направљеним украсима и са новогодишњим капама на глави
- корелација са музичком  културом и физичким васпитањем  - ученици певају и плешу уз новогодишње песме
ИНДИВИДУАЛНИ, ФРОНТАЛНИ
Метода усменог излагања, метода практичних радова
Продукти дечјих радова, аудио CD

Прилог бр. 1
Група за математику

  1. Израчунај:
5 + 3 =                       10 – 7 =
2 + 4 =                        9 – 4 =
1 + 7 =                       10 – 1 =
8 + 1 =                        6 – 6 =

A
Р
Д
З
М
Е
9
5
8
0
3
6
      

  1. Јелка има 5 црвених и 3 плава украса. Колико је укупно украса?
Решење: ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

  1. У џаку Деда Мраза је 10 поклона. Деда Мраз је поделио 4 поклона. Колико му је поклона остало да подели?
Решење: ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

  1. Учионица је украшена са 3 црвена, 4 плава и 2 жита балона. Израчунај на три начина колико је балона у учионици?
Решење: ____________________________________________________
                ____________________________________________________
                ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

  1. Поштар је имао 1о честитки. У једној улици поделио је 5, а у другој 2 честитке. Колико честитки је остало неподељено?
Решење: ____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

  1. Милан је припремио 7 поклона за Нову годину, а Бобан 3 поклона. Ко је спремио више пакетића и за колико?
Решење: _____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

  1. Ана је добила 5 пакетића, а Соња за 2 мање. Колико пакетића су добиле заједно?
Решење: _____________________________________________________
Одговор: ____________________________________________________________

Прилог бр. 2
Група за ликовну културу

Од материјала који су ученици донели ( шарени папир, колаж папир) праве новогодишње поклоне.

Прилог бр. 3
Група за народну традицију

Од картона, колаж папира, срме, креп папира ученици праве новогодишње капе и украсе за јелку.


Нема коментара:

Постави коментар