петак, 15. март 2013.

ИДЕ НОВА ГОДИНА У БЕЛОМ КАПУТУ...ОПШТИ ПОДАЦИ :
Назив школе:
ОШ'' Бранко Радичевић ''
Место:
Витковац
Предмет:
Енглески језик, математика,српски језик, ликовна
култура (све у корелацији са музичом културом)
Разред:
1. – 4. ( неподељена школа )
Датум:
24. децембар 2012.
Реализатори:
1. Верица Павловић- професор разредне наставе

2. Јасна Савић- професор разредне наставе

3. Славка Совиљ- наставник разредне наставе

4. Љиљана Митровић- наставник разредне наставе

5. Јасминка Миливојевић - професор разредне наставе

6. Зорана Андрић – професор енглеског језика

7. Дарко Маџаревић - професор енглеског језика

8. Наташа Павков - васпитач

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА

Уводни час је из
Енглеског језика
Happy Christmas утврђивање
Математика Колико смо научили до
сада
утврђивање и вежбање
Српски језик Честитка; Новогодишња и
Божићна честитка
обрада и вежбање
Ликовна култура Новогодишња честитка вежбање
Наставна средства:
пример честитке , флеш картице, аудио
CD, наставни листићи за групе, колаж
папир, темпере , маказе, картон,
шљокице, лепак, траке, папир у боји
Tехничка помагала:
Рачунар
Наставне методе:
метода писаних радова, разговор,
демонстративна, метода усменог
излагања, илустративна, кооперативна,
радионичарска
Облици рада:
индивидуални, групни , фронтални
Корелација:
Сви наведени часови су у међусобној
корелацији и корелацији са музичком
културом
Трајање часа:
135 минута – три школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује,
организује, сарађује, презентује,
процењује, пева
Активности учитеља:
организује час, упућује, даје инструкције,
помаже, подстиче, уводи иновације у
наставни процес, контролише рад
ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Обрада и вежбање градива из српског језика ; утврђивање и
вежбање савладаног градива из математике и енглеског језика.
Повезивање садржаја ових предмета са садржајима ликовне и
музичке културе кроз интегративну наставу.
ЗАДАЦИ ЧАСА:


ОБРАЗОВНИ:
- обрада,вежбање и утврђивање градива кроз добро
осмишњене и вођене активности
- увођење иновација у наставни процес
ФУНКЦИОНАЛНИ:

- разноврсне активности ученика у настави
- развијање логичког мишљења и закључивања;
оспособљавање за критичко процењивање
- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се
настава приближила ученицима и учинила смисленијом
и занимљивијом
- примена стечених знања
- развијање креативности и богаћење речника
-развијање способности за јавно наступање

ВАСПИТНИ:
- васпитавање одговорности у раду
- развијање толеранције према свему што је различито
- васпитавање сарадничких односа
- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
- развијање осећаја за лепо кроз ликовне радове
- развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
30 минута
Главни део:
око 80 минута
Завршни део:
око 25 мин


Фазе часа : Садржај часа
Уводни део: - Слушање песама о Новој Години на енглеском језику
“We wish you a Merry Christamas” “Jingle bells”
- Наставници причају о традицији прослављања Божића и
Нове године на енглеском говорном подручју
- Ученици 1. и 2. разреда именују предмете са флеш
картица везано за празнике, а ученици 3. и 4. разреда
записују исте , на енглеском језику
-Разговор о обичају писања писма Деда Мразу .
- Ученици 1. и 2. разреда цртају своје новогодишње
жеље, на добијеној форми коју ће склопити као честитку
( прилог 1а ), а ученици 3. и 4. разреда на добијеним
формама писма ( прилог 1 б ) своје жеље записују, на
енглеском
Главни део:
1. активност
- Ученици идивидуално раде своје задатке из математике ,
подељени у групе по разредима ( прилог 2а, 2б, 2в, 2г )
- Учитељ помаже и надгледа рад;
2. активност
- Подела ученика у 2 групе ( због малог броја ученика)
према стиховима новогодишњих песама ( прилог 3)
- Свака група отпева своју песму
- Ученици раде задатке по групама
Група за српски језик на основу примера попуњене
честитке усваја начин правилног писања, а затим сами
смишљају могуће текстове и записују их на папире у боји
Група за ликовну културу прави честитке од
понуђеног материјала ( прво осмисле- скицирају, а затим
сецкају, лепе,...)
- Учитељ надгледа и помаже рад по групама, даје
потребне инструкције; ученици сарађују у групи .
Завршни део:
- Презентација ученичких радова ;
- Певање новогодишње песме на енглеском и српском
језику
- Утисци деце о часу;

Прилог 1а
Прилог 1б
Dear _________________________,
My name is _____________________________ , and I am ______ years old .
I live in the great village of ____________________ . That is in the state
of __________ , but I` ll bet that you already know that .
This year I have been very ___________________.
Some things I would like for Christmas this year are _____________, ______________ ,
____________ , ________________ and a __________________.
Merry Christmas and Warmest Wishes
__________________________________
Реши задатке, а затим према кључу упиши слова у кружиће . Прочитај реченицу.
· Маја има 5 прскалица, а Ана 3 више. Колико има Ана? _______________
· На јелку је стављено 9 украса и 3 машне мање. Колико је машни? ____________
· У пакетићу је било 10 бананица. Јован је појео 3. Колико је остало? ___________
· Испод јелке је било 2 поклона. Мама је додала 3, а бака 4.
Колико је поклона сада ? _______________
· Иван је имао 10 прскалица. Потрошио је 2, а три је дао брату.
Колико му је остало? ______________________
· За украшавање собе деца су спремила 9 балона. Пукло је 5, а они су додали још 6.
Колико ће балона употребити за украшавање? _______________
· Деда Мразу је стигло 6 писама, па одмах још 4. Прочитао је седам писама. Колико
још писама треба да прочита ? ________________
5 9 8 10 6 3 7
ГО ВА СРЕ ДИ ЋНА НА НО
Спој украс са одговарајућом
јелком.
Прилог 2 а
Сабери бројеве у украсима.
Збир упиши у звезду.
Црвеном бојом обој украс са бројем
који је следбеник броја 3.
Колико је Деда Мраз удаљен од
патуљака ?
Реши задатке, а затим према кључу упиши слова у кружиће . Прочитај
реченицу.
· Који је број 2 пута већи од броја 5 ? _______________
· Који је број за 2 већи од броја 5 ? ____________
· Први чинилац је 2, а други 6. Израцунај производ ? ___________
· Други чинилац је 4, а први 2.Израчунај производ . _______________
· Саво је имао 5 новчаница по 10 динара. Колико је то новца?
______________________
· Први сабирак је најмањи број 2. десетице, а други је производ бројева 2 и 7
. Израчунај збир . ________________________
· Ана има 5 бојица, а Урош 4 пута више. Дуња има 5 бојица мање него
Урош. Колико имају заједно? ________________
50 8 10 25 7 40 12
ГО ВА СРЕ ДИ ЋНА НА НО
Мама је умесила новогодишње колачиће . Деци је дала неколико, па јој је оста-
ло 28 колача. Колико је колачића мама дала деци ? ( постави једначину и реши )
Прилог 2 б
Предмете облика коцке обој
плаво, облика квадра црвено, а
облика ваљка жуто.
Постави једначину и реши :
а) У продавници је било новогодишњих
украса. Стигло је још 321, па их сада има
549. Колико украса је било у продавници ?
б) Деда Мраз је од свих спремљених пакети-
ћа поделио 123. Остало му је још 279 пакети-
ћа. Колико је имао спремљених поклона ?
в) На јелци у центру града било је 658 лам-
пица. Неколико је прегорело. Остало је да
светли још 495 лампица. Колико је лампица
прегорело ?
Јана је уштедела 726 динара. За
новогодишњи пакетић потрошила је
318 динара, а за украсе 215 динара.
Колико новца јој је остало?
Реши задатке, а затим према кључу упиши слова у кружиће . Прочитај
реченицу.
· 3m 4dm = _____ dm
· ____ g + 550 g = 1kg
· 4m 5dm 4cm = ____ cm
· ____ kg + 231 kg = 1t
· 5hl 84 l = _____ l
· 2l 9dl 4cl = ______ cl
· ____ часова + 5 дана = 1 седмица
Прилог 2в
584 769 34 294 450 48 454
ГО ВА СРЕ ДИ ЋНА НА НО
Израчунај и упиши резултате арап-
ским цифрама. Обој одговарајућа
поља и открији шта је скривено у
линијама
IX + VIII = ......... VII + V = .......... XV – IX = ..........
XII – VII = ........... IX + IX = ........... III + V = .........
VI + III = ................. V + VI = .................
XIII – VI = ............. XX – V = .................
За украшавање новогодишње јелке
у центру града употребљено је
10 000 сијалица. Прегорело је 1 742 .
Колико је лампица остало да светли ?
Деда Мраз је , да би поделио пакетиће,
на путу до Јапана прешао 228 888 000 км,
а до Србије 149 600 000 км. Колико
километара више је пропутовао путујући
у Јапан ?
Ивана је планирала да отпутује за новогодишње и божићне празнике. Од тури-
стичке агенције је добила различите понуде. Помози јој да израчуна колико дана
и на којој планини ће дочекати Нову годину, ако је уштедела 18 000 динара.
планина једнодневни пансион 3 дана 7 дана 9 дана
Тара 1926 динара
Златибор 2 456 динара
Златар 1 568 динара
Копаоник 3 240 динара
Где Ивана може да проведе новогодишње празнике 9 дана ?
Прилог 2г
Израчунај, а затим изрежи одговарајући део слике и залепи у табелу.
48 612 : 6 = _______
171 · 4 = ________
4 574 · 3= _______
1 7 5 2 : 2 = _________
96 369 : 3 =________
43 568 : 7 =________
3 462 · 5 = _________
2 425 · 4= _________
8102 9700 6224 876
13722 17310 684 32123
Помози Деда Мразу да даође до
пакетића ?
9 800
- 1350
+
578
- 2 090
+935
Прилог 3
Иде Нова година
Иде Нова година
у белом капуту
Деда Мраз јој простире
бели снег по путу.
Пахуље јој везу
бели цвет у коси,
иде Нова година
дарове нам носи.
Иде Нова година
дарове нам носи.
Звоне, звоне прапорци,
а веје нам снег,
завејао село, град,
долину и брег.
Запевајмо весело,
нека чују сви,
иде Нова година,
радосни смо сада ми,
иде Нова година,
радосни смо сада ми!
Деда Мраз
Што Северац тако дува
полудео ветроказ,
из даљине с поклонима
то долази Деда Мраз.
Деда Мразе, Деда Мразе
баш си прави супер дека
Деда Мразе, Деда Мразе
тебе свако радо чека.
Волим децу вредну добру
због њих носим своју торбу.
Волим и несташке мале,
јер знам да се само праве!
Деда Мразе, Деда Мразе
баш си прави супер дека
Деда Мразе, Деда Мразе
тебе свако радо чека.


Нема коментара:

Постави коментар