недеља, 30. јун 2013.

ТЕМАТСКИ ДАН: САЧУВАЈМО ПЛАНЕТУ

ОШ ''Драгољуб Илић''Драчић
Школска година:  2012/13.
  Учитељице:Бојана Белушевић и Луција Тасић
У савременом образовању се све више тежи међудисциплинарном знању које се заснива на интегративним и синтетичким процесима.
Циљ је да се знања повежу – интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали. Тако утемељено знање делује на раст креативног потенцијала ученика и на стицање трајнијег знања.
У овом тематском дану учествују ученици 2. разреда са целог нашег подручја: ИО Пријездић, ИО Жабари, ИО Бачевци и ученици из Драчића. Часови ће  се одржати у матичној школи. Учитељице Бојана Белушевић и Луција Тасић у пару су припремалиле и заједно реализују све часове.


СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Наставни предмети, наставне јединице, тип часа:
1.Српски језик- Ако желиш да те прати срећа-Добрица Ерић-Обрада
2.Свет око нас –Дванаест еколошких заповести-Проширивање знања
3.Математика –Једначине са множењем и дељењем-Утврђивање
4.Чувари природе-Сачувајмо планету-Прављење плаката-Практичан рад
5.Слободне активности  -еколошки маскенбал
Облик рада:
индивидуални,  фронтални, групни, у пару
Наставне методе:
текстуална, илустративна, интерактивна, метода разговора, кооперативна, метода практичног рада, демонстративна
Наставна средства:
Текст песме,  уџбеници из света око нас, наставни листићи за групни рад и рад у пару, слике природе из новина и дечје штампе, лепак, пак папир, маказе, фломастери,
Специјални облик наставе:
Корелативна настава
Временска артикулација часа:
Сви часови су 45-оминутни.
Корелација;
Музичка култура

ЦИЉ ТЕМАТСКОГ ДАНА:

Да ученици схвате кроз разноврсне активности на различитим часовима колико је важан допринос свих нас,  и деце и одраслих, да би се сачувала планета Земља. Да  схвате да многе ствари само од нас зависе. Ако се развије свест појединца, развиће се и колективна и друштвена свест и планета има шансе да опстане.
Садржај рада:
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Уводни део:
Мотивација за рад:
Певање песме: Заклео се бумбар
Шта је радио бумбар из песме?
Зашто је бумбар желео да сачува нетакнуту ливаду, сваку травку и сваки цветак у њој?
Данас је Дан наше планете Земље и ми ћемо све часове посветити њој. Земља то заслужује, јер је мајка свих нас-мајка ваша и мајка ваших очева и мајки и мајка ваших предака. Човек је много позитивних и добрих ствари урадио, човечанство је много напредовало, али је кроз тај напредак нарушио чистоћу планете Земље и довело у питање здравље свих живих бића и наш опстанак.  На вама је да научите како да сачувамо планету.
Један наш познати песник, бори се исто као бумбар из песме, да својим песмама утиче на вас, да заволите природу и да је сачувамо и за будуће генерације.
Главни део:
Истицање циља часа.
Учитељ изражајно чита песму.Прилог бр.1
Један ученик изражајно чита песму.
Разговор са ученицима:
О чему говори ова песма?
Који је песников начин да пронађе срећу?
Која бића у природи имају лепе гласове који нас увесељавају?
Шта значи за нас састанак са сунцем у пољу?
Како ће нам живот бити слађи?
Која је порука песме?
Ученике поделити у парове: сваки пар добија наставни листић са истим задацима. Прилог бр.2

Завршни део:
Ученици презентују своје радове.
Изражавање поруке часа.
2.ЧАС
СВЕТ ОКО НАС
Уводни део:
Мотивација за рад:
Учитељ чита песму ''Волим''
Шта све воли песник?
Шта на крају песме каже?
Шта је природа?
Како се дели природа?
Шта чини живу природи?
Шта чини неживу природу?
Како су повезане жива и нежива природа?
Шта све нарушава природу?
Како ми можемо чувати природу?

Главни део:
Прочитати ученицима Дванаест еколошких заповести.(107.стр.уџбеника Свет око нас.)
Прилог бр. 3
Заједно са ученицима тумачимо сваку од еколошких заповести.
Ученике делимо у 3 групе.
Свака група има исти задатак- да напишу по 3 еколошке заповести.

Завршни део:
Презентовање радова.
Изражавање поруке часа.
3.ЧАС
МАТЕМАТИКА

Уводни део:
Подела ученика у групе. Свака група добија исти задатак. Треба да реше текстуалне задатке путем једначина са множењем и дељењем.

Главни део:
Групе решавају своје задатке.

Завршни део:
Свака група презентује по два задатка. Остале групе контролишу рад осталих група.
4.ЧАС-ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Уводни део:
Ученике поделити у 2 групе. Групе имају задатак да направе плакат на тему Сачувајмо планету. Ученици су имали за домаћи задатак да понесу исечке из дечје штампе и новина (биљке, животиње…). Радиће комбинованом техником: лепљење, бојење разним бојама, цртање. Плакат је подељен на 3дела. 1. групаУ средишњем делу налази се планета Земља. Око ње треба да залепе жива бића.  У горњем делу плаката да направе слику шуме, у доњем делу слику села. 2.група: у горњем делу плаката да направе слику ливаде, у доњем делу слику река.

Главни део:
Ученици раде своје задатке.

Завршни део:
Презентовање радова група.
Евалуација целог данашњег дана. (утисци деце и учитеља о часу).
5. ЧАС-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Еколошки маскенбал
На часовима слободних активности припремили смо маске и костиме за маскенбал. Задњи час реализујемо ову активност на нивоу свих уученика млађих разреда. Ученици добијају награде за: најбоља маска, најоригиналнија маска, најмаштовитија маска и најеколошкија одељенска заједница. У овом делу и ученици старијих разреда узели су учешће. Из ликовне културе радили су радове на тему Спасимо планету. Видећемо изложбу њихових радова. Најбољи рад биће награђен. Из српског језика писали су саставе на исту тему. Најбољи рад биће награђен и прочитан.


Прилог бр. 1
Ако желиш да те прати срећа

Ако желиш да те прати срећа
буди чешће у друштву дрвећа.

Кад изгубиш упорност и вољу
састани се са сунцем у пољу.

Ако желиш лепу боју лица
умивај се реосом са латица.

Ако су ти слабе гласне жице
позајми их од цврчка и птице.

Ако жрлиш бити дуга века
слушај добро шта жубори река.

Ако не знаш пету страну света
потражи је око сунцокрета.

Кад се погнеш под бременом туге
провуци се испод две три дуге.

И видећеш, ведрији и млађи
колко ће ти живот бити слађи.
                                 Добрица Ерић

Прилог бр.2

 1. Допуни реченице:
Текст Ако желиш да те прати срећа је _____________.
Књижевно дело написано у стиховима зове се ____________.
Стих је __________________________, строфа је ___________________
_____________________.
У тексту је ____________ строфа. Свака строфа има по _______ стиха.

 1. Пронађи речи које се римују у песми:
_____________  _______________
_____________  _______________
_____________  _______________
_____________  _______________

 1. Поред сваке реченице напиши о којем годишњем добу је реч:
На све стране цвета цвеће, све мирише на ________________.
Све је бело снега има, баш је хладно јер је _______________.
Од воћа сам сав занесен, донела га жута ________________.
Купамо се, баш је лепо, сунце греје јер је _______________.

4.Реши асоцијације:
висибаба
врабац
прасе
дечак
јагорчевина
ласта
срна
девојчива
ружа
рода
вук
баба
јоргован
славуј
медвед
мама


облак
меко
невидљив је
сјајно
пара
растресито
безбојан је
не можемо да гледамо у њега
лед
плодно
нема укус и мирис
даје нам светлост и топлоту
најздравије пиће
дом биљака
без њега најкраће можемо да издржимо
извор је живота на Земљи


Прилог бр.3
ДВАНАЕСТ ЕКОЛОШКИХ ЗАПОВЕСТИ

 1. Не очекуј од природе више него што си јој дао.
 2. Заштити планету ову, друге немамо, нити ћемо добити нову.
 3. Брини о ваздуху пре него што га угледаш.
 4. Користи извор тако да воду можемо пити и на речном ушћу.
 5. Знај да земља дарује само кад ум царује.
 6. Сети се да је живот дрвета залог за дрво живота.
 7. Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка са југа.
 8. Урачунај ценуочувања природе у цену сваког производа.
 9. Не тражи рупу у природним законима.
 10.  Мисли више о отпаду да не завршимо на њему.
 11. Чувај средину да бисмо избегли крај

Прилог бр. 4

1.90 садница четинара требало је засадити у неколико шума. У свакој шумици засађено је по 10 четинара. Колико шума је добило нове четинаре?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________

2.7 деце сакупило је исти број пластичних флаша за рециклажу. Укупно имају 49. Колико флаша је прикупило свако дете?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
3.За Дан планете Земље 4 групе горана засадиле су исти број дрвећа. Укупно је засађено 36 стабала. По колико стабала је свака група горана засадила?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
4.Деца су убрала 100 цветова маслачка. Од тога су направили неколико огрлица. За једну огрлицу потребно је 10 цветова. Колико су огрлица направили ако су сав маслачак употребили?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
5.Бака је засадила неколико леја по 5 лала.Укупно је засадила 35 лала. Колико је леја засадила бака?
_______________
_______________
________________
____________________________________________________________
6.Саставите један текстуални задатак са множењем и дељењем везан за природу.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Евалуација тематског дана
1.Заокружи оцену која по твом мишљењу одговара  данашњем тематском дану.
 1         2        3       4        5

2. Највише ми се допао час _________________________, зато што _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Заокружи оцену коју би дао учитељицама за данашњи дан:

1     2       3       4         5
Зашто си се одлучио за ту оцену?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведи ствари које ти се нису допале на часовима (то се односи на целокупан рад на часовима-избор часова,наставних јединица, сарадња у пару и групи, тежина задатака, понашање учитеља, понашање деце…)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕЦО ХВАЛА НА САРАДЊИ!
ОВЕ ВАШЕ ПРИМЕДБЕ УЗЕЋЕМО У ОБЗИР КАДА БУДЕМО ОРГАНИЗОВАЛИ СЛЕДЕЋИ ТЕМАТСКИ ДАН. ЦИЉ НАМ ЈЕ ДА НАШИ ТЕМАТСКИ ДАНИ БУДУ ШТО УСПЕШНИЈИ, А ВИ ЗАДОВОЉНИЈИ.


                                                                 
                                                               

Нема коментара:

Постави коментар