субота, 16. фебруар 2013.

Опет креће пролеће


   ОШ „Кадињача“ Лозница
 Наставна јединица и   Основа часа је наставна јединица
тип часа:                          из српског језика „Пролеће“ од
                                            Воје Царића (обрада)
                                            Свет око нас: Пролеће(утврђивање)
                                            Математика: Сабирање и
                                            одузимање до 100 (вежбање)
                                            Ликовна култура: Пролећни
                                              аранжмани (вежбање)
 Циљ часа:Обрада новог градива из српског језика(упознавање са пасмом),проширивање и утврђивање знања о пролећу,
вежбање сабирања и одузимања до 100,развијање креативности применом интегративне наставе.
 Образовни задаци:богаћење речника,анализа текста,проширивање знања о стиху,строфи,песничким сликама,утврђивање знања о почетку,трајању,временским приликама,променама на биљкама и животињама,раду људи,увежбавање сабирања и одузимања до 100 кроз текстуалне задатке.
 Васпитни задаци:развијање љубави према поезији,богаћење речника,изражавање властитог мишљења,развијање правилног односа према природи,развијање сарадничких односа.
 Функционални задаци:јачање самопоуздања,креативности,
развијање способности за јавно наступање.
   Садржај часа:
 1.    ЧАС (уводни део- Српски језик)-45 минута

 -Мотивација:излазак у школско двориште.Певамо песмице о пролећу.Уочавамо промене на биљкама,животињама,људима
сакупљамо цвеће које ће нам требати за наредни час.
-         разговарамо о омиљеним пролећним играма деце
-         играмо игру по избору ученика
 Враћамо се у учионицу
-Интерпретативно читање песме(кратак разговор и први утисци о песми)
       -Шта вас је одушевило у песми ?
 - Која слика вам је најупечатљивија?
 - Када би желели да је насликате које боје би се нашле на њој?
 -         Подела деце у групе(према афинитетима)
  -         Давање инструкција за рад
   
 2.ЧАС-главни део (45 минута)
   -ученици раде задатке
   - учитељ надгледа рад и помаже ученицима
   - давање додатних инструкција где је потребно

 3.ЧАС – завршни део (45 минута)
      -презентација ученичких радова
     -рецитовање песме
      -повратна информација о савладаности градива
     -  утисци деце о часу
  
              ПРИЛОЗИ:
    Група за српски језик

1.Које годишње доба долази у песми?
2.Зашто пролеће долази са песмом?
3.Које птице прве најављују долазак пролећа?
4.Kаква је вода у песми?
5.Шта деца воле да праве у пролеће?
6.Како су топли дани изменили природу?
7.Које цвеће цвета у пролеће?
8.Зашто смо „бацили“ бунде и скије?
9.Како је то дошао ред на лопту?
10.Које игре са лоптом деца воле?
11.Како знамо да је ово песма ?
12. Покушајмо да пронађемо песничке слике!

    Богаћење речника:
  Какво може да буде:
   -пролеће:
  -сунце:
  - дан:
 Напиши две лепе реченице о пролећу!

Група за свет око нас
 1.Ког месеца се завршава зима?
2.Када почиње пролеће?
3.Колико траје ? Наброј пролећне месеце!
4.Какво је време у пролеће?
5.Како изгледа природа у пролеће?
6.Шта су весници пролећа?Како изгледају?
7.Шта ће се развити из пупољака дрвећа?
8.Уочавају ли се промене на животињама?
9. Које птице долазе са југа?
10.Шта оне раде?
11.Којим радовима се баве људи на:
   -њиви
   - у повртњаку
12.Које промене уочаваш на људима?
13.Зашто деца воле пролеће?

 Група за ликовну културу
   1.    Од прикупљеног цвећа,гранчица из школског дворишта као и од добијеног материјала правимо:
         -венчиће
         - икебане
         - букетиће од пролећног цвећа
Припремамо биљке за разредни хербаријум са весницима пролећа

 Група за математику
 1. Весели цвркут птица пробудио је 66 дечака и 32 девојчице.Колико деце се пробудило тога јутра?
2. Са југа је долетело 58 ласта и 41 рода.Колико је укупно птица долетело са југа?
3. У шуми је процветало 42 висибабе 1. дана.Другог дана је процветало још 18,а трећег 32.Колико је висибаба процветало за та 3 дана?
4. Љубица је данас набрала 67 љубичица љубичасте боје,а данас 9 љубичица беле боје.Колико је она набрала више љубичастих него белих љубичица?
5. Маја је својој мами набрала 46 јагорчевина,а Сања је својој мами набрала 15 више.Колико су укупно набрале јагорчевина?
6. Мира је купила 39 зумбула,Јана 17 мање,а Нина колико Мира и Јана заједно.Колико је зумбула купила Нина?
7. Дечаци су направили 38 змајева.Њих 9 је полетело.Колико још змајева треба да полети?

3. ЧАС ( завршни део )
 -         Презентација ученичких тадова
-         Повратна информација о савладаности градива
       Садржај наставног листића за добијање повратне информације
1.    Гавран и лисица је:         
  а) народна бајка
  б) народна басна
  в) народна прича

2. Главни ликови су:  -вук                -медвед
                                     -лисица          -голуб
                                     -зец                -гавран

3.Ко је кога надмудрио?
4. Коју особину треба неговати да не би прошао као гавран?
5.Напиши поуку басне!

Нема коментара:

Постави коментар