четвртак, 28. новембар 2013.

Кад у Тавнику дуње замиришу...

Још једна сјајна припрема стиже нам из Краљева где смо пре равно годину дана имали прилику да се дружимо на семинару Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава, са колегама из Краљева и околине. Припрему је послала учитељица Зорица Крунић, која ради у ОШ''Драган Ђоковић Уча'' у селу Тавнику. Часове је реализовала у сарадњи са колегиницом са којом заједно ради. Тематски дан је изведен у комбинованом одељењу 3.и 4. разреда. Присуствовали су директор и школски педагог који су часове наших колегиница  оценили највишом оценом. Применили су знања са семинара на оригиналан и најбољи могући начин, прилагодивши условима своје школе и локалне заједнице. Наиме, Тавник је познат по узгајању дуња, тако да је тематски дан носио назив ''Кад у Тавнику дуње замиришу...''Сви часови су били у складу са овом темом, а Зорица каже да су ученици били презадовољни оваквим часовима и да је њихов коментар био, да им је то један од најлепших дана у школи. Ако тако деца кажу, онда не треба да сумњамо у квалитет часова.
Хвала колегинице Зорице на припреми и фотографијама које нам омогућују да сви заједно уживамо у делићу атмосфере са Вашег тематског дана. Ово је велико признање за семинар Интеграција, корелација, занимација-интегративна настава.


ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
Назив школе:
ОШ''Драгaн   Ђоковић  Уча''
Место:
Тавник
Предмет:
Српски језик, математика, музичка  култура, ликовна култура , чувари  природе
Разред:
3. и 4.
Датум:
21. октобар 2013.  година

СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
ТИП ЧАСА
Уводни час

Асоцијација
Рецитал  - Жуте дуње  наше
Презентација

Садржаји су у корелацији са Природом и друштвом

Српски  језик
3. разред-Описни  и присвојни  придеви

4. разред-Именице- врста,речи умањеног и увећаног значења
УтврђивањеУтврђивање
Математика 
3. разред-Сабирање  и одузимање троцифрених бројева

4. разред- Писмено  сабирање  и одузимање  бројева  до милион
УтврђивањеУтврђивање
Чувари  природе
3. разред-Природне  појаве  и промене у  непосредној животној  средини

4. разред-Животна  средина
УтврђивањеСистематизација

Ликовна култура-
3. разред-Композиција облика

4. разред-Организација  бојених облика  у односу  на раван  у простору

Вежбање


Обрада
Музичка   култура
3. разред-Народна  и уметничка  музика

4. разред-Сети  се шта смо научили
Обрада


Утврђиваење

Наставна средства:
Наставни листићи за групе, текст песме,колаж папир, темпере , маказе, картон, маховина, стари рам за слике, вуна, гранчице, лишће, пластелин ...
Tехничка помагала:
Рачунар, пројектор
Наставне методе:
текстуална, метода писаних радова, разговор, демонстративна, метода усменог излагања, илустративна, кооперативна, радионичарска, метода сценске игре
Облици рада:
индивидуални,  рад  у групи
Корелација:
Сви наведени  часови су у корелацији међусобно и у корелацији са музичком културом

Специјални облик наставе:
Интегративна настава
Трајање часа:
135 минута – три   школска часа
Активности ученика:
посматра, слуша, говори, закључује, организује, сарађује, презентује, процењује, глуми
Активности учитеља:
организује час, ,упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика

ЦИЉ ЧАСА:
Утврђивање и обнављање савладаног градива из математике, српског језика, музичке култура, ликовне  културе и чувара природе  кроз интеграцију сродних садржаја из различитих наставних предмета где се свим предметима посвећује иста пажња.  Повезивање наставних садржаја са актуелним догађањима у селу.

ЗАДАЦИ ЧАСА:
ОБРАЗОВНИ:- савладавање новог градива и утврђивање и обнављање старог кроз добро осмишљене и вођене активности

- увођење иновација у наставни процес

-отварање простора и стварање могућности за разноврсне активности ученика у настави

ФУНКЦИОНАЛНИ:
                                   
- развијање и јачање самопоуздања и задовољства у настави
- коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
- подржавање активности и самосталности
ученика и њихово брижљиво усмеравање
- развијање креативности
-развијање способности за јавно наступање
ВАСПИТНИ: 
- развијање љубави према  родном селу
- васпитавање одговорности у раду
- васпитавање сарадничких односа
- изражавање властитог мишљења
ЕСТЕТСКИ:
-          развијање осећаја за лепо кроз сцену, глуму,    ликовне радове

-          развијање естетских ставова и критеријума

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни део :
45 минута
Главни део:
око 45 минута
Завршни део:
око 45 минПретходна ситуација:
Иако се рад у групама   често примењивао у настави и  корелација између различитих предмета овај начин организације наставног дана примениће се први пут. Оствариће  се повезивање између наставних садржаја различитих предмета као и између садржаја 3. и 4. разреда ( ученици ће радити у мешовитим групама). Ученици су на претходном часу Српског језика добили задатак да науче стихове за овај час и да припреме неопходан материјал за рад.Село је познато по производњи  дуња  и овај час је томе посвећен. У припреми часа укључени су и родитељи
( дуње и производи од дуње).
Садржај рада:


Уводни део:
-Решавање   асоцијације;
-Истицање циља часа;
-Рецитал;
- Презентација
- Подела  ученика у групе;
-Давање инструкција за рад;

Средишни   део:

- Ученици раде своје задатке у групама;
- Учитељ помаже и надгледа рад;
- Давање додатних инструкција тамо где је то потребно;
- Ученици сарађују и траже објашњење ако имају нејасноћа;
-Ако нека група заврши пре пребацићемо га у групу   која није  завршила свој задатак;

Завршни део:
- Презентација ученичких  радова ;
- Повратна информација о савладаности градива - индивидуалан рад на наставном листићу;
-Производи   од дуње ( сок , џем, слатко...);
- Утисци деце о часу;


П Р И Л О З И

Асоцијација

            A
B
C
D
1. киша
1.јабука
1.имунитет
1.село

2.23.септембар
2.шљива
2. здравље
2.НИД

3. кукуруз
3.воћњак
3. лимун
3. рудник

4. школа
4.здраво
4.  Ц
4. Вољавча


Јесен

Воће

Витамини

Тавник

дуња

ЖУТЕ  ДУЊЕ   НАШЕ

Јесен је дошла у село,
Све је сада весело.
Лишће пада са грана,
Дошли људи са свих страна.

Жуте дуње замирисале,
људи се  веселе.
Тавничани срећни су,
јер у јесен богатији су.

Дуње село украсе,
сви се њима поносе.
Оживе дуњари,
вредни су и стари.

Наше дуње најбоље су,
целом селу понос  су.
Као  лек  или храна,
наша   дуња  нема мана.

Тата дуње  бере.
Мама за слатко дуње  пере.
Баба од дуња џем кува,
а   деда  ракију дуњевачу  чува.

Волим када  жуте дуње замиришу,
Тада момци за девојкама уздишу.
По овом воћу девојчица име доби.
Нека наша Дуња  расте у слободи.

Тавник дуњари красе,
то је жуто злато наше.
Волим   дуње  и њихов   мирис,
Волим   дуње  и    њихов    укус.
***
У јесен, у јесен  када дуње  замиришу,
Тавничани, Тавничани  најсрећнији су.
Листићи  за поделу ученика у групе

Група  за Српски   језик
Душко    даје   Дуњи  дуњу. 
 ДУШКО
 ДАЈЕ
 ДУЊИ
 ДУЊУ.


Група   за Математику
254 дуње плус 126  дуња  једнако је 380 дуња

 254
дуње
 плус
 126
дуња
 једнако
је
 380
дуња

 Група  за  Музичку  културу
 Дуње  ранке, крушке  караманке.

Дуње
ранке,


крушке
караманке

Група   за чуваре природе
 Дуња    је    здраво   воће.

Дуња


је

здраво

воћеГрупа   за  ликовну  културу
 Помоћу 4 сличице   
                                                    

  
Група за српски језик
 1. У  следећем тексту именице подвуци  црвеном бојом  ,а придеве плавом.
 2. Село  Тавник  је познато  по производњи  дуње. Када   кишна јесен дође   замиришу  жуте  дуње. На  све  стране  чује  се весела граја    вредних   људи   који   сакупљају  дуње.  Кажу  да су тавничке  дуње најбоље.
 1.  Допуни  следећи текст придевима.
Данас  __________  Ана   помаже   родитељима  да  беру_________  дуње. Њен ____________  брат   више  воли  да игра __________  игрице.  Ипак  је дошао  да  им  помогне. Док  су купили  дуње  изнад њихових глава  пролетео  је  _____________ лептирић. Чуло  се и шуштање ____________  кукуруза.

3.Састави  што  више  реченица  у којима све речи  почињу  словом  Д  и у којима  се налази реч дуња.
На пример:  Деда  Драган  даје деци дуње.
_________________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________________________________
 4.Попуни  следећу табелу  речима  умањеног  и   увећаног значења.

Основно значење
Умањено значење
Увећано значење
дуња


киша


лист


камен


 5.Напиши   што више придева  уз реч ДУЊА.


Група за Ликовну културу
Задатак:
Од добијеног материјала направите слику  на тему   Дуње 
Материјал: стари рам за слике, колаж папир, картон у боји, маказе,   лепак, тканина...

                                  Група  за Чуваре природе

Задатак:
 Од    добијеног  материјала  направи  - Дуњар  у јесен. Обратите пажњу  које биљке и животиње  можемо видети . 

Материјал: стриропор, гранчице,лишће,пластелин, маховина...

                                   Група  за Музичку  културу  

Задатак : Смислите  мелодију    за следећи текст  и илуструјте , покушајте  да  смислите  још   једну строфу песме.

  Мирише  жута дуња,
 витамина пуна.
 Сунце она сања
 и каже   да  нема мана.

  Група  за Математику

 1.    Израчунај   збир  бројева 256  и 312._____________________________________________________ 
 1. Израчунај разлику бројева 398  и 210.
_______________________________________________________

 1. На  једном стаблу дуње  било је   145 дуња. Дунуо је ветар  и опало је  36 дуња. Колико је дуња остало на стаблу?
______________________________________________________

 1. Марко  је   убрао  256 дуња, а његова сестра 172  дуње.Колико укупно Дуња  су убрали  Марко и  његова  сестра?
__________________________________________________

 1.    Нина и Тања купе дуње. Нина   је накупила 345 дуња, а  Тања 53 дуње мање. Колико су укупно накупиле  дуња?
_____________________________________________________________

 1. Тата  је набрао  436 дуња . Мама је за слатко употребила    56 дуња, а бака за џем   48 дуња. Колико је тати остало дуња?
__________________________________________________
________________________________________________________

 1. Састави текстуалан задатак према следећем изразу: 
134 +( 134 – 57)=   . У задатку употреби  реч  ДУЊА
____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 1. Састави  текстуалан  задатак  у којем  ћеш употребити  речи: Тавник, дуње.
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________Нема коментара:

Постави коментар