четвртак, 9. јануар 2014.

ШКОЛСКА СЛАВА –СВЕТИ САВА

ОШ''Вожд Карађорђе'' Кушиљево
Учитељи: Виолета Богићевић, Илинка Пешић и Новица Ацић


Разред:
1.       3.
Датум:
Јануар 2014..
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа 3. разред:
1. Српски језик –Проширивање знања о Светом Сави
2. Математика-Утврђивање знања о сабирању и одузимању
3.и 4.Ликовна култура – Лик и дело Светог Саве-сликање
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
 текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна
Наставна средства:
 Наставни листићи за групе, цедуље за избор група, -читанкафотографије, слике,  радови ученика, темпере, блок за цртање
Специјални облик наставе:
Корелативна настава
Временска артикулација:
4 школска часа
Место одржавања наставе:
1.      Часови ће бити  одржани у учионици  
3.    
2.       
2      
Корелација;
Музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:
Утврђивање и проширивање знања о Светом Сави кроз  хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
Образовни:
-        -  повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
   
-          -схватање значаја и дела Светог Саве
Функционални:
- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова
Васпитни:
-          -развијање љубави према лику и делу Светог Саве
-         - васпитавање радозналости и тимског рада
- јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
1.      Час српски језик
 Упознавање са начином рада на часу.
Истицање циља тематског дана.
1.корак: Читање текста из читанке за III разред, „Свети Сава и сељак који је тражио срећу“, анализа и дискусија.
2. корак: Ученике поделити у три групе, случајним избором унапред припремљених листића са ознакама група.
 I група : Живот и дело Светог Саве,
II група:  Приче о Светом Сави,
III група:Утврђивање граматике и правописа на примерима из живота Светог Саве – Прилог бр. 1
3. корак: Ученицима поделити наставне листиће
4.корак:Рад група на постављеним задацима  
5. корак: Презентација урађеног од стране ученика
2.      час
Математика
6. корак: Ученике поделити у две групе, случајним избором унапред припремљених листића са ознакама група.
7. корак:Ученицима поделити наставне листиће са задацима кроз које се протеже лик Светог Саве.
I група : Прилог бр. 2,
II група:  Прилог бр 3,
8. корак. Рад на постављеним задацима,
9. корак: Анализа урађених задатака од стране ученика
3.      и 4. час
Ликовна култура
10. корак: Ученике поделити у пет група. Свака група бира по један задатак случајним избором унапред припремљених текстова исписаних на цедуљама.
 11. корак: Ученици добијају задатке по групама – Прилог бр 4.
12. корак: Ученици раде на својим задацима.  
13. корак: Ученици праве заједнички стрип који у низу представља једну целину. Радове лепе на табли где прдставник сваке групе у најкраћим цртама казује поруку коју носи њихов рад.
14. корак: Евалуација тематског дана (Прилог бр 5)


ПРИЛОГ БР.1
                       Свети Сава и сељак који је тражио срећу

  1. Препиши трећу реченицу из приче (то је први облик управног говора).
        _______________________________________________________________
        _______________________________________________________________________

      Напиши ову реченицу на још два начина. _______________________________________________________
____________________________________________________

2.  Следећи текст препиши правилно:
     велики српски просветитељ свети сава оснивач је самосталне српске цркве. најмлађи је   син српског жупана стефана немање на крштењу је добио име растко око 1192 године одлази на свету гору замонашује се у руском манастиру и добија име сава._____________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

3.  У следећим реченицама пронађи придеве и одреди им род и број.
а) Српски манастир Хиландар задужбина је великог жупана Стефана Немање и Светог Саве.
б) Савина браћа су Вукан и Стефан.
в) Сава помаже брату Стефану у државничким пословима.
г) Сава је постављен за архиепископа самосталне цркве.
д) Свети Сава је био учитељ, лекар, мудар и вешт државник.

придеви
род
број

4.  Реши укрштеницу
1)      врста материјала                               

                 
Д
Р
В
О
С
Л
А
В
А
Х
Р
А
С
Т
Т
А
Т
А
Ј
А
К
О
К
О

       2)      свећа, колач, вино

       3)         врста дрвета

       4)      отац

        5)      снажан

         6)      чуло вида


ПРИЛОГ БР.2
  1. Књига о Светом Сави има 345 страница. Милица је првог дана прочитала 108 страница, а другог дана 42 странице више. Колико је страница Милици остало да прочита?
  2. Марко има 320 динара. Хоће да купи књигу о Светом Сави која кошта 575 динара. Колико му новца недостаје?
  3. Школа “Вожд Карађорђе“ у Кушуљеву има 186 ученика. У Светосавској академији учествоваће 68 ученика. Колико ученика неће учествовати у академији
4.      Библиотека има 366 књига, за млађе и старије разреде о Светом Сави. Број књига за млађе разреде мањи је за 188 од броја књига за старије разреде. Колико има књига за млађе, а колико за старије разреде?

 Прилог бр.3 због техничких разлога није објављен. Извињавам се ауторима.

ПРИЛОГ БР. 4
Лик и дело Светог Саве
1.  Стефан Немања и Ана моле Бога да им Бог подари још једно дете.

2.  Принц Растко и његов живот на двору.

3.  Остварење дугогодишњег сна- бежање у монахе.

4.  Ноћно бденије, постриг- монашење.

5.  Свети Сава учи народ.
Разред:
1.       3.
Датум:
Јануар 2014..
Наставни предмети,наставне јединице и тип часа 3. разред:
1. Српски језик –Проширивање знања о Светом Сави
2. Математика-Утврђивање знања о сабирању и одузимању
3.и4.Ликовна култура – Лик и дело Светог Саве-сликање
Облик рада:
индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе:
 текстуална, илустративна, интерактивна, демонстративна, усмено излагање, радионичарска, кооперативна
Наставна средства:
 Наставни листићи за групе, цедуље за избор група, -читанкафотографије, слике,  радови ученика, темпере, блок за цртање
Специјални облик наставе:
Корелативна настава
Временска артикулација:
4 школска часа
Место одржавања наставе:
1.      Часови ће бити  одржани у учионици  
3.    
2.       
2      
Корелација;
Музичка култура
ЦИЉ ЧАСА:
Утврђивање и проширивање знања о Светом Сави кроз  хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
Образовни:
-        -  повезивање претходних знања и искустава са новим садржајима
   
-          -схватање значаја и дела Светог Саве
Функционални:
- навикавање ученика на групни рад
- интеракција међу децом
- помоћ слабијим ученицима
     - примена знања са претходних часова
Васпитни:
-          -развијање љубави према лику и делу Светог Саве
-         - васпитавање радозналости и тимског рада
- јачање самопоуздања код деце
Садржај рада:
1.      Час српски језик
 Упознавање са начином рада на часу.
Истицање циља тематског дана.
1.корак: Читање текста из читанке за III разред, „Свети Сава и сељак који је тражио срећу“, анализа и дискусија.
2. корак: Ученике поделити у три групе, случајним избором унапред припремљених листића са ознакама група.
 I група : Живот и дело Светог Саве,
II група:  Приче о Светом Сави,
III група:Утврђивање граматике и правописа на примерима из живота Светог Саве – Прилог бр. 1
3. корак: Ученицима поделити наставне листиће
4.корак:Рад група на постављеним задацима  
5. корак: Презентација урађеног од стране ученика
2.      час
Математика
6. корак: Ученике поделити у две групе, случајним избором унапред припремљених листића са ознакама група.
7. корак:Ученицима поделити наставне листиће са задацима кроз које се протеже лик Светог Саве.
I група : Прилог бр. 2,
II група:  Прилог бр 3,
8. корак. Рад на постављеним задацима,
9. корак: Анализа урађених задатака од стране ученика
3.      и 4. час
Ликовна култура
10. корак: Ученике поделити у пет група. Свака група бира по један задатак случајним избором унапред припремљених текстова исписаних на цедуљама.
 11. корак: Ученици добијају задатке по групама – Прилог бр 4.
12. корак: Ученици раде на својим задацима.  
13. корак: Ученици праве заједнички стрип који у низу представља једну целину. Радове лепе на табли где прдставник сваке групе у најкраћим цртама казује поруку коју носи њихов рад.
14. корак: Евалуација тематског дана (Прилог б)

ПРИЛОГ БР.1
                        Свети Сава и сељак који је тражио срећу
1.Препиши трећу реченицу из приче (то је први облик управног говора).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Напиши ову реченицу на још два начина.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.  Следећи текст препиши правилно:
велики српски просветитељ свети сава оснивач је самосталне српске цркве. најмлађи је   син српског жупана стефана немање на крштењу је добио име растко око 1192 године одлази на свету гору замонашује се у руском манастиру и добија име сава.
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.  У следећим реченицама пронађи придеве и одреди им род и број
     а) Српски манастир Хиландар задужбина је великог жупана Стефана Немање и Светог Саве.
      б) Савина браћа су Вукан и Стефан
     в) Сава помаже брату Стефану у државничким пословима
     г) Сава је постављен за архиепископа самосталне цркве.
     д) Свети Сава је био учитељ, лекар, мудар и вешт државник.
придеви
род
број

 5.  Реши укрштеницу:                                                               1)      врста материјала                               

                 
Д
Р
В
О
С
Л
А
В
А     
Х
Р
А
С
Т
    
Т
А
Т
А
Ј
А
К
О
К
О

          2)      свећа, колач, вино

           3)       врста дрвета

           4)      отац

           5)      снажан

6)      чуло вида


ПРИЛОГ БР.2
1.Књига о Светом Сави има 345 страница. Милица је првог дана прочитала 108 страница, а другог дана 42 странице више. Колико је страница Милици остало да прочита?
2.Марко има 320 динара. Хоће да купи књигу о Светом Сави која кошта 575 динара. Колико му новца недостаје?
3.Школа “Вожд Карађорђе“ у Кушуљеву има 186 ученика. У Светосавској академији учествоваће 68 ученика. Колико ученика неће учествовати у академији?
4.      Библиотека има 366 књига, за млађе и старије разреде о Светом Сави. Број књига за млађе разреде мањи је за 188 од броја књига за старије разреде. Колико има књига за млађе, а колико за старије разреде?
..


Нема коментара:

Постави коментар