субота, 30. март 2013.

Пролеће је буђењеУчитељи:Миљан Јевтић и Весна Јовановић
Општи подаци
Школа:Основна школа“Светозар Марковић“
Место:Рековац
Датум:27.3.2013.
Разред:2.

 Стручни подаци о часу
Предмети и наставне јединице и тип часа:
Српски језик:“Пролећни распоред часова“,Љиљана Крстић, обрада
Математика:Дељење бројевима 5 и 10, утврђивање
Свет око нас:Биљке, утврђивање
Сви часови су у корелацији са музичком културом.Након два часа интегративне наставе, ученици ће имати два часа ликовне културе,
Ликовна култура:Композиција материјала истог порекла (Пролећно цвеће).
Тип часа:комбиновани,обрада,утврђивање,стваралаштво.
Облик рада:групни,индивидуални,фронтални;
Наставне методе:текстуална,разговор,писаних радова,кооперативна,
радионичарска,усменог излагања,илустративна,метода практичних радова;
Наставна средства:текст-Читанка,наставни листићи са задацима за групе,хамер папир,маркери,бојице по избору,аудио ЦД;
Техничка помагала:ЦД-плејер;
Специјални облик наставе:Интегративна настава;
Временска артикулација часа:
Час траје 90минута;
Уводни део:15-20 минута;
Главни део:50 минута;
Завршни део:20 минута;  

Циљ часа:Обрада новог садржаја из српског језика кроз утврђивање садржаја из математике и света око нас,обраду и дечје стваралаштво на часу ликовне културе.Повезивање градива различитих предмета,при чему се сваком предмету посвећује једнака пажња.
Задаци часа
Образовни:Анализа текста,богаћеље речника,проширивање знања о стиху ,строфи,песничким сликама;
Утврђивање знања о биљкама;
Убежбавање дељења бројевима 5 и 10;
Функционални:Повезивање предходних знања и искустава са новим садржајем;
Примена знања са предходних часова;
Васпитни:Развијање љубави према природи и боравку у њој;Развијање одговорности и правилног односа према себи и природи;Развијање сарадничких односа у групи;
         

 Садржај рада
Уводни део:Мотивација за рад-игра“Асоцијације“
А1-школски,А2-почиње у 8 часова,решење колоне А:1.час;
Б1-пре великог одмора,Б2-већ смо оглднели,решење колоне Б:2.час;
В1-после великог одмора,В2-Најчешће је у средини,решеље колоне В:3.час;
Г1-после другог малог одмора,Г2-већ смо се уморили,решење  колонеГ:4.час;
Коначно решење-Распоред часова
Наизменично, свака група открива по једно поље у асоцијацији и покушава да открије решења по колонама и коначно решеље.Када се открије коначно решење(распоред часова),следи најава наставне јединице из српског језика;
Читање песме“Прлећни распоред часова“(учитељ);
Први утисци о песми(краћи разговор):
О чему говори ова песма?
Коме је песникиња наменила овај распоред часова?
Који вам се распоред часова више допада,пролећни или ваш школски?Зашто?
Ученици читају песму у себи са задатком да уоче песничке слике,шта све у природи најављује пролеће?
Ученици теба да уоче:буђеље траве, цветање љубичица, белих рада,маслачака,топлије време....
Истицање теме дана:“Пролеће је буђење“ и циља тематског дана;
Обрада песме Пролећни распоред часова,кроз интеграцију сродних садржаја из света око нас и математике,музичке и ликовне културе.
Формиране гропе бирају предмете(извлачење цедуљица);
Увођење ученика у рад и подела наставних листића;
Главни део:(50мин.)
Ученици раде задатке;
Учитељи надгледају рад и помажу ученицима;
Давање додатних инструкција где је потребно;
Све време рада покрива тиха дечја музика на тему пролећа и природе;
Завршни део:(20мин.)
Група за српски језик:Ученици изражајно читају песму(сваки ученик по једну строфу);Један ученик презентује рад групе;Ученици осталих група прате;
Презентација рада и групе за математику и света око нас;
Повратна информација о савладаности градива(подела листића);
Утисци деце о часу;

3. и 4. час
Предмет:Ликовна култура
Тип часа:обрада и вежбање кроз практичан рад ученика;
Облик рада:групни,индивидуални, фронтални;
Наставне методе:разговор,демонстративна,илустративна,практичних радова;
Медији:Сликање,обликовање,комбинована техника;
Наставна средства:картон,хамер у боји,колаж папир,оловке у боји,воштсне бојице ,маказе, лепак,ластиж;
Задаци часа
Образовни:Преобликовање материјала истог порекла у занимљиве ликовне целине;
Функционални:Оспособљавање за практичан рад,развијање маште и креативности;Развијање спретности и прецизности;
Васпитни:Развијање сарадничких односа;
                          Садржај рада
Уводни део:
Подсећамо се шта смо ново научили на часу српског језика.Још једном читамо песму“Пролећни распоред часова“;Уочавамо које се биљке помињу у песми;
Водимо краћи разговор о томе које још цвеће називамо весницима пролећа?(висибаба,кукурек,јагорчевина,нарцис,лала,зумбул...);
Подела задатака групама,тако што групе извлаче коверте следећег садржаја:
1)Воле деца венчиће од цвећа;(направите венчиће од пролећног цвећа);
2)Весници пролећа вас позивају да изгледате као они(направите маске пролећних цветова);
3)Одаберите један дан изПролећног распореда часова и насликајте га;
Главни део:
Од материјала које су ученици донели и хамер папира у боји,ученици приступају раду;
У оквиру групе,ученици раде индивидуално:праве маске цветова по избору;Праве венчиће,тако што најпре направе обод од картона који одговара величини њихове главе,а затим режу цветове од хамера у боји и лепе на ободу;Илуструју један дан из песме,користећи колаж папир,оловке у боји,воштане боје,фломастере,маркере;
Завршни део:
Излагање радова-свака група посебно;
Коментари и мишљења уценика;
Утисци деце о часу;

Прилог 1
(Наставни листић из Српског језика)
Какве часове песникиња предлаже за понедељак?
______________________________________________________________________________
Шта је песникиња замислила да радите у среду?
______________________________________________________________________________
Према овом распореду, шта би требало да радите у четвртак и петак?
______________________________________________________________________________

Који дан из овог распореда никако не бисте желели да пропустите? Зашто?
______________________________________________________________________________
Који час вам се највише допао?
________________________________________________________________________
Шта вас у пролеће највише радује?
______________________________________________________________________________
Направите распоред часова за један леп пролећни дан, који ћете провести у природи.
Дан:                         1. час:                       ______ 4. час: _______________
                                  2. час: ________________ 3. час: _______________
       8.  Зашто је важно да што више времена проводимо у природи?
            ________________________________________________________________________


       9.  Размислите и запишите како све ветар може да дува:
            Ветар може да: лахори, ___________________________________________________


Прилог 2
(Наставни листић за Математику)
Петнаест љубичица треба посадити у 5 саксија, тако да у свакој саксији буде подједнак број љубичица. Колико ће љубичица бити у свакој саксији?
______________________________________________________________________________
Пет девојчица треба да направе букете од 45 белих рада, тако да у сваком букету буде подједнак број цветова. Колико ће цветова бити у сваком букету?
______________________________________________________________________________
У 10 једнаких ластиних гнезда има укупно 60 јаја. Колико јаја има у сваком гнезду?
______________________________________________________________________________
Једна лала кошта 35 динара, а нарцис је 5 пута јефтинији. Колико кошта нарцис? Колико коштају 1 лала и 2 нарциса заједно?
______________________________________________________________________________

Рада, Ружа и Роса су на излету. Рада је убрала 50 маслачака, Ружа 5 пута мање од Раде, а Роса за 5 мање од Раде.
Колико су маслачака убрале:
Ружа и Роса? ____________________________________________________________
Рада и Роса? ____________________________________________________________
Ружа и Рада? ____________________________________________________________

Прилог 3
(Наставни листић за Свет око нас)
Пронађи решење укрштенице:
                                                         1. Јужно воће
                                                         2. Весник пролећа
                                                         3. Биљке које имају меко, сочно, зелено стабло
                                                         4. Места где расту разне украсне биљке
                                                         5. Семе му је у облику падобрана

Биљка, као и човек, има тело. Напишите називе делова тела биљке.
_________   _________   _________   _________   __________   __________
Биљке имају различито стабло. Повежите колону у средини са одговарајућим биљкама:
Оморика                           Дрвенасте                 Камилица
Лала                                     Зељасте                   Трешња
Детелина                                                               Висибаба   
Бор                                                                          Липа              
Где живе култивисане (гајене) биљке?
______________________________________________________________________________
Избаци уљеза:
Камилица         Мајчина душица           Трешња
Нана                   Хајдучка трава               Кантарион
Ко је открио Панчићеву оморику и где она расте? (Заокружи тачан одговор)
а) Панта Пантић                               а) Јухор
б) Петар Кочић                                 б) Тара
в) Јосиф Панчић                               в) Гледићке планине
             7.   Објасни шта су самоникле биљке.
                    _____________________________________________________________________
                    
             8.   Повежи назив биљке са њеним делом који користимо у исхрани
Малина
Кукуруз
Шаргарепа
Грашак
Купус
Парадајз


Лист
Плод
Семе
Корен

Прилог 4
Листић за повратну информацију
Пролећни распоред часова је: (заокружи тачан одговор)                                                
 а) прича       б) песма       в) басна

По Пролећном распореду часова, школа у природи је у:                                                  
1) понедељак          2) уторак          3) среду          4) четвртак          5) петак      

По истом распореду, „тражење љубичица и брање“, планирано је за:                         
а) 1. час          б) 2. час          в) 3. час   

Ко у песми бере росу и чешља врбину косу?
______________________________________________________________________________
Колико песма има строфа, а колико стихова?
______________________________________________________________________________
Откри
јте и запишите поруку песме „Пролећни распоред часова“.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Нема коментара:

Постави коментар