недеља, 17. фебруар 2013.

‘’Ко се здраво храни, своје здравље брани’’


ОШ ‘’Драгољуб Илић’’ Драчић
Луција Тасић


  ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
4.
Часови:
Природа и друштво, Српски језик, Математика, Ликовна култура
Време трајања:
3 школска часа

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Природа и друштво
Наставна јединица:
Здрава исхрана и како сачувати здраву храну
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални,
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна на релацији учитељ- ученик, дијалошка
Наставна средства:
Power Point презентација са много слика и музиком, уџбеници из Природе и друштва, штампан материјал за ученике (да не би морали да преписују у свеске, добиће материјал да залепе у свеске)
Техничка помагала:
Рачунар, пројектор и  и видео бим
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 - 6 мин
Главни део: 30 - 35 минута
Завршни део: 5- 6 минута
Време је дато оријентационо. Главни део зависи од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Корелација;
Српски језик, музичка култура

Место одржавања часа:
Информатички кабинет

ЦИЉ ЧАСА:


Обрада нових садржаја о здравој храни и њеном чувању кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета  а све  кроз активан рад ученика и интеракцију учитељ – ученик.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-          повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-          савладавање новог градива о здравој исхрани,
-          долажење до нових сазнања и усвајање тих сазнања


Функционални:


-          усвајање здравих животних навика и здравог  
     стила живота,
-          брига за сопствено здравље,
-          чување здравља,
-          читање литературе у којој ће учити о здравој исхрани   Васпитни:


-          развијање одговорности према себи и свом здрављу
-          развијање одговорности за заштиту животне средине како би се сачувала здрава храна
Садржај рада:
Уводни део:

Разговор о ‘’Октобру месецу правилне исхране’’
Мотивација за рад:
Читање песме ученика 4. разреда

‘’Здрава исхрана.’’

Пр. Бр. 1

Здрава исхрана

Ко се здраво храни
своје здравље брани.

Јабука црвена,
мени је омиљена.

Купус, шаргарепа,
то је храна лепа.

Лук црни и бели,
сваку рану цели.

Грожђе сочно, зрело,
јача моје тело.

Цвекла и лубеница,
крушка и пшеница...

Шљива и диња,
купина, малина...

Моје здраво тело хоће,
поврће и воће.
Кратак разговор о песми.
-Истицање циља часа
 
 Главни део:
-          Презентација за час је направљена тако да кроз одговоре на питања ученици обрађују нове садржаје радиво је повезано са знањима која су ученици стекли у претходним разредима. Презентација обилује сликама, што је деци увек занимљиво. У презентацију је убачена и адекватна музика, песмица Б. Коцкице ‘’Кромпир,’’ и песмица Д. Лаковића и хора  Колибри ‘’ Река млека.’’ Песмице се налазе негде на средини часа и пред крај часа. Нове појмове као и слику пирамиде исхране ученици ће добити у штампаној форми да залепе у свеске како се не би задржавали преписујући текст.
Завршни део:
Обнављање градива:

2. час

Предмети:
Српски језик, Ликовна култура, Математика
Наставна јединица:
Српски језик - ‘’Азбука здравља’’- УГ кроз практичан рад
Ликовна култура - Пирамида исхране –УГ кроз практичан рад
Математика – Сабирање и одузимање бројева ПГ
Тип часа:
Понављање градива и практичан рада ученика
Облик рада:
Групни
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор, интерактивна
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе, пак папир, лепак, обичан папир и маркери, молерска трака, фломастери, картон у боји, слике воћа, поврћа, животиња… делови пирамиде, круне од воћа и поврћа за вође група.
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 45 минута и није издиференциран на она класична три дела пошто је први час заправо увод у други.
Корелација;
Природа и друштво, музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици повежу знања са претходног часа (природа и друштво) са часом  српског језика , математике и ликовне културе, да ураде практичне вежбе и реше своје задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- да ученици покажу колико су знања усвојили на претходном часу

Функционални:

-            Повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
      -  Примена знања са претходних часова,
- Развијање логичког мишљења и закључивања,
- интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
- Помоћ ученика са бољим успехом ученицима са слабијим успехом  

Васпитни:
-          васпитавање сарадничких односа
-          развијање љубави према себи и свом здрављу, према природи и њеном очувању
-   јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Пошто се само надовезујемо на садржаје са  претходног часа, није нам потребан посебан увод у тему. Практично, час природе и друштва је био увод у све остале часове.
Као мотивација за рад послушаћемо песму ‘’Поврћијада.’’
Затим следи подела ученика у групе и увођење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција).
Прилог бр. 2
Група за српски језик
Задатак:
Саставите Азбуку здравља.  Азбука здравља треба да садржи елементе о правилној исхрани, али и о спорту, рекреацији, боравку у природи од А до Ш-.
То треба да буду ваша размишљања како ћете посаветовати друге да негују и чувају своје здравље.

Прилог бр. 3.
Група за ликовну културу
Задатак:
  1. Од добијених елемената саставите пирамиду и  залепите је на средину папира.
  2. Напишите маркером крупним словима наслов Пирамида исхране
  3. Из коверта извадите материјал за рад и у пирамиду залепите држећи се знања о елементима пирамиде исхране (где шта стоји, житарице, месо и тд).
Преостали материјал можете залепити око пирамидеПрилог бр. 4

Група за математику

Инструкције за рад:
Решите задатке и ако вам остане времена обојите слике. Сваки задатак проверите.

ЈЕДИТЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ И БУДИТЕ ВИТКИ, ЗДРАВИ И ПРАВИ!!!!!

 1.Милош је набрао 280 крушака,         
Урош 365 крушака.а Горан 167.
Колико су крушака имали заједно?
_____________________________
_____________________________

2.Невена је купила 326 kg шаргарепеИвана 123 kg мање од ње.
Колико килограма  је купила Ивана,    а колико заједно?
_______________________________
_______________________________

3.Три дечака брала су малину. Никола је убрао 126kg,  Марко за 14kg више, а Милош за 103 kg мање од њих двојице. Колико су убрали заједно?
_______________________
_______________________

4.У  воћњаку се налазе три  корпе јабука.У првој 264 јабуке, у другој за 19 мање него у првој, а у трећој 4 јабуке више него у прве две заједно. Колико укупно има јабука у све три корпе?
__________________________
__________________________

 5. Ивана је читав дан брала јагоде.         
Пре подне је убрала 256 јагода, а поподне 478. Дала је Милици 129, Јели 111, Сари 201 јагоду. Колико је њој остало?
___________________________
___________________________
  7. Напишите и решите 2 слична  текстуална задатка.

3. час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Облик рада:
Индивидуални и фронтални
Наставне методе:
разговор, демонстративна, синтетичка,  аналитичка, метода сценске комуникације
Наставна средства:
Групни радови, трака, графофолија са повратном информацијом за математичаре
Циљ часа:
Да ученици презентују своје радове и да се оцени обим савладаности градива.
Задаци часа:

Образовни:
-          Да се утврди усвојеност градива о правилној исхрани..
Функционални:
-          Да ученици знају да примене знање у свакодневном животу
Васпитни:
-          Васпитавање позитивних навика и усвајање здравих животних навика
Садржај рада:
Уводни део:
-          Коментар ученика на сарадњу у групи, избор члана који ће презентовати рад своје групе.
Главни део:
-          Презентовање радова група
-          Анализа
-          Коментари осталих група
Завршни део:
- Утисци деце о часу
- сценско извођење ‘’Јесењи бал’’
‘’Јесењи бал’’ нам је увод у следећи тематски дан ‘’У својој смеђој коси јесен носи.’’


Повратна информација о савладаности градива

  1. Наведи како изгледа пирамида исхране:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Најздравија врста меса је __________________________________________
Најздравије воће је _____________________
            Слаткиши нису здрави. Постоји нешо што је врло слатко али је и врло здраво. То је __ __ __.
            
  1. Каква исхрана је најздравија? ____________________________________________________________________________
             Направи кући пано чији ће наслов бити СТОП НЕЗДРАВОЈ ХРАНИ!

Утисци ученика о часу:
Јован: Допало ми се што смо се играли.(Њему цео дан личи на игру иако су све време активно радили. То је предивно.)
Милица: Допало ми се што смо радили у групама.
Маја: Допало ми се што сам била у групи за ликовно.
Снежа: Допало ми се што сам била вођа групе.
Светлана: Допало ми се што смо заједно радили.
Павле: Није ми се допало што је један задатак био преко 1000. (Резултат је био 1022.)
ОВО ЈЕ БИО ЈАВНИ УГЛЕДНИ ЧАС(ЗАПРАВО ЦЕО ТЕМАТСКИ ДАН) КОЈИ ЈЕ ИЗВЕДЕН ПРЕД ПРОСВЕТНИМ САВЕТНИЦИМА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО КАО ЈЕДАН ОД УСЛОВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЗВАЊА ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА.
Нема коментара:

Постави коментар