среда, 27. новембар 2013.

Без Вука била би мука

Највеће признање за ауторку програма стручног усавршавања је када учесници примењују стечена знања дуго после похађања семинара. Пре годину дана, у Краљеву су биле 4 групе полазника и одмах по завршеном семинару послали су много припрема и фотографија које потврђују да се у њиховим школама примењује интегративна настава. Сада после годину дана, учитељице Татјана Крстић и Златана Зарић поново су послале сценарио и фотографије са тематског дана Без Вука била би мука. Њих две су заједно урадиле сценарио и реализовале часове са 60 ученика подељених у 12 група. То значи, да су и саме иновирале и надоградиле добијену идеју на семинару, обогатиле је својом сопственом креативношћу. Деца су за ужину су имали проју и чај, у духу са темом која је рађена. Хвала колегинице Златана и Татјана у Каролинино и моје име!  Потврдиле сте да ''У рукама Мандушића Вука...'' тј. у раду креативних учитеља свака идеја је подстрек за квалитетан рад. 


ОПШТИ ПОДАЦИ:
Школа:
ОШ ''Светозар Марковић''
Место:
Краљево
Датум:
6. 11. 2013.
Разред:
III 2 и  III3
Часови по реду:
1.  2. 3. и 4.
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставна
тема:
Живот и рад Вука Караџића
Предмети:
Српски језик, Математика, Ликовна култура, Музичка култура, Народна традиција, Чувари природе
Тип часа:
комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво, вежбање, систематизација
Облик рада:
групни, индивидуални, фронтални
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање
Наставна средства:
 Припремљени текст, задаци за групе, фломастери, ЦД, слике, стари предмети
Техничка помагала:
рачунар
Специјални облик наставе:
интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа:
Час траје 180 минута (односно четири везана часа)
Уводни час: 30 мин
Главни део: 105  минута (пауза за ужину траје 15 минута )
Завршни део: 45 минута ( 36 минута презентација група, 9 минута повратна информација )
Садржај рада:
- Поздрављање гостију
- Упознавање гостију са новим начином рада ( тематски дан )
- Почетак обраде (учитељ ) прилог 1
- Наставак обраде, долазак ,, Вука Караџића ''
- Подела задужења већ формираним групама ( 12 група ) прилог 2,3
- Рад група
- Пауза за ужину
- Наставак рада
- Презентација рада група
- Повратна информација прилог 4

ЦИЉ ЧАСА:
Обрадити, утврдити, проширити,вежбати , обновити и систематизовати знања о Вуку Караџићу кроз групни рад и различите предмете и задатке.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
-          навикавање ученика на групни рад
-          сарадња међу децом
-          помоћ слабијим ученицима
-          одређивање група према афинитетима, јер нико није толико лош да не може баш ништа од ових активности да ради
-          да деца раде оно што воле
-    да деца испољавају своју креативност
-          да се деца осамостаљују у раду


ТОК ЧАСА:

На првом часу сви ученици 3.разреда слушају уводну реч учитеља и ,, Вука'' . Ту ћемо имати хоризонталну и вертикалну повезаност градива (обнављање обрађеног у претходним разредима и обрада новог из трећег ). Тај 1. час биће нам уједно и уводни час у активности које предстоје током дана. Ученицима ће бити подељени откуцани записи које ће залепити у свеску ( идентични запису на табли ) како не би губили време на записивање. Групе почињу са радом на задацима који су им спремљени. По завршеном раду презентују рад и кроз повратну информацију проверавамо оствареност циља.
ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
УВОДНИ ДЕО
- Поздрављање гостију
- Упознавање гостију са новим начином рада               ( тематски дан )
- Почетак обраде (учитељ )
- Наставак обраде, долазак    ,, Вука Караџића ''
- Групе ( већ формиране ):
1.Група за Српски језик (1А и 1Б )
2. Група за Математику ( 2А и 2Б )
3. Група за Ликовну културу ( 3А и 3Б )
4. Група за Музичку културу (4А и 4Б )
5. Група за Народну традицију ( 5А и 5Б )
6. Група за Чуваре природе (6А и 6Б )
ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
,,Без Вука би била мука''
-објашњавање начина рада и подела задужења
ФРОНТАЛНИ
РАЗГОВОР, АМБИЈЕНТАЛНА
ЦД СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ припремљена адекватна музика,


део ч.
САДРЖАЈ
облик р
наст, методе
наст. средст.
ГЛАВНИ ДЕО

-док деца раде пустити тиху музику (припремљен диск)

-надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама

-подстицање деце на сарадњу

-праћење рада
ГРУПНИ ОБЛИК РАДА
КООПЕРАТИВНА, АМБИЈЕНТАЛНА, РАДИОНИЧАРСКА, МЕТОДА ПРАКТИЧНИХ РАДОВА, МЕТОДА ПИСАНОИХ РАДОВА
Припремљени текст, задаци за групе, фломастери, ЦД, слике, стари предмети

ДЕО
ЧАСА
САДРЖАЈ
ОБЛИК РАДА
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
НАСТАВНА СРЕДСТАВА
ЗАВРШНИ ДЕО
-презентовање радова по групама

-Осмишљена откривалица (решење  је: пиши као што говориш, а читај као што је написано )
-утисци ученика о часу
ИНДИВИДУАЛНИ и ФРОНТАЛНИ
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ, РАЗГОВОР, ДЕМОНСТРАТИВНА
РАДОВИ УЧЕНИКА, АУДИО ЦД

Предмет
Тип часа
Наставна јединица
Српски језик
     Обрада

,, Живот и рад Вука Караџића ''
Математика
     Вежбање
Сабирање троцифрених бројева
Ликовна култура
     Вежбање
Цртање портрета Вука Караџића и украшавање слова
Музичка култура
      Вежбање
Певање песме ,, Ми идемо преко поља'' и објашњавање појма Додола
Народна традиција
       Обрада

Народна веровања ( име Вук )
Стари предмети
Чувари природе
       Обрада

Лековито биље
Прилози :

Прилог 1

                                                    Вук Стефановић Караџић

Биографија
-          Рођен је 6. Новембра 1787. Године у Тршићу
-          Умро је 7. Фебруара 1864. Године у Бечу
-          Посмртни остаци пренесени су 12. Октобра 1897. Године у Београд и сахрањени у порти Саборне цркве поред  Доситеја  Обрадовића; 
Вуков рад
-          Реформа ћирилице и рад на граматици и речнику
-          Борба за увођење народног језика у књижевност
-          Сакупљање народних умотворина
-          Сакупљање народних обичаја
-          Историјографски рад ( учесник Првог српског устанка )
Вуков утицај
-          Филолошки рад ( темељи за савремени стандардни српски језик)
-          Нефилолошки рад ( у књижевни језик је унео много речи о деловима тела од темена до стопала; дао је објашњења у вези са искраном, хигијеном, болестима, природној средини )
Принцип ,, Пиши као што говориш, а читај као што је написано '' измислио је Немац Јохан Кристоф Аделунг. Вук га је искористио за спровођење реформи свог језика.

Прилог 2
1А
Српски језик 

1. Како је Вук реформисао азбуку ( која слова је оставио из старословенске азбуке, а која је додао) ?
2. Који језик је био пре реформе азбуке?

1Б
Српски језик  

1. Шта су народне умотворине и како су сачуване од заборава? 
2. Напиши:
- једну загонетку и одгонетку
- једну пословицу са објашњењем значења                      
2А
Математика

1.У првој збирци народних песама коју је сакупио и издао Вук Караџић имало је 126 лирских и 6 епских песама. У другој 100 лирских и 17 епских песама. Колико је песама било у првој, а колико у другој? А колико укупно у обе? (сабирај на два начина).

2Б
Математика

1.      У књизи приповедака које је сакупио и издао Вук Караџић било је 120 приповедака и 166 загонетки. У другом издању додао је још 254 приповетке и 102 загонетке. Колико је било укупно умотворина у првој, а колико у другој збирци? А колико укупно у обе? (сабирај на два начина).

                       
3А
Ликовна култура

1.      Нацртај портрет Вука Стефановића Караџића (можеш користити слику као помоћ ).
3Б
Ликовна култура

1.      Нацртај и обој слова старословенске азбуке и азбуке (можеш користити слику као помоћ).4А
Музичка култура

1.      Запиши и отпевај народну песму ,, Ми идемо преко поља''.
4Б
Музичка култура

1.      Објасни појам Додола.
                      
5А
Народна традиција

1.      Зашто је Вук Караџић добио баш то име? Објасни народно веровање у вези са тим.

5Б
Народна традиција

1.      Које су предмете људи користили у свакодневном животу у времену када је Вук живео? Изабери два предмета и објасни их.


6А
Чувари природе

1.      Шта је лековито биље и чему служи?
2.      Која су лековита својства жалфије? Напиши нешто о тој биљци.
6Б
Чувари природе


1.      Наброј лековито биље.
2.      Шта лечи коприва, имате ли неки рецепт за нас?


Прилог 3

          
         


                                                                 Ми идемо преко поља
Додолска песма

Ми идемо преко поља...
А облаци преко неба...
Облак брже, дода брже...
Росна киша понајбрже...
Да ороси наша поља...
Да уроде наша жита...
Kopriva (lat. Urtica dioica) je vrsta samonikle jestive biljke roda Urtica koja raste na zapuštenim mestima kao korov. Naziva ju se i velika kopriva, žara te pasja kupina. Raste u Europi, Aziji, Africi i Sjevernoj Americi. Ima velik koren. Stabljika doseže visinu do 150 cm, a listovi mogu biti dugi od 3 do 15 cm. Listovi srcolikog oblika se nalaze na kratkim peteljkama i imaju kratke dlačice. Listovi i peteljke su pokriveni žarnicama, i zbog toga ih je jako neugodno dodirnuti, jer izliju oštar sok na kožu. Cvjetovi koprive su zeleni i neugledni. Kopriva ima lekovita svojstva. Cveta od proleća do jeseni, a za vreme zime ostaje u zemlji.
Lekovita svojstva i druge koristi
Koprivu su stari Grci koristili za masažu protiv reumatskih bolova. Kopriva poboljšava rad probavnog sustava. Sadrži kalcijkalijgvožđefosfor, vitamine C i A i organske kiseline. Od koprive se često priprema čaj i sok te koristi se često u kuhinji. Bez obzira na lekovita svojstva, kopriva se ne konzumira sveža. Koren koprive se koristi za dobijanje žute boje.

Жалфија, кадуља или питоми пелин (Salvia officinalis) је вишегодишња разграната биљка из фамилије уснатица (Lamiaceae). Стабло је високо 50—90 cm, делом одрвенело и четвороугласто на попречном пресеку. Листови су сребрнозелени због обиља длака. Цела биљка је врло ароматична и својственог мириса. Жалфија је једна од најстаријих лековитих биљака. Наводе је сви антички медицински писци
Име биљке
Латински назив читавог рода Salvia потиче од латинске речи salvare, што значи спасти, спасавати, излечити, јер су је Римљани још пре 2000 година веома ценили и на разне начине употребљавали за лечење. Латински назив врсте, officinalis значи лековит. Постоје и друга  народна имена, као што су: бели џигер, вртни жајбел, голопер, жавбеј, жајбл, жалвија, жалфа, јановденче, кадиља, кадуја, кадуља-крижатица, кадуна, калопер, калупер, крастатица, крижна кадуља, љековита кадуља, љековита славуља, немачки калопер, пелин, перушина, питоми пелин, права кадуља, славља, славуља, узани калопер, црни калопер, црногорски пелен, шалвија.
Медицинска употреба
Од жалфије се користи искључиво лист. Најлековитији лист се добија кад жалфија почне цветати, а то је најчешће у мају. Лист се бере, суши и чува пажљиво. Жалфија улази у састав великог броја лекова, који се употребљавају за испирање уста и грла кад настану упале. Чај и други лекови начињени од жалфије употребљавају се и за јачање организма.
Прилог 4

П И Ш И    К А О    Ш Т О    Г О В О Р И Ш ,                                                                                 А    Ч И Т А Ј    К А О    Ш Т О    Ј Е    Н А П И С А Н О.


Нема коментара:

Постави коментар