недеља, 12. јануар 2014.

МАЛА ПОЗОРНИЦА-ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ

ОШ,, Јоца Милосављевић“ Багрдан
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ,, Јоца Милосављевић“ Багрдан
Разред:
2.
Број деце:
11
Радни простор:
Учионица
Учитељица:
Ивана Матић
Датум:
17.12.2013.

СТРУЧНИ  ПОДАЦИ ЧАСА:
Тематска целина:
Мала позорница

Наставне јединице:
-Зна он унапред-Гвидо Тартаљ-Српски језик
-За толико већи и толико пута већи број-Математика
-Временске одреднице и годишња доба-Свет око нас
-Поклони-ликовна култура

Наставни предмети:

Српски језик, Математика, Ликовна култура
Тип часа:

Облик рада:

Наставне методе:

Наставна средства:

Специјални облик наставе:

Временска артикулација часа:
Комбинована, обрада, утврђивање, стваралаштво
Групни, индивидуални, фронтални, рад у пару
Текстуална, разговора, писаних радова, илустративна, радионичарска
Читанка-текст, наставни листићи за групу, блок, боје, маказе, украси
Интегративно учење

 105 мин.
-Уводни део 30 мин.
-Главни део 35 мин.
-Завршни део 40 мин.
Садржај рада:

Циљ часа:
-активност за почетак-укрштеница
-учитељ чита текст
-краћи разговор о тексту
-подела деце у групе
-објашњавање рада
-истицање циља часа
-учиници раде у групама по задужењу
-надгледање рада групе
-пружање помоћи групама
-презентовање радова по групама
-вредновање наставног дана од стране ученика
-заједнички закључак какав је био дан

Обрада драмског текста Зна он унапред, Гвидо тартаља, утврђивање знања из математике и света око нас и дечје стваралаштво

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ:

Образовни задаци:

Функционални задаци:
Васпитни задаци:Естетски:

-Упознавање са новом врстом наставе, интегративно учење
-Савладавање новог градива и обнављање наученог


-Развијање креативности
-Развијање самопоуздања, задовољство у раду


-Развијање и неговање сарадничких односа
-Развијање одговорности у раду


Развијање естетских ставова и критеријума
ТОК АКТИВНОСТИ:
Уводни део:

Облик рада:
Наставна метода:
Наставна средства:

Истицање циља часа
Садржај:
-мотивација за рад, укрштеница
-читање драмског текста Зна он унапред, Гвидо Тартаља
-кратак разговор о тексту
-подела у групе
-1.Група за Српски језик
2. Група за математику
3.Група за Свет око нас
4. Група за Ликовну културу
-објашњавање начина рада

Фронтални
Разговора, текстуална
Укрштеница, текст, читанка
Главни део:

Облик рада:
Наставна метода:
Наставна средства.

Садржај:
-Ученици раде у групи
-Надгледам њихов рад и помажем ако треба
-Пратим рад ученика


Групни
Писаних радова
Наставни листић, блок, боје, маказе
Завршни део:
Облик рада:
Наставне методе:
Наставна средства:
Садржај:
-презентовање радова по групама
-читање ученика по улогама(два ученика по избору учитеља)
-утисци ученика о часу

Рад у пару, индивидуални
Разговор, усмено излагање
Радови ученика, смајли за вредновање наставног дана

Прилог 1.  Попуни укрштеницу и откриј речи које се крију у обојеној колони (лево на хамеру се налазе слике: број 1, торта, ђак, миш, сат, млеко, учитељ, патика, пекар, школа, срце, број 5).Д

Р
АМС

К

И


Т

Е
К
С


Т


I Група за Српски језик
1.Када и где се одвија радња сценске игре?_______________________________________
2.Наброј ликове? _____________________________________________________________
3.Шта Миши значи прича о закашњавању?_______________________________________
4.Какав је Миша дечак?_______________________________________________________
5.Шта је најсмешније у овом тексту?____________________________________________
6.Напиши поуку овог текста. __________________________________________________
7.Напиши једну обавештајну реченицу о Миши.__________________________________
 8.Препиши реченицу правилно.
УЈУТРУ, БАШ ПРЕД ПОЧЕТКА ШКОЛЕ ТРЕБА ДА НАМ СТИГНЕ ТЕТКА ИЗ НИША.
_____________________________________________________________________________
9.Прецртај уљеза.

учитељ                                         Ниш
Миша                                            миш
пекар                                            Миша
миш                   
 10.Следеће именице разврстај у табелу: Миша, шоља, учитељ, јутро, хлеб и дан.
бића
предмети
појаве

                                                      
                                                              II Група за Математику

1.Одреди број који је:
2 пута већи од 6 ______________
За 2 већи од 6 ________________

2.Учитељ је замислио број 7, а Миша за 5 већи. Који број је замислио Миша?
_______________________________________________________________________

3.Миша је замислио број 7, а учитељ број 5 пута већи. Који је број замислио учитељ?
_________________________________________________________________________

4.Месец фебруар има 29 дана, а март за 2 више. Колико март има дана?
_________________________________________________________________________

5.На одмору је у учионици остало 5 ђака, а изашло их је 3 пута више. Колико је ђака изашло из учионице?
_________________________________________________________________________

6.У пекари су два пекара, отац и син. Отац за један час направи 9 ђеврека, а син 2 пута више. Колико ђеврека направи син за један час и за колико више?_______________________________________________

7.Миша је у понедељак закаснио 5 минута, у уторак за 4 минута више, а у среду 4 пута више него ли у понедељак. Колико минута је Миша закаснио у уторак, а колико у среду?

Уторак _______________________________________________________
           Среда________________________________________________________

8.Миша је ученик другог разреда и славио је 8.рођендан. На рођендану му је био друг Пера старији 2 године од њега и брат Сима 2 пута старији од Мишиног друга. Колико година има Мишин друг Пера, а колико брат Сима?
Пера ______________________________________________________________
Сима______________________________________________________________

9.Стари пекар је за дан направио 3 кифле, 3 пута више ђеврека и 10 пута више хлеба од ђеврека. Колико је стари пекар направио тог дана ђеврека, а колико хлеба?
Ђеврека___________________________________________________________
Хлеба _____________________________________________________________

10. На позорници се налазе 2 глумца. Иза кулиса су 5 пута више, а у публици је 9 пута више гледалаца. Колико је глумаца иза кулиса, а колико гледалаца у публици?
Глумици ______________________________________________________
Публика______________________________________________________

III Група за Свет око нас

1.Реши укрштеницу:                                           
Зимска падавина
Једно годишње доба
Светли део дана
Четврти месец у години
Шести месец у години
Справа за мерење времена
Допуни реченице:
Дан има ____ сата.
Светли део дана зове се _____________ .
Ноћ је _____________________________.
Поноћ је ___________________________.
Један сат има ______ минута.

Шта је часовник и из чега се састоји?
Заокружи тачне одговоре:
Година има 356 или 366 дана.
Сви месеци имају по 30 дана.
Година има 6 месеци.
Седмица има 7 дана.
Година има два годишња доба.
Колико минута траје:
Школски час? _____________
Мали одмор? _____________
Напиши данашњи датум.
Напиши који је први месец у години?
 Попуни табелу.

г
о
д
и
н
а
Месеци
Број дана

 Када почиње Нова година? ___________________________________

IV Група за Ликовну културу
Материјал: блок бр.5, дрвене бојице, оловка, маказе, пластелин.
Задатак: Нацртајте часовник –будилник Миши као поклон за рођендан са казаљкама на време када треба да је у школи, да не касни. 

Нема коментара:

Постави коментар