понедељак, 14. октобар 2013.

СКУПОВИ СУ СВУДА ОКО НАС

Вредне колеге из Смедерева, урадиле су припрему и реализовали тематски дан о скуповима. 
Хвала!!!

Основна школа”Др  Јован  Цвијић”Смедерево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:                                                                                                                
Назив школе:
Основна школа”Др  Јован  Цвијић”
Место:
Смедерево
Предмет:
Српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура (све у корелацији са  ликовном културом)
Разред:
1.(први)
Датум:
16,октобар 2013,
Назив школе:
Основна школа”Др  Јован  Цвијић”СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
Уводни час је из математике
Скуп ~Елемент скупа
Обрада
Српски језик
На   улици
Утврђивање и вежбање
Свет око нас
Како прелазиш улицу
Обнављање градива

Ликовна култура-
Широко уско  ~Скупови (свуда око нас)
Обрада

Наставна средства:
Power point презентација,лап топ, штампан материјал за ученике (да не би морали да преписују у свеске, добиће материјал да залепе у свеске),уџбеник,радови ученика
Tехничка помагала:
Рачунар
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска,
Облици рада:
индивидуални, групни рад .фронтални
Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са ликовном културом
Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Трајање часа:
135 минута – три школска часа
Уводни део  45 минута
Главни део 45 минута
Завршни део 45 минута
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује,
Активности учитеља:
организује час, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Обрада новог градива из математике и утврђивање и обнављање савладаног градива из српског језика и света око нас кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња. Повезивање интегративне наставе са дечјим искуством.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности


- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави
ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                    
- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави

- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом

- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање

- развијање креативности
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према настави

- васпитавање одговорности у раду

- васпитавање сарадничких односа

- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз    ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 мин


Претходна ситуација:
Пракса у нашој школи постаје одржавање огледних часова са применом иновативних модела рада у настави. .. . у.
Садржај рада:Уводни део:
Понављање претходно савладаног градива о именовању и бројању, кроз разговор са ученицима који је  праћен презентацијом.
 Упознавање и усвајање појма скуп и елемент скупа.
Рад на задацима са слајдова и са табле.
.Понављање новог градива и његова систематизација кроз рад ученика на задацима.
У завршном  уводног часа ученици раде индивидуално на радном листу. Повратну информацију добијају преко слајдова(слајд бр.13, 14, 15 ).

Главни део:
Истицање циља часа
Подела одељења на групе-српски језик,свет око нас~на основу афинитета ученика.
Подела наставних листића.
- Ученици раде своје задатке у паровима;
- Учитељ помаже и надгледа рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;
-Ако неко  заврши пре пребацићемо га у групу за ликовно јер тако  имати мало више посла од осталих;

Завршни део:
Ликовна култура ~подела на групе и давање задатка~
Од добијеног материјала да направе разне приказе скупова из наше околине(картон,блок,колаж папир,лепак,маказе,вуница,тканина,вата)
~групни рад ученика на задатку
- Презентација ученичких  радова ;
- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу;
- Утисци деце о часу;

П Р И Л О З И

.. Група за српски језик
Понављање градива из српског језика повезујући их са скуповима који су свуда око нас,Рад на слици из Буквара на страни 20,Издавачке куће Завода за уџбенике и наставна средства.

Питања су на листићу који у групи чита ђак који зна да чита и после тога ученици раде групно.
1)      Опишите шта видите на слици.
2)      Дајте имена деци,
3)      Напишите које саобраћајне знаке видите на слици,
4)      Смислите причу по слици користећи       речи_семафор,улица,непажња,милиционер,кочница,кућа,
5)      Пробајте да одглумите ту причу користећи звуке са улице.
6)      Набројте скуп свих саобраћајних знакова које видиш на слици(можете и да их                                                          нацртате у завршном делу часа).

Група за свет око нас
.
Питања су на листићу.
1,Нацртај~авион,камион,воз,хеликоптер,ауто,бицикл,чамац ,подморницу  и онда затвореном линијом означи која од тих средстава припадају скупу саобраћајних средстава по води,која на копну и у ваздуху.
2.Нацртајте још неке скупове које смо учили из света око нас (Сетите се којој групи ви припадате).
3.Нацртај скуп саобраћајних знакова које видите близу школе или на путу до школе.
4.Одговорите са ДА и НЕ (ЗАОКРУЖИВАЊЕМ)~АКО ЈЕ ТВРДЊА ТАЧНА ИЛИ НЕТАЧНА~
Милиционер је човек који управља авионом       ДА           НЕ
Аутобус је средство које се креће по коловозу     ДА           НЕ
Семафор се налази на раскрсници                        ДА           НЕ
Када је црвено светло смемо да пређемо улицу   ДА           НЕ
Раскрсницу претрчавамо како хоћемо                   ДА           НЕ

5. Нацртајте семафор и спремите песмицу или глуму да објасните како раде његова светла.

Група за ликовну културу
Задатак:Од добијеног материјала да направе разне приказе скупова из наше околине(картон,блок,колаж папир,лепак,маказе,вуница,тканина,вата)
~групни рад ученика на задатку
- Презентација ученичких  радова ;

- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу;

- Утисци деце о часу;

.Читав свет око нас је скуп разних бића,предмета и појавa

Нема коментара:

Постави коментар