недеља, 14. април 2013.

ЗДРАВА ХРАНА СВАКОГ ДАНА


ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Школска 2012/13.год.
Учитељице:
Бојана Белушевић
Луција Тасић
           ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред:
2.
Часови:
Српски језик, Математика, Изборни предмет (Чувари природе или Народна традиција) и Ликовна култура

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Час по реду:
1.
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:
Текст:Породица Здравковић
Тип часа:
Обрада
Облик рада:
индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, дјалошка
Наставна средства:
Наставни листић са текстом
Специјални облик наставе:
Интегративна настава, хоризонтална и вертикална повезаност градива, проблемска настава
Временска артикулација часа:
Време није стриктно одређено,већ је дато оријентационо зависно од активности ученика и брзине којом ће одговарати на питања.
Корелација;
Српски језик,свет око нас,изборни предмети
Место одржавања часа:
Учионица

ЦИЉ ЧАСА:

Обрада и анализа текстакроз решавање  проблемске ситуације:Како помоћи Здравковићима да буду здрави?
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

-повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима,
-усвајање нових и проширивање постојећих знања о правилној исхрани и њеном значају за здравље

Функционални:

-усвајање здравих животних навика и здравог  
     стила живота,
-брига за сопствено здравље,
-чување здравља,
-развијање логичког мишљења

Васпитни:
-развијање одговорности према себи и свом организму,
-развијање одговорности за заштиту личног здравља
Садржај рада:
Уводни део:
Мотивација за рад:
Решавање ребуса на хамеру.
Коначно решење –здравље.
Шта за вас значи здравље? Објасните изреку:»Здравље је највеће богатство» и «Здравље на уста улази» Ово ће послужити као добар увод у час.
-Кратак разговор поводом обележавања акције:  Октобар месец правилне исхране.
- -Најава данашње теме
‘’Ко се здраво храни,своје здравље брани,’’  и наставне јединице-обрада текста-Породица Здравковић
 -Истицање циља часа
Главни део:
-          Изражајно читање текста.
-          Напомињем ученике да пажљиво слушају јер ће касније добити задатке везане за овај текст
-          Текст ће ученици  добити у штампаној форми да залепе у свеске како се не би задржавали преписујући га.
-          Следи кратак разговор о утисцима
Завршни део:
     -Истицање проблемске ситуације:Како помоћи Здравковићима да заиста буду здрави?
Напомена да ће овај проблем решавати у групама.Свака група има исти задатак да помогне породици Здравковић. Међутим, помоћ је у оквиру различитих предмета: српски језик, ликовна култура и математика.
2. час
Предмети:
Српски језик, Математика, Изборни предмет (Чувари природе и Народна традиција)
Наставна јединица:
Српски језик - ‘’Породица Здравковић’’- УГ
Математика – Сабирање и одузимање бројева -УГ
Изборни предмет:
Чувари природе-Правилна исхрана- ОГ кроз практичан рад
Народна традиција:У кући и око ње -Ормарић за здраву храну–ОГ кроз практичан рад
Тип часа:
Утврђивање градива и практичан рада ученика
Облик рада:
Групни,  фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, кооперативна, разговор,метода практичних радова
Наставна средства:
Ознаке за групе, наставни листићи са задацима  за групе,ормарић за храну од хамера и стиропора(који је унапред припремљен), слике воћа, поврћа, животиња,апликације из новина и часописа-разне намирнице,пак папир, лепак,маказе, обичан папир и маркери, молерска трака, фломастери, картон у боји, круне од воћа и поврћа за воће група, графофолија или хамер са повратном информацијом за групу за математику
Специјални облик наставе:
Интегративна настава , хоризонтална и вертикална повезаност градива,проблемска настава
Временска артикулација часа:
Уводни део: 5 мин
Главни део: око 30 минута
Завршни део: око 10 минута
Време је дато оријентационо.
Корелација;
Природа и друштво, музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:

Да ученици повежу знања са претходног часа са осталим наставним предметима и учествују у решавању проблемских ситуација
ЗАДАЦИ ЧАСА:


Образовни:

- Утврђивање  знања о правилној исхрани
-Самостално решавање проблемске ситуације
-Схватање значаја правилне исхране за здравље људи

Функционални:

овезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
-Примена знања са претходних часова,
-Примена стечених знања у свакодневном животу,
азвијање логичког мишљења и закључивања,
- Интеракција  међу децом и интеракција учитељ- ученици
-Међусобна помоћ и сарадња ученика.

Васпитни:
-Васпитавање сарадничких односа,
-Развијање љубави према себи и свом здрављу,
-Истицање значаја правилне исхране,
-Јачање самопоуздања и задовољства код деце.
Садржај рада:
Уводни део:
Истицање циља часа.
Пошто се само надовезујемо на садржаје са  претходног часа, није нам потребан посебан увод у тему. Практично први час је био увод у све остале часове.
Затим следи подела ученика у групе и увоћење ученика у садржај рада на часу (давање инструкција).
Српски језик: Група добија наставни листић са  задацима чији је садржај везан за текст -Породица Здравковић.Одговарају на питања која су усмерена на решавање проблемске ситуације.
Изборни предмет:
 Давање инструкција за рад – ученици ће добити
 слике и апликације разних намирница које смо унапред прикупили а које они треба да залепе,тј. правилно спакују у ормарић породице Здравковић, водећи рачуна о избору намирница с обзиром на постојећи проблем.У ормарић,на полице лепе сличице житарица, воћа, поврћа итд. како би помогли породици Здравковић да живе здравије. Међу намирницама наћи ће се и нездрава храна. Оно што је нездраво одложиће у корпу на којој је упозорење-ОПРЕЗ!!! НЕЗДРАВА ХРАНА!!!
Математика:
Група за математику добија наставни листић са текстуалним задацима чији је садржај везан за данашњу тему,али и постојећу проблемску ситуацију.
Главни део:
- Групе раде своје задатке уз договор и  међусобне консултације
-Учитељ прати рад и ако је потребно даје додатна објашњења и иницира рад деце, бодри их и подстиче.
- Учитељ коригује грешке уколико их уочи
Завршни део:
-Презентовање радова група.Свака група ће изабрати вођу који ће на крају презентовати рад групе.
-Анализа
-Коментари осталих група


3 и 4. . час
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Предмет:
Ликовна култура
Наставна јединица:
Преобликовање-Аранжмани од воћа и поврћа
Тип часа:
Практичан рад
Облик рада:
Фронтални и групни
Наставне методе:
Разговор, демонстративна, метода практичних радова
Наставна средства:
Воће,поврће и други јесењи плодови,шашарке,чачкалице, беби одећа и обућа, аудио CD
Циљ часа:
Да ученици направе занимљиве аранжмане од воћа и поврћа.
Задаци часа:

Образовни:
-Проширивање и практична примена знања
Функционални:
-Развијање креативности
Васпитни:
-Сарадња и комуникација
Садржај рада:
Уводни део:
-Давање упутстава за рад,
-Показивање интересантних решења,
Главни део:
Групни рад ученика-праве аранжмане од јесењих плодова
Док ученици раде пустити неку адекватну музику, песмице Б. Коцкице ‘’Кромпир’’, ‘’Поврћијада’’ и песмица Д. Лаковића и хора  Колибри ‘’ Река млека’’ ,као би разбиле монотонију на часу и опустиле децу.Учитељ прати и помаже.
Завршни део:
 Презентовање радова група- Свака група ће изабрати вођу који ће на крају презентовати рад групе. Анализа радова.
-          Изложба радова
-          Похваљујемо најбоље
-          Правимо воћну салату,
-          Утисци деце о часу


Прилог бр. 1 
ПОРОДИЦА ЗДРАВКОВИЋ

Мог тату Чедомира сви зову Чеда, а ми у породици Меда, јер има 130.кила..Мама Марија је мршава и надимак јој је Маца. Мени лично више личи на локомотиву, јер цигарету ретко кад вади из уста. Имам брата Огњена, гимназијалца, али га зовемо Квиско јер је паметан. Увек има кесе пуне грицкалица, и просто је ''прилепљен'' за компјутер. Мене, Александру, зову Скочица, јер кажу да ме не држи место. Волим гимнастику и пливање. Мама још каже да сам воћни човекјер воће таманим као скакавац траву.
Док јутром у соби како тата Меда каже гимнастицирам, мама Маца кува кафу у великом лончету и наравно пали цигарету. Тата Меда се жали како је лоше сањао, а мама преврће очима и каже да није нормално сваке ноћи таманити толико хране. Оги наравно спава. Тата каже да га је страшно видети када устане рашчупан и црвених очију к'о кафански човек. Мама пали другу цигарету и додаје како ће Квиско једног дана ослепети пред том машином. Тата ми у тањир гура пржену сланину, чварке и џигерицу, али ја више волим кузне пахуљице преливене млеком.
Мама Маца ме испраћа у школу уз трећу цигарету. Тата Меда негодује јер нисам понела сендвич са: шунком, мајонезом, топљеним сиром и киселим краставчићима као он. Лично више волим: воћни јогурт, ражани хлеб, сочну јабуку. Уосталом, у школи добијам ђачку ужину. То ми је довољно.
И тако сваки дан.
Ко је у праву?
У чему греше?
Веома их волим и волела бих да им помогнем.
Имам проблем! Нездраво живе! Како то да им објасним?
Волела бих да стварно будемо ЗДРАВИ ЗДРАВКОВИЋИ.


Прилог бр. 2
Група за математику

Инструкције за рад:
Пажљиво решавајте задатке.Сваки задатак провберите.Пишите потпуне одговоре на питања како би Здравковићи добили јасне савете.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
 ДО 100
1. Помозите Квиску да реши задатке и он је већ уморан,стварно не знам шта му је? Шта ви мислите због чега? _____________________________________________________________

2. Било би добро да мама Маца направи домаће сокове за своју децу.Треба да купи 18 кг јабука,11 кг крушака и 6 кг дуња.Колико укупно воћа она треба да купи да би њена деца пила здраве сокове?
____________________________________________________________
Одговор:________________________________________________________________________________________________________________ 
3.      Мама за цигарете сваког дана троши по 100 динара. Које би све намирнице могла да купи за исти новац ? Погледајте цене намирница па израчунајте:
грашак           лук                        парадајз        паприка            краставац
59.дин.                      12.дин                28.дин           35.дин.              25.дин
Рачун:________________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________
Шта би могла да направи од тих намирница?
____________________________________________________________Шта јој ви саветујете?    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
4. Квиско 8 сати дневно учи,5 сати игра игрице на компјутеру,а преостало време спава.Колико сати Квиско спава?
_____________________________________________________________
Да ли би требало да се бави још неким активностима и којим?Како би ви распоредили време за његове  дневне активности (у оквиру 24 сата)?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________   
5.Колико новца би тати остало да је уместо сланине која кошта 98 дин. за доручак купио воћни јогурт за 35 и кукурузне пахуљице за  9 дин? 
_____________________________________________________________Одговор:_____________________________________________________
Шта закључујете?____________________________________________________________________________________________________________
6.Скочкица има 30 кг.Колико би требало да има њен тата па да заједно имају 100 кг?__________________________________________________
Одговор:_____________________________________________________
За колико је он сада тежи од Скочкице ?
_____________________________________________________________
7. Да би тата смршао,целе ове зиме,уместо чварака,топљеног сира и качкаваља треба да једе кисели купус.Да би га спремио довољно,мораће да напуни два бурета.Колико укупно купуса треба да купи,ако у једно буре стаје 46,а у друго 5кг више?

1.буре:______________________________________________________
2.буре_______________________________________________________
Укупно:______________________________________________________
Одговор:__________________________________________________________________________________________________________________


ЈЕДИТЕ ЗДРАВО И ЗДРАВИ БИЛИ!!!!


Прилог бр. 3.
Група за српски језик
Инструкције за рад:
Најпре још једном прочитајте текст. Пажљиво одговарајте на питања. Сваки задатак проверите.
На крају предложите решење проблема.То треба да буду ваша размишљања како ћете посаветовати друге да негују и чувају своје здравље.

Породица Здравковић

 1. О коме говори овај текст?
________________________________________________________
 1. Ко су чланови ове породице?
________________________________________________________
 1. На шта указују њихови надимци?Шта нам они говоре?
________________________________________________________________________________________________________________
 1. Наведите још неке особине ликова ____________________________________________________________________________
 1. Због чега Оги  изгледа као кафански човек?
___________________________________________________________________________
 1. Објасни израз „прилепљен за компјутер“.
___________________________________________________________________________
 1. Какве последице то оставља на дете?
___________________________________________________________________________
 1. Које би сте ви активности предложили Квиску?
___________________________________________________________________________
 1. Зашто тата лоше сања?
___________________________________________________________________________
 1. Због чега мама личи на локомотиву?
___________________________________________________________________________
 1. Одакле Скочкици толика енергија?
___________________________________________________________________________
 1. Како још мама зове Скочкицу и зашто?
___________________________________________________________________________
 1.  У тексту се помињу следеће намирнице:
         грицкалице                    џигерица
         воће                                кукурузн пахуљице
              кафа                                сланина
              цигарете                         воћни јогурт
              млеко                              ражани хлеб
              чварци                            јабука
              цигарете                         сендвичи
              шунка                             мајонез
             Заокружи оно што једе Скочкица.
             Шта мислите о њеном начину исхране?
           ________________________________________________________
             Шта мислите о осталим намирницама?
           ________________________________________________________ 
 1. Смислите и предложите мама-Маци јеловник за један                                                                                                                            дан.Колико оброка и који?
__________________________________________________________________________
 1. Која питања Скочкица поставља на крају текста?
________________________________________________________
 1. Како би сте ви одговорили на та питања?   
________________________________________________________                                       
 1. Шта ви све предлажете да Здравковићи заиста буду здрави?
___________________________________________________________________________
             Ако нађете добра решења биће срећна и Скочкица,а и ми
ЈЕДИТЕ ЗДРАВО И ЗДРАВИ БИЛИ!!!!

Прилог бр. 4
Група за Народну традицију-Чуваре природе

Задатак:

 1. Из коверта извадите материјал за рад. Од добијених  сличица-намирница одаберите најприкладније тј.оне за које ви сматрате да би допринеле да Здравковићи буду заиста здрави.

 1. Најпре распоредите намирнице на полице(према заступљености у исхрани- држећи се знања о елементима пирамиде исхране (где шта стоји, житарице, мессо и тд)),а потом их залепите лепком.


 1. Водите рачуна да ормарић буде уредан.

 1. Све нездраве намирнице одмах баците у корпу на којој је упозорење -  ОПРЕЗ!!!   НЕЗДРАВА ХРАНА!!!

ЈЕДИТЕ ЗДРАВО И ЗДРАВИ БИЛИ !!!
Прилог бр. 5 
Група за ликовну културу
Инструкције за рад:

-Ученици у оквиру групе најпре изложу сав прикупљени материјал за рад:воће,поврће,разне јесење плодове,листове, беби гардеробу и обућу, од кога треба да направе своје аранжмане

-Потом им показујемо различита идејна решења-слике са интернета.Коментаришемо најинтересантније радове.

-Затим приступају раду у оквиру групе.Учитељи надгледају,а по потреби и асистирају.

-На крају правимо изложбу радова

-Похваљујемо најбоље радове

-Проглашавамо победника

-Од преосталог воћа и поврћа,уколико буде времена,можемо направити једну здраву салату која би нас освежила за крај.


     
      

 

Нема коментара:

Постави коментар