четвртак, 24. октобар 2013.

Зимске чаролије

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ „ Бранко Крсмановић“
Место:
Доња Мутница
Датум:
/
Разред:
други
Часови по реду:
1.  2. и 3.

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ ДАНУ:
Наставна
тема:
Зимске чаролије
Предмети:
Српски језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура  у корелацији са Музичком културом
Тип часа:
Комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво, проширивање знања
Облик рада:
Групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
Текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 Текст-Читанка, наставни листићи са задацима за групе
Техничка помагала:
Рачунар и видео-бим
Специјални облик наставе:
Интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Наставни дан траје 135  минута (односно три везана часа)
 Уводни део: 45 мин.
Главни део: 45 мин.
Завршни део: 45 мин.
Садржај рада:
- Певање песме ''Зима'', као мотивациија за рад;
 - учитељ изражајно чита текст;
- истицање циља часа;
- подела деце у групе према афинитетима  и подела задужења;
-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама;
- запевајмо сложно сви за крај – ''Ала, веје, веје''

ЦИЉ ЧАСА:
 Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о зими кроз групни рад  и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          сарадња међу децом
-          осамостаљивање ученика у раду
-          разврставање деце према интересовању
-    да деца испољавају креативност
-          помоћ слабијим ученицима


ТОК ЧАСА:

Настава се изводи у другом разреду. Градиво ће бити повезано хоризонтално и вертикално. Први час је увод у активности које ће се реализовати током дана.
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
УВОДНИ ДЕО


- певање песме ''Зима''
- кратак разговор о зими
- читање текста: ''Сликарка зима'' Десанка Максимовић

*      Први уитисци, објашњавање непознатих речи
*      Анализа текста, према  методичко-дидактичко апаратури у Читанци
*      Ликови и њихове особине
*      Одређивање поруке
*      Јесењи плодови
*      Птице и животиње
*      Људи-послови
*      Деца
*      Одевање

Потом ће се ученици поделити по разредима, а потом по групама или паровима ( у зависности од тога колико ученика има у разреду).
-Подела деце у групе према афинитетима :
1.Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за природу и друштво
4.Група за ликовну културу

ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА

ФРОНТАЛНИ
РАЗГОВОР, ТЕКСТУАЛНА МЕТОДА, МЕТОДА ПИСАНИХ РАДОВА

Текст – Читанка, свеска

део ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

- Објашњавање начина рада

- Подела деце у групе према интересовањима

1. Група за српски језик
2. Група за математику
3. Група за свет око нас
4. Група за ликовну културу
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА

КООПЕРАТИВНА, РАДИОНИЧАРСКА МЕТОДА , МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
Наставни листићи са задацима за групе, темпере и четкица


ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
- презентовање радова по групама

- писање стихова о појмовима везаним за зиму (пахуља, снег, Деда мраз, санке...)

- утисци ученика о часу

ИНДИВИДУАЛНИ И ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, МЕТОДА ПИСАНИХ РАДОВА
РАДОВИ УЧЕНИКА

Предмет
Тип часа
Претходна ситуација
Српски језик

Обрада
градива, утврђивање,
Домаћи задатак ученицима је био да прочитају бајку ''Сликарка зима'' у Читанци
Математика

Утврђивање градива 
До сада су ученици научили сабирање и одузимање двоцифрених бројева тако да ће задаци бити везани за то градиво
Ликовна култура
Стваралаштво
Цртање на тему ''Зимске чаролије''

Свет око нас

Утврђивање градива
Ученици су до сада научили годишња доба, карактеристике зиме, временске одреднице.
 Прилог број 1.
 Група за српски језик
 Текст се налази у Читанци на страни 85.
 1. Како Десанка Максимовић у тексту „Сликарка зима“ описује природу ?
 2.Чиме је сликарка Зима решила да обрадује децу ?
 3.Како замишљате слику на прозору ?
 4. Шта је врт захтевао од Зиме?
 5.Шта је зима поклонила четинарима?
 6.Шта мислите коме још Зима може да испуни жеље?
 7.Коју вашу жељу може испунити зима?
 8. Како нестају зимске чаролије?

Прилог бр. 2
Група за математику
 1. Маша је добила 36 новогодишњих украса, а њена сестра 23. Колико су укупно украса добиле?
 2. Марко је засадио 54 јелки, а Неша 15 мање. Колико ја јелки засадио Неша?
 3. Домаћин Никола је за славу купио 18 килограма рибе, а његов комшија 9 килограма више. Колико су килограма укупно купили?
 4. Маја је новогодишњој јелки ставила 7 украса, а њена другарица 10 пута више.
а) Колико су укупно украса ставиле на јелку?
б) Колико је украса више другарица ставила од Маје?
 1. Два друга су се скијала један другом у сусрет. На почетку је растојање између њих било 100 м. Један друг је до сусрета прешао 58 м, а други 19 м мање.
      Колико им је метара остало до сусрета?
 1. Мама је за Нову годину правила колаче. Направила је 10 баклава, 2 пута више ружица, а цветића колико баклава и ружица заједно. Колико је укупно колача мама направила?
 2. Две другарице Милица и Невена су за грудвање направиле 58 грудви снега. У грудвању је Милица искористила 18, а Невена 15 грудви више од Милице. Да ли су искористиле све направљене грудве снега?
 3. У џаку је било 90 пакетића. У једном џаку је било 10 пакетића више него у другом. По колико је пакетића било у сваком џаку?Прилог бр. 3

Група за свет око нас

 1. Између којих годишњих доба се налази зима?
 1. Који су зимски месеци?
 1. Опиши промене у природи зими.
 1. Које празнике прослављамо зими?
 1. Наброј падавине зими.
 1. Које зимске спортове волиш?
 1. Наведи један разлог зашто волиш зиму.


Прилог бр. 4

Група за ликовну културу
 Материјал: темпера и четке, хамер папир.

На хамеру насликајте зиму, зимске чаролије.


Нема коментара:

Постави коментар