субота, 16. фебруар 2013.

Животињско царство


Основна школа „Кадињача“ Лозница 

Наставни предмет, наставна јединица и тип часа:                                
 Српски језик- Лисица и гавран-обрада
  Свет око нас:Дивље животиње-утврђивање
 Музичка култура: Разболе се лисица-обнављање
 Ликовна култура: Израда маски -практичан рад и вежбање      
 Циљ часа:  Обрада новог градива из српског језика (упознавање са басном),утврђивање знања о дивљим животињама,оспособљавање ученика за слушање и репродуковање музике,развијање креативности.
 Образовни задаци:Оспособљавање за читање и разумевање текста,стилско језичко садржинска амализа текста,проширивање и утврђивање знања о дивљим животињама и њиховим одликама,оспособљавање за рад у групи.
 Васпитни задаци:Развијање љубави према књижевности,богаћење речника,схватање порука,упоређивање и груписање дивљих животиња,формирање правилног односа према дивљим животињама,развијање љубави према музици,васпитавање сарадничких односа.
 Функционални задаци: Јачање самопоуздања,развијање креативности,развијање способности за јавно наступање.
Садржај рада:
 1. ЧАС (уводни део-Српски језик)
-Мотивација: ученици решавају асоцијацију 
плућа планете
веверица
тета
дрвеће
зец
особина
густа
вук
Надмудри  друге
    ШУМА                           
   ЖИВОТИЊА            
 ЛУКАВА
ЛИСИЦА
   -циљ часа
  -интерпретативно читање текста
  -кратак разговор
  - усмерено читање
  - разговор о најузбудљивијем моменту у причи
  - Замишљају себе у улози гаврана или лисице.
  Како бисте поступили?

   - Подела деце у групе (случајним избором)
   - Давање инсрукција за рад
   2.ЧАС-главни део
      -         ученици раде задатке
-         учитељ помаже и надгледа рад
-         давање додатних инструкција тамо где је потребно
-         ако нека група заврши пре,прелази у групу за ликовно
 3. ЧАС-завршни део
           -презентација ученичких радова
          -  певање песме
        - повратна информација о савладаности градива (индивидуалан рад на наставном листићу)
       - драматизација басне
      -  утисци деце о часу
             ПРИЛОЗИ:
     Група за српски језик
  1.  Ко су ликови приче?
  2.  Где је био гавран?
  3.  Шта је држао у кљуну?
  4.  Како му се лисица обратила?
  5.  Зашто се тако понашала?
  6.  Шта му је рекла?
  7.  Да ли је она заиста то мослила о њему?
   8  .Каква је лисица?Које су његове особине?
  9.   А гавран?
 10.  Пронађи реченицу у тексту у којој се крије поука басне!
 11.  Заокружи пословице које би могла бити поука басне
      а)   Ко умије њему двије
      б)   Није злато све што сија
      в)   Не веруј ни мртвој лисици
       г)   Ко рано рани две среће граби
  12. Пробајте да драматизујете причу
  
Група за свет око нас
     1.    Решавање ребуса
2.    Где живе дивље животиње?
3.    Како се дивље животиње сналазе за храну?
4.    Према начину исхране које групе животиња постоје?
5.    Наведи биљоједе,месоједе и сваштоједе!
6.    Наброј дивље животиње наших шума!
7.    Опиши лисицу!
8.    Чиме се лисица храни?
9.    Однос људи према дивљим животињама.

  Група за музичку културу
 -         читају текст песме
-         учимо мелодију
-         певамо

  Група за ликовну културу
 -         Од добијеног материјала направите маске
 ( гаврана,лисице ,шумског дрвећа)
 -Материјал:картон,колаж папир,маказе.лапак.стиропор.
    
  3.ЧАС ( завршни део)
    -   Презентација ученичких радова
   -   Повратна информација о савладаности градива

-         Садржај наставног листића
 1.    Пролеће је                    2.Ово је песма јер:
а )прича                            а) описује пролеће
б) песма                            б) описује осећања деце
в) бајка                              в) је писана у сриху
г) басна

      3. Ко у песми каже да креће пролеће:
 а) рода
 б )ласта
  в)змај
  г)песник

       4.Која је тема ове песме?
       5. Колико песма има строфа?
       6.Препиши последњи стих песме!
      


Нема коментара:

Постави коментар