недеља, 14. април 2013.

ЗДРАВА ХРАНА СВАКОГ ДАНА


ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Школска 2012/13.год.
Учитељице:
Бојана Белушевић
Луција Тасић
           ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
2.
Часови:
Српски језик, Математика, Изборни предмет (Чувари природе или Народна традиција) и Ликовна култура

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
Текст:Породица Здравковић
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, дјалошка
Наставна средства:
Наставни листић са текстом
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива, проблемска настава
Временска артикулација часа:
Време није стриктно одређено,већ је дато оријентационо зависно од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Корелација;
Српски језик,свет око нас,изборни предмети
Место одржавања часа:
Учионица

ЦИЉ ЧАСА:

Обрада и анализа текстакроз решавање  проблемске ситуације:Како помоћи Здравковићима да буду здрави?
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-усвајање нових и проширивање постојећих знања о правилној исхрани и њеном значају за здравље

Функционални:

-усвајање здравих животних навика и здравог  
     стила живота,
-брига за сопствено здравље,
-чување здравља,
-развијање логичког мишљења

Васпитни:
-развијање одговорности према себи и свом организму,
-развијање одговорности за заштиту личног здравља
Садржај рада:
Уводни део:
Мотивација за рад:
Решавање ребуса на хамеру.
Коначно решење –здравље.
Шта за вас значи здравље? Објасните изреку:»Здравље је највеће богатство» и «Здравље на уста улази» Ово ће послужити као добар увод у час.
-Кратак разговор поводом обележавања акције:  Октобар месец правилне исхране.
- -Најава данашње теме
‘’Ко се здраво храни,своје здравље брани,’’  и наставне јединице-обрада текста-Породица Здравковић
 -Истицање циља часа
Главни део:
-          Изражајно читање текста.
-          Напомињем ученике да пажљиво слушају јер ће касније добити задатке везане за овај текст
-          Текст ће ученици  добити у штампаној форми да залепе у свеске како се не би задржавали преписујући га.
-          Следи кратак разговор о утисцима
Завршни део:
     -Истицање проблемске ситуације:Како помоћи Здравковићима да заиста буду здрави?
Напомена да ће овај проблем решавати у групама.Свака група има исти задатак да помогне породици Здравковић. Међутим, помоћ је у оквиру различитих предмета: српски језик, ликовна култура и математика.
2. час
Предмети:
Српски језик, Математика, Изборни предмет (Чувари природе и Народна традиција)
Наставна јединица:
Српски језик - ‘’Породица Здравковић’’- УГ
Математика – Сабирање и одузимање бројева -УГ
Изборни предмет:
Чувари природе-Правилна исхрана- ОГ кроз практичан рад
Народна традиција:У кући и око ње -Ормарић за здраву храну–ОГ кроз практичан рад
Тип часа:
Утврђивање градива и практичан рада ученика
Облик рада:
Групни,  фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор,метода практичних радова
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе,ормарић за храну од хамера и стиропора(који је унапред припремљен), слике воћа, поврћа, животиња,апликације из новина и часописа-разне намирнице,пак папир, лепак,маказе, обичан папир и маркери, молерска трака, фломастери, картон у боји, круне од воћа и поврћа за воће група, графофолија или хамер са повратном информацијом за групу за математику
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива,проблемска настава
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 мин
Главни део: око 30 минута
Завршни део: око 10 минута
Време је дато оријентационо.
Корелација;
Природа и друштво, музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици повежу знања са претходног часа са осталим наставним предметима и учествују у решавању проблемских ситуација
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- Утврђивање  знања о правилној исхрани
-Самостално решавање проблемске ситуације
-Схватање значаја правилне исхране за здравље људи

Функционални:

овезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-Примена знања са претходних часова,
-Примена стечених знања у свакодневном животу,
азвијање логичког мишљења и закључивања,
- Интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
-Међусобна помоћ и сарадња ученика.

Васпитни:
-Васпитавање сарадничких односа,
-Развијање љубави према себи и свом здрављу,
-Истицање значаја правилне исхране,
-Јачање самопоуздања и задовољства код деце.
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Пошто се само надовезујемо на садржаје са  претходног часа, није нам потребан посебан увод у тему. Практично први час је био увод у све остале часове.
Затим следи подела ученика у групе и увоћење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција).
Српски језик: Група добија наставни листић са  задацима чији је садржај везан за текст -Породица Здравковић.Одговарају на питања која су усмерена на решавање проблемске ситуације.
Изборни предмет:
 Давање инструкција за рад – ученици ће добити
 слике и апликације разних намирница које смо унапред прикупили а које они треба да залепе,тј. правилно спакују у ормарић породице Здравковић, водећи рачуна о избору намирница с обзиром на постојећи проблем.У ормарић,на полице лепе сличице житарица, воћа, поврћа итд. како би помогли породици Здравковић да живе здравије. Међу намирницама наћи ће се и нездрава храна. Оно што је нездраво одложиће у корпу на којој је упозорење-ОПРЕЗ!!! НЕЗДРАВА ХРАНА!!!
Математика:
Група за математику добија наставни листић са текстуалним задацима чији је садржај везан за данашњу тему,али и постојећу проблемску ситуацију.
Главни део:
- Групе раде своје задатке уз договор и  међусобне консултације
-Учитељ прати рад и ако је потребно даје додатна објашњења и иницира рад деце, бодри их и подстиче.
- Учитељ коригује грешке уколико их уочи
Завршни део:
-Презентовање радова група.Свака група ће изабрати вођу који ће на крају презентовати рад групе.
-Анализа
-Коментари осталих група


3 и 4. . час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Предмет:
Ликовна култура
Наставна јединица:
Преобликовање-Аранжмани од воћа и поврћа
Тип часа:
Практичан рад
Облик рада:
Фронтални и групни
Наставне методе:
Разговор, демонстративна, метода практичних радова
Наставна средства:
Воће,поврће и други јесењи плодови,шашарке,чачкалице, беби одећа и обућа, аудио CD
Циљ часа:
Да ученици направе занимљиве аранжмане од воћа и поврћа.
Задаци часа:

Образовни:
-Проширивање и практична примена знања
Функционални:
-Развијање креативности
Васпитни:
-Сарадња и комуникација
Садржај рада:
Уводни део:
-Давање упутстава за рад,
-Показивање интересантних решења,
Главни део:
Групни рад ученика-праве аранжмане од јесењих плодова
Док ученици раде пустити неку адекватну музику, песмице Б. Коцкице ‘’Кромпир’’, ‘’Поврћијада’’ и песмица Д. Лаковића и хора  Колибри ‘’ Река млека’’ ,као би разбиле монотонију на часу и опустиле децу.Учитељ прати и помаже.
Завршни део:
 Презентовање радова група- Свака група ће изабрати вођу који ће на крају презентовати рад групе. Анализа радова.
-          Изложба радова
-          Похваљујемо најбоље
-          Правимо воћну салату,
-          Утисци деце о часу


Прилог бр. 1 
ПОРОДИЦА ЗДРАВКОВИЋ

Мог тату Чедомира сви зову Чеда, а ми у породици Меда, јер има 130.кила..Мама Марија је мршава и надимак јој је Маца. Мени лично више личи на локомотиву, јер цигарету ретко кад вади из уста. Имам брата Огњена, гимназијалца, али га зовемо Квиско јер је паметан. Увек има кесе пуне грицкалица, и просто је ''прилепљен'' за компјутер. Мене, Александру, зову Скочица, јер кажу да ме не држи место. Волим гимнастику и пливање. Мама још каже да сам воћни човекјер воће таманим као скакавац траву.
Док јутром у соби како тата Меда каже гимнастицирам, мама Маца кува кафу у великом лончету и наравно пали цигарету. Тата Меда се жали како је лоше сањао, а мама преврће очима и каже да није нормално сваке ноћи таманити толико хране. Оги наравно спава. Тата каже да га је страшно видети када устане рашчупан и црвених очију к'о кафански човек. Мама пали другу цигарету и додаје како ће Квиско једног дана ослепети пред том машином. Тата ми у тањир гура пржену сланину, чварке и џигерицу, али ја више волим кузне пахуљице преливене млеком.
Мама Маца ме испраћа у школу уз трећу цигарету. Тата Меда негодује јер нисам понела сендвич са: шунком, мајонезом, топљеним сиром и киселим краставчићима као он. Лично више волим: воћни јогурт, ражани хлеб, сочну јабуку. Уосталом, у школи добијам ђачку ужину. То ми је довољно.
И тако сваки дан.
Ко је у праву?
У чему греше?
Веома их волим и волела бих да им помогнем.
Имам проблем! Нездраво живе! Како то да им објасним?
Волела бих да стварно будемо ЗДРАВИ ЗДРАВКОВИЋИ.


Прилог бр. 2
Група за математику

Инструкције за рад:
Пажљиво решавајте задатке.Сваки задатак провберите.Пишите потпуне одговоре на питања како би Здравковићи добили јасне савете.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
 ДО 100
1. Помозите Квиску да реши задатке и он је већ уморан,стварно не знам шта му је? Шта ви мислите због чега? _____________________________________________________________

2. Било би добро да мама Маца направи домаће сокове за своју децу.Треба да купи 18 кг јабука,11 кг крушака и 6 кг дуња.Колико укупно воћа она треба да купи да би њена деца пила здраве сокове?
____________________________________________________________
Одговор:________________________________________________________________________________________________________________ 
3.      Мама за цигарете сваког дана троши по 100 динара. Које би све намирнице могла да купи за исти новац ? Погледајте цене намирница па израчунајте:
грашак           лук                        парадајз        паприка            краставац
59.дин.                      12.дин                28.дин           35.дин.              25.дин
Рачун:________________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________
Шта би могла да направи од тих намирница?
____________________________________________________________Шта јој ви саветујете?    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
4. Квиско 8 сати дневно учи,5 сати игра игрице на компјутеру,а преостало време спава.Колико сати Квиско спава?
_____________________________________________________________
Да ли би требало да се бави још неким активностима и којим?Како би ви распоредили време за његове  дневне активности (у оквиру 24 сата)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________   
5.Колико новца би тати остало да је уместо сланине која кошта 98 дин. за доручак купио воћни јогурт за 35 и кукурузне пахуљице за  9 дин? 
_____________________________________________________________Одговор:_____________________________________________________
Шта закључујете?____________________________________________________________________________________________________________
6.Скочкица има 30 кг.Колико би требало да има њен тата па да заједно имају 100 кг?__________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________
За колико је он сада тежи од Скочкице ?
_____________________________________________________________
7. Да би тата смршао,целе ове зиме,уместо чварака,топљеног сира и качкаваља треба да једе кисели купус.Да би га спремио довољно,мораће да напуни два бурета.Колико укупно купуса треба да купи,ако у једно буре стаје 46,а у друго 5кг више?

1.буре:______________________________________________________
2.буре_______________________________________________________
Укупно:______________________________________________________
Одговор:__________________________________________________________________________________________________________________


ЈЕДИТЕ ЗДРАВО И ЗДРАВИ БИЛИ!!!!


Прилог бр. 3.
Група за српски језик
Инструкције за рад:
Најпре још једном прочитајте текст. Пажљиво одговарајте на питања. Сваки задатак проверите.
На крају предложите решење проблема.То треба да буду ваша размишљања како ћете посаветовати друге да негују и чувају своје здравље.

Породица Здравковић

 1. О коме говори овај текст?
________________________________________________________
 1. Ко су чланови ове породице?
________________________________________________________
 1. На шта указују њихови надимци?Шта нам они говоре?
________________________________________________________________________________________________________________
 1. Наведите још неке особине ликова ____________________________________________________________________________
 1. Због чега Оги  изгледа као кафански човек?
___________________________________________________________________________
 1. Објасни израз „прилепљен за компјутер“.
___________________________________________________________________________
 1. Какве последице то оставља на дете?
___________________________________________________________________________
 1. Које би сте ви активности предложили Квиску?
___________________________________________________________________________
 1. Зашто тата лоше сања?
___________________________________________________________________________
 1. Због чега мама личи на локомотиву?
___________________________________________________________________________
 1. Одакле Скочкици толика енергија?
___________________________________________________________________________
 1. Како још мама зове Скочкицу и зашто?
___________________________________________________________________________
 1.  У тексту се помињу следеће намирнице:
         грицкалице                    џигерица
         воће                                кукурузн пахуљице
              кафа                                сланина
              цигарете                         воћни јогурт
              млеко                              ражани хлеб
              чварци                            јабука
              цигарете                         сендвичи
              шунка                             мајонез
             Заокружи оно што једе Скочкица.
             Шта мислите о њеном начину исхране?
           ________________________________________________________
             Шта мислите о осталим намирницама?
           ________________________________________________________ 
 1. Смислите и предложите мама-Маци јеловник за један                                                                                                                            дан.Колико оброка и који?
__________________________________________________________________________
 1. Која питања Скочкица поставља на крају текста?
________________________________________________________
 1. Како би сте ви одговорили на та питања?   
________________________________________________________                                       
 1. Шта ви све предлажете да Здравковићи заиста буду здрави?
___________________________________________________________________________
             Ако нађете добра решења биће срећна и Скочкица,а и ми
ЈЕДИТЕ ЗДРАВО И ЗДРАВИ БИЛИ!!!!

Прилог бр. 4
Група за Народну традицију-Чуваре природе

Задатак:

 1. Из коверта извадите материјал за рад. Од добијених  сличица-намирница одаберите најприкладније тј.оне за које ви сматрате да би допринеле да Здравковићи буду заиста здрави.

 1. Најпре распоредите намирнице на полице(према заступљености у исхрани- држећи се знања о елементима пирамиде исхране (где шта стоји, житарице, мессо и тд)),а потом их залепите лепком.


 1. Водите рачуна да ормарић буде уредан.

 1. Све нездраве намирнице одмах баците у корпу на којој је упозорење -  ОПРЕЗ!!!   НЕЗДРАВА ХРАНА!!!

ЈЕДИТЕ ЗДРАВО И ЗДРАВИ БИЛИ !!!
Прилог бр. 5 
Група за ликовну културу
Инструкције за рад:

-Ученици у оквиру групе најпре изложу сав прикупљени материјал за рад:воће,поврће,разне јесење плодове,листове, беби гардеробу и обућу, од кога треба да направе своје аранжмане

-Потом им показујемо различита идејна решења-слике са интернета.Коментаришемо најинтересантније радове.

-Затим приступају раду у оквиру групе.Учитељи надгледају,а по потреби и асистирају.

-На крају правимо изложбу радова

-Похваљујемо најбоље радове

-Проглашавамо победника

-Од преосталог воћа и поврћа,уколико буде времена,можемо направити једну здраву салату која би нас освежила за крај.


     
      

 

среда, 10. април 2013.

ТОЛЕРАНЦИЈА


ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Учитељице:Бојана Белушевић и Луција Тасић


 У савременом образовању се све више тежи међудисциплинарном знању које се заснива интегративним и синтетичким процесима.
Циљ је да се знања повежу – интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали. Тако утемељено знање делује на раст креативног потенцијала
Ми смо се овом приликом одлучиле за делимичну интеграцију предмета.  Интегришу се сродни садржаји из различитих предмета и свима се посвећује једнака пажња. Везале смо 4 часа по 45 минута применивши корелативу наставу.
           


ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
2.
Часови:
Музичка култура,Српски језик и Ликовна култура

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмети:
Музичка култура
Наставна јединица:
«Другарска песма»,
Миња Субота
Тип часа:
Обрада песме по слуху
Облик рада:
Фронтални,индивидуални
Наставне методе:
Разговор,текстуална, метода писаних радова,метода практичних радова
Наставна средства:
Текст песме,табла,ЦД
Специјални облик наставе:
Интегративна настава-вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 мин
Главни део: око 30 минута
Завршни део: око 10 минута
Време је дато оријентационо.
Корелација;
Свет око нас
ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици науче текст и мелодију песме методом учења по слуху и мотивациона припрема за наредне часове
ЗАДАЦИ ЧАСА:

Образовни:
-Усвајање текста и мелодије песме
Функционални:

-Развијање музикалности,осећаја за ритам и извођење покрета
-Интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
-Међусобна помоћ и сарадња ученика.

Васпитни:
-Истицање значаја другарства
-Развијање сарадничких односа,
-Јачање самопоуздања и задовољства код деце.
Садржај рада:
Уводни део:
Разговор о другарству.Ученици говоре шта је за њих другарство и најинтересантније одговоре записујемо на табли.
Истицање циља часа.
Главни део:
-Слушају песму са ЦД-а
-Кратак разговор о песми
-Учитељ пише текст песме на табли,ученици у своје свеске
-Потом уче песму по слуху,најпре део по део,а онда читаву песму
-Следи изражајно певање
-Учитељ коригује грешке уколико их уочи
Завршни део:
-Ученици изводе покрете уз музику
-Учитељ прати рад,бодри их и подстиче.

Час по реду:
2.
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
Текст: „Како је постала дуга“,
Радомир Путниковић
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
дијалошка,текстуална, илустративна,интерактивна, практичан рад
Наставна средства:
Наставни листић са текстом,ребус на хамеру,цветови од разнобојног картона,фломастери
Специјални облик наставе:
Интегративна настава-вертикална повезаност градива, проблемска настава
Временска артикулација часа:
Време није стриктно одређено,већ је дато оријентационо зависно од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Корелација;
Српски језик,свет око нас,ликовно и грађанско васпитање
Место одржавања
часа:
Учионица

ЦИЉ ЧАСА:

Обрада и анализа текста и повезивање са свакодневним животом с намером истицања значаја толеранције
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-Разумевање књизевног текста
-Усвајање нових и проширивање постојећих знања о толеранцији

Функционални:

-Повезивање стечених знања са свакодневним животом,
азвијање сарадничких односа
-Интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
-Међусобна помоћ и сарадња ученика
-Прихватање различитости
-Брига за дриге
азвијање логичког мишљења и закључивања

Васпитни:
-Развијање правилног и одговорног односа према себи и  другима
-Истицање значаја толеранције
Садржај рада:
Уводни део:
-Решавамо једноставан ребус на хамеру
-Решење ребуса је ДУГА
-Следи кратак разговор и објашњење како и када настаје дуга
-Најава наставне јединице
-Записујемо наслов на табли
Главни део:
-Изражајно читање текста: „Како је постала дуга“
(Ученици добијају текст копиран на листићима)
-Разговор о утисцима и анализа
Када се дешава радња?(Веома давно)
Где?(На пространом пољу између две планине)
Ко су ликови?(Жути маслачак,плави различак,бела рада,црна купина,црвена булка,зелена трава)
Зашто су се посвађали? (Свако је тврдио да је његова боја најлепша)
Какви су ови ликови? (Себични,свађају се,хвалисави,подругљиво се обраћају,љуте се,купина нече да разговара,булка је бесна..)
Ко је другачији?(Дан и ноћ-не љути се,смирен је прихвата и уважава друге,несебичан,добар,пажљив..)
Кроз разговор долазимо до поуке коју записујемо на табли и у свеске: Нико од нас није важнији од других
(Све су боје подједнако лепе и важне)
Какав би свет био да је обојен само једном бојом? (Досадан и једноличан) Лепота је управо у тим различитостима.
Слично је и са децом.
-Следи игрица
-Ученици добијају разнобојне цветове од картона(жуте,беле,зелене и наранџасте)
-Формирају 4 групе према бојама цветова
-Свако од њих има задатак да у центар-средишњи круг цвета упише своје име,а у сваку латицу по једну своју особину или квалитет који га краси (скренути пажњу да упишу и унутрашње особине,а не само споњашњи изглед).Када сви заврше упоређују латице унутар групе.Ако пронађу неког друга са истом латицом у њу уписују његово име.Потом исто то раде у већим групама(удружују се 1. и 2., 3. и 4.-
1. и 3.,2. и 4.- 1. и4. ,2. и3.)
-Учитељ прати рад и ако је потребно даје додатна објашњења и иницира рад деце
-Кад заврше враћају се у почетне групе
Завршни део:
-Разговор
Шта су открили?Како су се осећали?Има ли неки пар коме су се све латице поклопиле,да су потпуно исте?(Ако је тако да доцртају нову латицу и пронађу нешто по чему се разликују)
Шта закључујемо?
Иако има пуно тога по чему сте слични (сви идете у 2. разред,у исту школу,имате исто година,живите у истом месту..),сваки скуп латица је другачији.Свако од вас је особена комбинација латица,особина и по томе је непоновљив.Сваки цвет је јединствен,посебан и другачији,а опет сваки леп на свој начин.
Шта би било да смо сви исти по свему?Да ли би било занимљивије?Зашто?
Сетите се приче о дуги:Потребне су различитости да би се добила лепота дуге.То треба да знамо и да прихватимо и оне који су различити од нас,да се и са њима дружимо,да их поштујемо и уважавамо,да сарађујемо,да помажемо,праштамо,разумемо и волимо...То се зове ТОЛЕРАНЦИЈА-поштовање,прихватање и уважавање богатства различитости.
16.новембар је Међународни дан толеранције.
-Исписујемо поруке на табли:
Буди толерантан!Уважавај своје потребе и потребе других.Не чини другима оно что не желиш себи.Воли друге,па ћеш и ти бити вољен!Када би сви људи били толерантни, не би било ратова и беде у свету.

Час по реду:
3. и 4.
Предмет:
Ликовна култура
Наставна јединица:
Правимо плакат на тему толеранције
«То смо ми»
Тип часа:
Вежбање
Облик рада:
Фронтални и групни
Наставне методе:
Разговор, демонстративна, метода практичних радова
Наставна средства:
Хамер у боји,маркери,цветови од картона,лепак,маказе,цд-музика
Циљ часа:
Да ученици направе заједнички плакат
Задаци часа:

Образовни:
-Усвајање нових знања
-Проширивање и практична примена знања
Функционални:
-Развијање креативности
-Јачање повољне социјалне климе у одељењу,сарадничких односа и комуникације
Васпитни:
-Истицање и схватање значаја толеранције
-Развијање свести о потреби уважавања различитости
Садржај рада:
Уводни део:
-Давање упутстава за рад
-Објашњење-шта је плакат(визуелна и текстуална порука)-треба да садржи слику и текст,користити јаке боје
Главни део:
Групни рад ученика-праве заједнички плакат одељења.Користимо цветове са претходног часа.Распоређују их и лепе на хамер у боји.Дописују поруке типа:“То смо ми, слични,а другачији“ и стихове Љ.Ршумовића: «Деце има разне,ал свако дете је личност,разлике нису казне,у разликама је наша сличност»
Док ученици раде пустити неку адекватну музику(може песма са првог часа)као би се разбила монотонија на часу и опустила децу.Учитељ прати и помаже.
Завршни део:
-Анализа радова и изложба радова
-Похваљујемо најбоље
-Утисци деце о часу
ПРИЛОЗИ

Прилог бр.1ДРУГАРСТВО-Миња Субота

Рефрен:Добар друг ти вреди више
И од сунца и од кише
И од шуме и од хлеба,
Добар друг ти увек треба.

Кад наиђу бриге многе,
Нема лека осим слоге
И у добру и у беди,
другарство ти увек вреди.

Рефрен:

Ако имаш доброг друга
Невоља ће брзо проћи
Кад наиђе болест дуга
Без позива друг ће доћи.

Прилог бр.2
Како је постала дуга

Једном давно, толико давно, да се више нико не сећа када се то тачно догодило, на неком пространом пољу између две планине цвеће између себе стаде да се распавља која је боја најлепша и најважнија.Мало по мало па дође и до свађе:
-Најлепша је жута боја-рече маслачак. То је боја Сунца, ватре, зрелог жита и воћа, и уопштетоплине.
-А ја мислим да је најлепша боја плава-тврдио је различак.То је боја неба, мора и река. Шта је важније за живот од ваздуха и воде?
-Баш ништа од тога није тачно-рече бела рада.  Најважнија боја је бела. Она се налази свуда. Да неа беле боје ни једна друга не би постојала.  То је боја дана и светлости. Покушај да у мраку употребиш неку другу боју да нешто обоиш. Од тога ће настати мрља. Велика ружна мрља!
-Ах! Бела боја!-подругљиво рече купина. Како би изгледао свет када би све било обојено у бело и кад би сви носили бело?
Раширивши своје гранчице са трњем купина настави:
-Како видим моја сусетка сматра да је она боја дана, а да сам ја боја ноћи јер сам црна. Кад она тако мисли, ја више нећу с њом да разговарам! И купина окрете главу од беле раде.
-А колиуко значаја дајете мојој боји кад толико истчете себе!-узвикну булка и крв јој јурну у лице. –Моја боја значи љубав, радост, весеље!
-Полако, полако!-стаде да их умирује трава. Зелена боја је боја младости и новог живота, па је према томе моја боја најлепша и најважнија.
Цвет дан и ноћ је све ово слушао, па се умеша и помирљиво примењти да свака боја има своју лепоту и да су све боје подједнако важне.
-Ћути ти неодлучна биљчице!-рече му свађалачки купина. Ти ниси могао да се одлучиш која је боја најважнија, па зато имаш де боје-белу и плаву!
Цветић дан и ноћ уођте се не наљути, већ предложи да свако изнад себе истакне своју боју кад падне следећа киша.Боја коју киша опере, која избледи, неће узимати у избор, а боју која се покаже најјачом и најпостојанијом, прогласиће првом бојом.
Цвеће у пољу се сложи с овим предлогом. Кад је пала киша, свако је урадио како су се договорили. Маслачак је показао жуту, различак плаву, бела рада је истакла своју боју, булка црвену, а трава зелену.
Међутим, кад је киша престала, све боје су се иузмешале и претвориле у једну велику светлу шару. Била је то дуга, која је од сваког пољског цвета узела боју.
Цвеће је радосно гледало дугу која се протезала на небу, јер је у њој свако имао своју боју. Тада дан и ноћ рече:
-Као што видите, нико од нас није важнији од другог. Ниједна боја није вреднија од друге. Све боје су подједнако лепе и важне.
Од тада се дуга редовно појављује на небу после летње кише, до дана данашњег.
                                                                                                        Радомир Путниковић