субота, 11. јануар 2014.

Пролеће се разиграло

       ОШ „Ђура Јакшић“  Параћин
       Ауторски тим:
       Снежана Ђокић
       Живка Радисављевић
       Зорица Давидовић

 Општи подаци
Школа
„Ђура Јакшић“
Место
Параћин
Датум
22.10.2013.
Разред
први
Часови по реду
1.      2.  И  3.
Стручни подаци о часу
Наставна тема
ПРОЛЕЋЕ СЕ РАЗИГРАЛО
Предмети
Српски језик,Математика,Свет око нас,Ликовна култура,Лепо писање
Тип часа
Комбиновани :обрада.утврђивање,проширивање знања,стваралаштво
Облик рада
Групни,индивидуални,фронтални,рад у пару
Наставне методе
Текстуална,дискусија,описивање,извештавање,метода писаних радова,метода практичних радова,стваралачка,кооператива,илустративна,
Наставна средства
Текст-читанка,наставни листић „Добро дошли у слово играоницу“ , папирни цветови,пано-дрво лепих речи,укрштеница-слика,реч , дечји цртеж,картон,папир у боји,креп папир,словни знаци од картона,наставни листић -задаци из математике,радови ученика,презентација у Power Pointu
Техничка помага
Рачунар и видео бим
Специјални облик наставе
Интегративно учење,хоризонтална и вертикална повезаност градива, примена образовног софтвера у настави
Временска артикулација часа
Час траје 135 минута (односно три везана часа)

Уводни час : 45 минута
Главни део: 45 минута
Завршни део : 45 минута
Садржај рада
-Откривање поруке  „СЛОВОИГРАОНИЦА“
- читање и тумачење текста  „КАД ПРОЛЕЋЕ ДОЂЕ“
-презентација „ПРОЛЕЋЕ СЕ РАЗИГРАЛО“
-ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-подела деце у групе према афинитетима и подела задужења-док деца раде пустити тиху мизику  - Пролеће – Вивалди
Надгледање рада у групама,ако је потребно додатних инструкција, упућивање и помоћ групама
-презентовае радова група (анализа рада,дискусија,утисци о заједничком раду и подели задужења у групи)
-кретивна порука „Пролеће се разиграло“ (изложба необичних слова и ликовних радова)
-утисци о часу (Како нам је било- уз помоћ стикера изражавају своја осећања)


Циљ часа:
  Упознавање ученика са одликама пролећа као годишњег доба кроз доживљавање књижевног текста и стварање збирке лепих речи, кроз усвајање основних карактеристика живе природе и биљног света и уз слободно исказивање личног доживљаја пролећа кроз ликовне и практичне активности

ПРЕДМЕТ
ТИП ЧАСА
ПРЕТХОДНА СИТУАЦИЈА
Српски језик
Обрада,стваралаштво
Припрема за разговор о пролећу: посматрао сам,ослушкивао сам и осећао мирисе у парку,улици,башти
Математика
утврђивање
До сада су ученици научили сабирање и одузимање бројева до 20,тако да ће и задаци бити везани за то градиво.
Ликовна култура
стваралаштво
Да нацртају,изрежу и залепе колаж од различитих материјала.
Лепо писање
вежбање
На припремљеним шаблонима слова,доцртају,украсе (контрастом боја) уз помоћ различитих материјала ,како би добили необична слова
Свет око нас
Утврђивање и практичан рад
Ученици су научили основне карактеристике живих бића и на овом часу ће практичним радом применити своја знања

ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          Навикавање ученика на групни рад
-          Сарадња међу децом
-          Помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група према афинитетима
-          осамостаљивање ученика у раду
-          откривање звука и мириса пролећа
-          оспособљавање за самостално учење и интегрисање теоретских и практичних сазнања
-          креативно повезивање облика и боја у раду
-          Развијање моторичких способности ученика
-          Оспособљавање за коришћење различитих материјала у ликовном стваралаштву
-          -развијање и подстицање еколошке свести ученика

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ ЧАСА:
-ученици изражавају доживљај књижевног текста
-разумеју и описују звуке и мирисе пролећа
-разумеју значај биљака за људе
-стичу практична сазнања (садимо биљке)
-разумеју поступак у настајању колажа
-маштовито повезују облике и боје у раду
-развијају моторичке способности                         ТОК     ЧАСА
На првом часу биће обрађена наставна јединица „Кад пролеће дође“ на коме ће ученици стећи нова сазнања о бојама ,мирисима и звуцима пролећа,богатити свој речник речима које сликају пролеће,описују природне појаве,износе своја искуства.
Тај први час биће уједно и уводни  час у активности које предстоје током дана.

ДЕО ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТВА
У
В
О
Д
Н
И

Д
Е
О

Г
Л
А
В
Н
И

Д
Е
О-Откривање поруке“Словоиграоница“
-Анализа откривене поруке „Пролеће се разиграло“
-мотивациони разговор на тему : Шта ради пролеће у нашем граду?
-Подела деце у групе по афинитетима
1.група за српски језик
2.група за математику
3.група за свет око нас
4.група за ликовну културу
5.група за лепо писање

ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
-објашњавање начина рада и подела задужења
-док деца раде пустити тиху музику „Пролеће“ Вивалди
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама
- подстицање деца на сарадњу
-праћење рада


ф
р
о
н
т
а
л
н
и


Групни облик рада

р  а
а  м
з  б
г
o  и
в  ј
о  е
р  н
    т
    а
    л
    н
    а

кооперативна,
амбијентална,радионичарска,метода практичних радова,метода писаних радова


Н
А
С
Т
А
В
Н
И

Л
И
С
Т
И
Ћ
КЊИЖЕВНО УМЕТНИЧКИ ТЕКСТ,
НАСТАВНИ ЛИСТИЋ,
ПРЕЗЕНТАЦИЈА „МАЛИ ПРОЛЕЋНИ КВИЗ“
,НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ СА ЗАДАЦИМА ЗА ГРУПЕ


                                                                   

Део часа
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТВА
З
А
В
Р
Ш
Н
И

Д
Е
О
-презентовање радова по групама
- питања и коментари ученика из других група
-утисци ученика о часу
Индивидуални,
Фронтални

Усмено излагање,
разговор,
демонстативна
Радови ученика
                             
                                                         ПРИЛОГ БР.1                                                               
ГРУПА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
                                        
     
     ТЕКСТ ПЕСМЕ: „Кад пролеће дође“ –Б.Тимотијевић

1.Какво расположење буди овај текст у вама?

2.Зашто се све ти радујеш пролећу?

3.Сунце у пролеће људима поклони много радости.Зашто?

4.Пронађи у тексу речи које говоре шта ко почиње да ради у пролеће.
Препиши их.

5.Зашто писац упоређује сунце са учитељем?

6.Обратите пажњу на речи у тексту које говоре о звуцима у пролеће.Препиши их и од њих направи дрво лепих речи.

                                                                          Прилог 2.

                                                       ГРУПА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ                 

МАТЕРИЈАЛ: колаж папир,ребрасти картон,мрвице за колаче,хамер у боји,траке у боји,папир у боји,маказе,лепак,дугмад,креп папир

Упутство за рад:
-           Од добијеног материјала и модела по коме ће радити маштовитим спајањем  настаће колаж – занимљиве слике лептира,пчеле,птице и цвета


                                                                       
                                                                         
                                                                    ПРИЛОГ бр. 3.
                                                           ГРУПА ЗА МАТЕМАТИКУ   
   

Први сабирак је број 9 ,а други број 8.Израчунај збир.
 _________________________________________________

Умањилац је број 6,а умањеник 15.Израчунај разлику.

__________________________________________________

Јована је убрала 8 љубичица,Ана 7.Направиле су букет за маму.Колико је љубичица у букету?

Јована : ________________________
Ана: ___________________________
Букет: _________________________
ОДГОВОР: ________________________________________________________________________

На маслачку је било 20 латица.Ветар је одувао 12 латица.Колико је латица остало на маслачку?

Једнакост: ____________________
ОДГОВОР: ________________________________________________

У башти је било 17 лептира,одлетело је 9 лептира,а затим је долетело 4 лептира.Колико је сада лептира у башти?

Једнакост:  _________________________________________
ОДГОВОР: __________________________________________________

Баштован је засадио 6 лала,а за 3 више белих рада.
       Колико је засадио белих рада? 
       Колико је укупно цветова засадио?

     Лале: _______________________
     Беле раде: __________________               
            Укупно: __________________________________
            ОДГОВОР: ______________________________________

                                                                Прилог 4. 
            
                                                          ГРУПА ЗА ЛЕПО ПИСАЊЕ


Материјал за рад:  изрезана слова од хамера у боји ,креп папир,папирнати цветово разних боја,лепак,маказе.

Упутство за рад: Ученици су имали задатак да изрезана слова из помоћ датог материјала ,маште, креативног и кооперативног рада  учине што занимњивијим и лепшим  и да унесу дах пролећа у  фонетске симболе.
                                                                   Прилог 5.

                                                       ГРУПА ЗА СВЕТ ОКО НАС

1.задатак:   Реши укрштеницу.(радимо у пару)
Решење :БИЉКЕ

       2.задатак : Мали пролећни квиз-шта и колико знамо о природи и пролећу (презентација у Power Point u)                                   
3.задатак:  О чему говоре стихови Ј.Ј.Змаја ?         
                         „Где год нађеш згодно место
                          Ту дрво посади,
                          А дрво је благородно
                          Па ће да награди .“Нема коментара:

Постави коментар